หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2554
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 2552 , 17:19:36 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ก่อนถึงคืนไหลเฮือไฟ (๖)

ดินแดนแห่งลุ่มน้ำนครพนม

ฝนยังคงตกลงมาตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า ยังคงลงเม็ดโปรยปรายอยู่เป็นระยะ แดดสายท้องฟ้าโปร่งสักพักท้องฟ้าเริ่มมืดครึมอีกแล้ว เอาแน่นอนอะไรไม่ได้กับธรรมชาติ หน้าฝนน้ำหลาก หน้าแล้งน้ำแห้งหาย แต่น้ำโขงในยามนี้ไหลเชี่ยวกราด และน้ำใจของผู้คนสองฝั่งยังไม่แห้งหาย เช่นเดียวกันกับลำน้ำน้อยใหญ่ไหลลงสู่ลำน้ำโขง

มีลำน้ำสายสำคัญที่เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวนครพนมมาชั่วนาตาปี ลำน้ำสงคราม ลำน้ำยาม ลำน้ำก่ำ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นสินทรัพย์ในน้ำมีค่าคณานับ หล่อหลอมน้ำใจของชุมชนได้สืบสานประเพณีเกี่ยวกับสายน้ำให้คงอยู่กับท้องถิ่น สกลนคร นครพนม ต่างมีวัฒนาธรรมเผ่าพันธุ์และการดำรงอยู่ในวิถีชีวิตไม่แตกต่างกัน สายน้ำที่ไหลผ่านต่างมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน ได้ร่วมสายน้ำไปมาหาสู่กันฉันท์พี่น้องลำน้ำโขงช่วงตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน เป็นจุดบรรจบกันระหว่างลำน้ำสงครามกับลำน้ำโขง

ลำน้ำสงคราม มีต้นธารจากเทือกเขาภูพาน ไหลผ่านอำเภอสว่างแดนดิน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ก่อนจะไหลเข้าสู่อำเภอศรีสงคราม ไปรวมกับลำน้ำโขงที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ลุ่มน้ำสงครามหน้าฝนจะเป็นป่าบุ่งทามเนื้อที่กว่า 50,000 ไร่ เป็นเหมือนทะเลสาบน้ำจืดขนาดหย่อม นับเป็นโชคดีของชาวท้องถิ่น ๆ ในการใช้นำทรัพยากรในลุ่มน้ำให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะชาวบ้านในเขตตำบลท่าบ่อ และหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตอำเภอศรีสงคราม จะทำปลาร้าไว้ขายในหน้าแล้ง ปลาที่ถูกจับได้จากลุ่มน้ำสงคราม ถูกนำมาสับเป็นชิ้น ๆ แล้วหมักใส่ไหจนถึงช่วงหน้าแล้งจึงขนออกจำหน่ายในตัวจังหวัดและละแวกใกล้เคียง

เขตตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จะมีปลาโดมากเป็นพิเศษ ดังคำขวัญว่า “ แม่น้ำสองสี กินดีส้มปลาโด งานโชว์บุญบั้งไฟ ปลาร้าตัวใหญ่” ชาวบ้านจะทำส้มปลาโดห่อใสใบตองเป็นมัด ๆ เพื่อจำหน่ายเป็นของฝากสำหรับผู้มาเยือนไชยบุรี ดินแดนแห่งปม่น้ำสองสี

อาชีพหาปลาถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่มีให้เห็นโดยทั่วไปในเขตลุ่มน้ำสงคราม

เลยสะพานข้ามแม่น้ำสงคราม ทางเข้าตำบลไชยบุรีจะมีตลาดขายปลา และส้มปลาโดไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไชยบุรี รับ หรือหากต้องการชมความงามของแม่น้ำสองสีก็ขอเชิญที่ร้านอาหารเหนือลำน้ำสงครามซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสายน้ำสองสายมาบรรจงกันได้อย่างชัดเจน

นอกจากลำน้ำสงครามแล้วยังมีลำน้ำยาม ลำน้ำอูน และลำน้ำบัง ต่างมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน และเป็นลำน้ำที่หล่อเลี้ยงผู้คนบนสองฝั่งน้ำในเขตสกลนครและนครพนม

ลำน้ำยามไหลผ่านอำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครก่อนจะไหลรวมเป็นลำน้ำสงครามที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม


