หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันอังคาร ที่ 16 ตุลาคม 2555
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 1745 , 14:41:14 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต (๑๐)

นับแต่ปี 2513 เป็นต้นมา มีกลุ่มอิสระทางความคิดในสถาบันการศึกษาได้ก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ถือเป็นยุคเริ่มต้นแห่งการแสวงหาทางความคิดของหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัยในแนวความคิดทางวิชาการ มากกว่าแนวคิดทางการเมือง  สถานการณ์ทางสังคมมีการผูกขาดทางการปกครอง การนำเสนอแนวความคิดทางสังคมเพื่อโต้ตอบสถานการณ์ทางสังคมในยุคนั้น  เป็นเพียงแนวความคิดเล็ก ๆ ในสังคม เพื่อแก้ไขสังคมให้ดีขึ้น ทั้งการศึกษาจากเอกสารในแนวก้าวหน้าที่มีผู้แปลไว้ระหว่างปี 2498 – 2501 ซึ่งกลายเป็นหนังสือต้องห้ามในเวลาต่อมา


           

ศิลปเพื่อชีวิต ศิลปเพื่อประชาชน ของ "ทีปกร"  และ ข้อคิดจากวรรณคดี ของ "อินทรายุทธ สองเล่มเป็นนามปากกาของ จิตร ภูมิศักดิ์

ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย (ศรท.)

ในปี 2516 มีการจัดพิมพ์หนังสือ “สู้” โดยศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย (ศรท.) แต่ไม่ได้ระบุว่าจัดพิมพ์ก่อนหรือหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม ภายใต้ชื่อ “สู้ : เพื่ออิสระภาพทางปัญญา” มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ตึกจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้จัดพิมพ์หนังสือสร้างสรรค์สังคมอีกหลายเล่ม หนึ่งในจำนวนนั้นมีชื่อว่า “ชูธง” เป็นชื่อหนังสือที่ทันสมัยและน่าสนใจมากในยุคนั้น

ศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2515 เป็นการรวมกลุ่มกันหลังเข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าญี่ปุ่น ได้จัดพิมพ์หนังสือชื่อ "กด กด กด กด" เผยแพร่ในหมู่นักเรียนและประชาชนทั่วไป ทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีสำนักงานอยู่ที่สมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

บทบาทของศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยการสัมมนา “ประชาธิปไตยในโรงเรียน” มีตัวแทนนักเรียน 150 โรงเรียน เข้าร่วมสัมมนา ภายหลังมีการเชิญผู้บริหารโรงเรียนร่วมสัมมนากับตัวแทนนักเรียน มีเนื้อหาว่าด้วยการจัดตั้งสภานักเรียน มีการอภิปรายตามโรงเรียนในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัดในเวลาต่อมากระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศให้มีสภานักเรียนในโรงเรียน

นอกจากนั้นศูนย์กลางนักเรียนแห่งประเทศไทยยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนตำราเรียนและรับบริจาคหนังสือเรียน เพื่อแจกจ่ายในชนบท การจัดค่ายนักเรียนในชนบท การรณรงค์ทางวัฒนธรรมและความคิดผ่านละครและดนตรี

บทบาทสำคัญในช่วงการเรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยทำหน้าที่ประสานงานองค์กรนักเรียนต่างๆ ร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศรท.) และองค์กรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอื่นๆ และยุติบทบาทลงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

 

            

ในปี 2517 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) จัดพิม์วารสาร “ประชาชน” รายเดือนของ ฉบับปฐมฤกษ์ มีภาพปกเป็น “ปืนติดธงชาติ ” ภายใต้คำขวัญ “ประเทศต้องการเอกราช ประเทศชาติต้องการปลดปล่อย ประชาชนต้องการปฏิวัติ” จัดทำโดยฝ่ายสาราณียกรองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์หลังชัยชนะของนักศึกษาประชาชน นับได้ว่าเป็นการแปลสภาพจากวรรณกรรมเล่มละบาทสู่วารสารอย่างเป็นทางการ และจัดพิมพ์มาจนถึงปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรม “หนังสือเล่มละบาท” ในยุคก่อนถือเป็นเสรีภาพทางความคิดและการวิพากษ์วิจารณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการสื่อสารและแสวงหาความหมายใหม่เพื่อชีวิตและสังคม ในยุคสังคมไร้ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางในการอ่านและการสื่อสารนั้น “การอ่าน” จะมีบทบาทมากกว่าการสื่อสารประเภทอื่น

หนังสือเล่มละบาทนับเป็นผลพวงจาการรวมกลุ่มของหนุ่มสาวในยุคแสวงหา นำเสนอแนวความคิดทางด้านสังคม ศิลปะ วรรณกรรม การเมือง เศรษฐกิจของกลุ่มอิสระต่าง ๆ ทั้งในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน รวมพลังทางความคิดภายใต้ข้อจำกัดเรื่องแหล่งทุนในการจัดพิมพ์ ทั้งถูกบีบคั้นจากทางการ ในเวลาต่อมากลายเป็นตำนานแห่งความคิดอิสระ หน่อแนวความคิดรอการต่อยอดของพลังหนุ่มสาวในยุคการสื่อสารสมัยใหม่ในปัจจุบัน  วันเวลาที่ผ่านเลยคือความทรงจำที่งดงาม หรือความเจ็บปวดที่มิอาจลบเลือนได้

สรุปความ,ภาพ จากบทความ : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ความเคลื่อนไหวของนักศึกษาไทยจาก 2475 – 14 ตุลาคม 2516. สำนักพิมพ์สายธาร, 2548.

สิงห์ สนามหลวง. เปิดกรุ “หนังสือเล่มละบาท” ถนนหนังสือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2530.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 17/10/2012 เวลา : 16.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip

การจุดไฟ เสรีภาพและประชาธิปไตยช่วงนี้คงร้อนแรงเอาการอยู่ เนื่องจากประชาชนต้องทนอยู่ใต้เงาเผด็จการมานาน แม้ปัจจุบันนี้ความอึมครึมนั้นก็ยังไม่ได้จางหายจนหมดสิ้นทีเดียว...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
วารี วันที่ : 16/10/2012 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nsdiary

การต่อสู้เพื่ออิสรภาพของคนในยุค 14 ตุลาคม ดูเป็นเรื่องจริงจังมากกว่าในปัจจุบันที่ดูคล้ายเป็นการจัดตั้ง
นักศึกษาในยุคนั้นหลายๆ คนที่ตัวเองได้มีโอกาสรู้จักโดยบังเอิญ เหตุเพราะเพิ่งกลับจากป่าออกมาเรียนอีกครั้ง ดูจริงจัง สู้ชีวิตเพื่อชีวิต มากกว่ายุคสมัยนี้ที่ สู้เพื่อ ...
เสียดายที่พวกเรารุ่นหลังไม่ได้ถอดบทเรียนจากการต่อสู้ครั้งนั้นมาถ่ายทอดต่ออย่างจริงจัง จึงทำให้เราต้องย่ำถอยหลังอยู่เช่นนี้เรื่อยไป
สงสาร เหนื่อยแทนในหลวงจังเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2012 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]