หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2555
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 2666 , 15:59:05 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เส้นทางวรรณกรรมเพื่อชีวิต  (๒๐) กลุ่มคนวรรณกรรมรากเหง้าพื้นถิ่น
 

หลังการคืนสู่เมืองของเหล่านักคิด นักเขียน ปัญญาชน แนวรบวรรณกรรมด้านวรรณกรรมเริ่มคึกคักอีกครั้ง ต่างเขียนผลงานสะท้อนความรู้สึกและประสบการณ์ในเขตป่า ผ่านบทกวี เรื่องสั้น นวนิยายที่เรียกว่า “วรรณกรรมบาดแผล” ว่าด้วยเรื่องราวการสู้รบในเขตป่า ความผิดหวัง ความพ่ายแพ้ในการต่อสู้เพื่อสังคมของนักปฏิวัติหนุ่มสาว

งานวรรณกรรมของนักเขียนยุคคนป่าคืนเมือง ส่งผลต่อการการรวมกลุ่มของเหล่านักคิด นักเขียน ในสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค เกิดเป็นกลุ่มวรรณกรรมอย่างไม่เป็นทางการ สืบสานงานวรรณกรรมตามใจปรารถนา         

งานวรรณกรรมของนักเขียนยุคคนป่าคืนเมือง ส่งผลต่อการการรวมกลุ่มของเหล่านักคิด นักเขียน ในสถาบันการศึกษาทั้งส่วนกลาง
และภูมิภาค เกิดเป็นกลุ่มวรรณกรรมอย่างไม่เป็นทางการ สืบสานงานวรรณกรรมตามใจปรารถนา

ในเขตภาคใต้มีกลุ่มวรรณกรรมตามจังหวัดในเมืองหลัก เช่น กลุ่มประภาคาร (สงขลา) กลุ่มสานแสงทอง (พัทลุง) ชมรมดอกไม้ (นครศรีธรรมราช) กลุ่มคลื่นทะเลใต้ (สุราษฏร์ธานี)

กลุ่มประภาคารถือเป็นกลุ่มคนวรรณกรรมกลุ่มใหญ่ ส่วนหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา และวิทยาลัยครูในเขตใกล้เคียง มี ประมวล มณีโรจน์, รูญ ระโนด, ปัทมราษฎร์ เชื้อศูทร, ปอพอ ศรีออน เป็นสมาชิกในกลุ่มส่วนกลุ่มสานแสงทอง มี เจน สงสมพันธ์ และคณะ  จัดกิจกรรมร่วมกับสมาพันธ์ครูภาคใต้ ทำให้มีโอกาสพบกับกลุ่มนักกิจกรรมจากสถาบันการศึกษาในเขตภาคใต้

ต่อมากลุ่มวรรณกรรมภาคใต้รวมตัวกันเป็นกลุ่มนาคร มีนักเขียนเข้าร่วมสมทบ คือ ธัช ธาดา, สมใจ สมคิด, กร ศิริวัฒโน, อัตถากร
บำรุง, เกษม จันทร์ดำ, ไพฑูรย์ ธัญญา เป็นต้น

นักเขียนกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลจัดกิจกรรมวรรณกรรมร่วมกับนักเขียนจากกลุ่มวรรณกรรมทั่วประเทศ ที่ร้อยเอ็ด 

กลุ่มวรรณกรรมภาคเหนือมีศูนย์กลางอยู่ที่เชียใหม่และพิษณุโลก ประกอบด้วย กลุ่มลมเหนือ กลุ่มดาวเหนือ กลุ่มกาแล มีนักเขียนในกลุ่ม เช่น แสงดาว ศรัทธามั่น, รุ่ง ใจมา, ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร, วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, สุพรรณ ทองคล้อย ส่วนกลุ่มสองแคว และกลุ่มอาณาจักรวรรณกรรม มี เวียง วชิระ และคณะ เป็นทัพหน้า