ปลาสดจากลำน้ำสงคราม ทั้งปลาสดและปลาแห้ง ในตลาดสดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมลำน้ำอูนไหลผ่านอำเภอกุดบาก ผ่านอ่างเก็บน้ำในเขื่อนน้ำอูน ผ่านอำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน อำเภอพรรณานิคม อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ ไหลไปรวมกับลำน้ำสงคราม ที่อำเภอศรีสงคราม และไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ลำน้ำบัง ส่วนหนึ่งจะไหลงสู่หนองหาน ผ่านอำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเมืองสกลนครนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ เข้าสู่เขตอำเภอปลาปาก อำเภอเรณูนคร อำเภอนาแก รวมกันเป็นลำน้ำก่ำ ไหลลงสู่ลำน้ำโขงที่ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

แม่น้ำสองสีแหล่งบรรจบกันระหว่างลำน้ำสงครามและลำน้ำโขง ในเขตไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน

คำว่า “ก่ำ” มีความหมายคล้าย ๆ กับคำว่า “แหล่” ในภาษาอีสานมีความหมายถึงสีออกคล้ำ ๆ เช่น ข้าวก่ำ (ข้าวเหนียวดำ) ฟ้าก่ำ (ฟ้ามืด) ฟ้าสีแหล่ ๆ (ฟ้าใกล้จะมืด) สาวแหล่ (สาวที่มีผิวคล้ำ) อ้ายแหล่ (หนุ่มที่มีผิวคล้ำ) แต่ในภาษาไทยก็มีคำว่า “เหลือแหล่” (หนังของโน้ต เชิญยิ้ม) น่าจะมีความหมายประมาณว่ามีเท่านี้ก็ใช้จนคุ้ม หรือรับกำลังได้ เช่น อาหารเท่านี้ก็เหลือแหล่, กำลังคนเท่านี้ก็เหลือแหล่สู้กับพวกต่างถิ่นได้ (นักเลงอวดเก่งมาก)

มีนิทานพื้นบาทอีสานเรื่องหนึ่งชื่อ “ท้าวก่ำกาดำ” พระเอกมีผิวดำเหมือนเจ้าเงาะแต่กำเนิด จิตใจงดงาม แต่ก็น่าน้อยใจเพราะถูกพ่อแม่นำไปลอยแพเพราะอับอายชาวบ้านที่ลูกชายมีผิวดำ พระอินทร์นึกสงสารจึงให้กาดำบินไปช่วยเหลือ อันเป็นที่มาของ “ท้าวกำกาดำ” ตามชื่อเรื่อง

ท้าวก่ำได้ไปทำสวนกับยายอยู่นอกเมือง มีฝีมือในการร้อยพวงมาลัยและเป่าแคนเสียงเพราะ จนทำให้นางลุนมีมีความหลงใหลและได้นางลุนเป็นภรรยาในเวลาต่อมา

ฝ่ายเจ้าเมืองจึงเรียกสินสอดทองหมั้นเป็นเงินแสนชั่ง (80 บาท) ทองแสนชั่ง ช้างพันตัว คนรับใช้หนึ่งพันคน และต้องทำสะพานเงิน สะพานทองจากบ้านยายไปถึงพระราชวังจึงจะอนุญาตในนางลุนอภิเษกสมรสด้วย

ร้อนถึงพระอินทร์อีกแล้วจึงให้พระยานาคช่วยทำสะพานเงิน สะพานทอง และจัดหาสินสอดตามที่เจ้าเมืองต้องการ จนในที่สุดท้าวก่ำก็ได้แต่งงานกับนางลุนครองรักกันเป็นนิรันดร์ในเวลาต่อมา เกิดเป็นท้าวก่ำนี้นับมีบุญวาสนามีพระอินทร์คอยช่วยเหลือทุก ๆ อย่าง

พาท่านออกนอกเรื่องไปรู้จักลำน้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านนครพนม ก่อนที่จะพาท่านไปสัมผัสกับบรรยายกาศการเตรียมงานไหลเรือไฟของชาวอำเภอต่าง ๆ ในตอนต่อไปครับ
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 09/10/2011 เวลา : 18.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip

ลำน้ำสงครามยังอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิดนะครับ..เพิ่งรู้ว่าในเรื่อง ท้าวก่ำกาดำ มีพญานาค คอยช่วยเหลือพระเอกอยู่ด้วยครับ..

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2011 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]