กลุ่มภาคตะวันออกมีกลุ่มเพลิงธรรม สมาชิก ประกอบด้วย ประกาย ปรัชญา, นฤมิตร ประพันธ์, แสง รัชนี มีสมาชิกสมทบ คือ แก้ว ลายทอง, สมพงษ์ ทวี, รักษ์ มนัญญา, วิมล ไทรนิ่มนวลกลุ่มภาคอีสานมีคณะของวีระ สุดสังข์, สมชัย ศรีลาชัย, พิทยา วงศ์จิตตะ, คม ทัพแสง, เสรี ทัศนศิลป์ ส่วนที่วิทยาลัยครูอุบลราชธานีมีกลุ่มที่สนใจดนตรี ศิลปะ วรรณกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มของวิทยา กีฬา, อัศวิน อบรม, เยี่ยม ทองน้อย ก่อตั้งวงหญ้าแพรก กลุ่มสลา คุณวุฒิ, อาคม ทัพแสง ก่อตั้งวงอ้อคำ ภายหลัง เยี่ยม ทองน้อย และอาคม ทัพแสง ตั้งวงกระดานชนวน ส่วนวิทยา กีฬา และอัศวิน อบรม ตั้งวงสุดสะแนน


           

 

นอกจากนั้นยังมีสมาชิกจากชมรมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย สมพงษ์ ทวี, แก้ว ลายทอง, ทิพย์ แซ่ตั้ง, รักษ์มนัญญา สมเทพ, นิรันดร์ บุญจันทร์, แดนอรัญ แสงทอง (มายา), ปะการัง จัดทำวารสาร “มุมกลับ” นำเสนอบทกวี เรื่องสั้น สัมภาษณ์นักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น               

 

ปี 2525 ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อองค์กรวรรณกรรมจัดสัมมนาวรรณกรรมขึ้นที่ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาผ่านฟ้า มีนิตยสารอาทิตย์สยามนิกร เป็นฝ่ายประสานงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มวรรณกรรมทั่วประเทศได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต่อสายสัมพันธ์วรรณกรรมมาจนถึงปัจจุบัน

“องค์กรวรรณกรรม” เป็นนิตยสารวรรณกรรมก่อตั้งโดยชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ และสำราญ รอดเพชร ภายหลังมีคมทวน คันธนู คมสัน พงษ์สุธรรม และมีทีมงานจากเขตป่า คือ วัฒน์ วรรลยางกูร และวิสา คัญทัพ ร่วมเสริมทีม หลังจากนั้นชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ ร่วมจัดทำนิตยสารในเครือเดียวกัน คือ “มาตุภูมิ” จึงได้ ญิบ พันจันทร์ มาเป็นบรรณาธิการแทน

องค์กรวรรณกรรมมีผู้ร่วมก่อตั้งที่สำคัญ 2 คน คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวานิช จรุงกิจอนันต์ มีเอนก นาวิกมูล เป็นคณะทำงาน และวิทยากร เชียงกูล เป็นผู้บริหารระดับนโยบาย หลังจากนั้นนิตยสารองค์กรวรรณกรรม และมาตุภูมิ ได้ก่อตั้งนิตยสารสยามใหม่ (อาทิตย์สยามนิกร) เน้นการนำเสนอข่าวสารด้านการเมือง และการทหารอย่างแหลมคม ส่วนครึ่งหลังของนิตยสารจะมีคอลัมน์กวีและเจาะลึกข่าวในวงวรรณกรรมในยุคนั้น นอกจากนั้นองค์กรวรรณกรรมมีผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คน คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และวานิช จรุงกิจอนันต์ มีคณะทำงานคือเอนก นาวิกมูล และวิทยากร เชียงกูล เป็นผู้บริหารระดับนโยบาย

ภาพประกอบ : จากอินเตอร์เน็ต และหนังสือ "เพลงชีวิต ศิลปินครูบ้านป่าสลา คุณวุฒิ โดย ชูเกียรติ ฉาไทสง
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
อณูทิพย์ธารทอง วันที่ : 03/11/2012 เวลา : 19.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Anutip

จากป่าสู่เมือง หลายชื่อหนังสือ หลายชื่อนามปากกาที่คุ้นเคยนะครับ...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ซันญ่า วันที่ : 20/10/2012 เวลา : 17.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

ย้อนมาอ่าน อีก ให้ครบ ก่อนนะคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2012 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]