หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2555
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 2380 , 21:07:32 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน ชายสามหยด , BlueHill และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ไหว้พระธาตุงามริมฝั่งโขง

เดือนสิบเอ็ดลมหนาวล่องก่อนเก็บเกี่ยวข้าวงามกลางทุ่งรวงทอง ชาวนครพนมมีงานไหว้พระธาตุงามในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ดก่อนการไหลเรือไฟในคืนวันเพ็ญแห่งเต็มดวง เพื่อบูชารอยพระบาทพระพุทธเจ้าริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานทีในอดีต

โชคดีที่ได้มาเยือนดินแดนแห่งพุทธธรรมและได้เห็นเป็นบุญตาในวิถีแห่งศรัทธาของชาวนครพนมในขบวนแห่และลีลาการฟ้อนรำสักการะพระธาตุพนมของแต่ละอำเภอเพื่อเป็นการกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์

ความศรัทธาของชาวลุ่มน้ำโขงต่อองค์พระธาตุพนมคือความยิ่งใหญ่มาตั้งแต่การก่อสร้างในดินแดนอาณาจักรศรีโคตรบูรในอดีตสานต่อวิถีชีวิตปัจจุบัน เสมือนเทียนที่หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวและส่องสว่างในใจตลอดไป

ตามตำนานพระบรมสารีริกธาตุ พระอุรังคธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่าง ๆ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมายังภูกำพร้าตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๕ แล้วแตกกระจายไปยังอาณาจักรล้านช้าง คือ จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน เกิดเป็นพระธาตุประจำวันเกิด โดยเมื่อองค์พระบรมสารีกริกธาตุอันเป็นตัวแทนประดิษฐานอยู่ ณ ที่ใด ที่นั้นก็จะสร้างมหาเจดีย์ขึ้น และมีเหล่าเทพเทวดาเป็นผู้อารักขาคุ้มครอง

ตำนานแห่งการก่อสร้างพระธาตุพนมก่อสร้างเมื่อครั้ง พ.ศ. ๘ อดีตแห่งความรุ่งเรืองแห่งนครลุ่มน้ำโขง กล่าวถึงพระมหากัสสปเถระ และพระอรหันต์ ๕๐๐ องค์ พร้อมเจ้าผู้ครองเมืองต่าง ๆ ทั้ง ๕ พระองค์ ได้แก่ พญานันทเสน แห่งเมืองศรีโคตบูร พญาจุลณีพรหมทัต พญาอินทปัตถนคร พญาคำแดง แห่งเมืองหนองหารน้อย และพญาสุวรรณพิงคาระ แห่งเมืองหนองหารหลวง  สร้างศรัทธาแห่งพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ตามคำแนะนำของพระมหากัสสปะ  ณ บริเวณภูกำพร้า ในแผ่นดินของราชอาณาจักรศรีโคตรบูร

 

    

กล่าวได้ว่าการก่อสร้างในครั้งนั้นมีความสูง ๒ วา กว้างด้านละ ๒ วา โดยการปั้นดินดิบก่อแล้วเผาไฟให้สุก ภายในเป็นโพรง หลังจากนั้นมีการอัญเชิญพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐาน พร้อมของมีค่าจำนวนมาก และเป็นกราบไหว้สักการะของผู้คนสองฝั่งลุ่มน้ำโขงตลอดมา

แต่ดูเหมือนว่าความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้คนที่มีต่อองค์พระธาตุพนมนั้นมิอาจกั้นความเป็นจริงแห่งธรรมชาติ เนื่องจากมีการบูรณะองค์พระธาตุพนมหลายครั้ง มีการก่อสร้างทับองค์พระธาตุเดิมจนรับน้ำหนักไม่ได้ เมื่อมีฝนฟ้าคะนองและลมแรงจนทำให้องค์พระธาตุพนมได้พังทลายลงมากลายเป็นเศษอิฐเมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ ยังความโศกเศร้าเสียใจของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายหลังมีการบูรณาการองค์พระธาตุพนมองค์ใหม่มีความสูง ๕๓.๖๐ เมตร บนฐานรูปสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ ๑๒.๓๓ เมตร บนยอดฉัตรเด่นเหลืองอร่ามด้วยทองคำหนัก ๑๑๐ กิโลกรัม และเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระราชทานต้นพรรษา ต้นดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เพื่อบูชาองค์พระธาตุเป็นประจำทุกปี

             

ตำนานแห่งการไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุนั้นมีมาแต่โบราณกาล เมื่อครั้งที่พระอานนท์ได้ทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากพระองค์ได้ล่าวงลับไปแล้วจะกราบไหว้สิ่งใด

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหากพระองค์ได้ดับขันธ์ปรินิพานไปแล้วการที่ได้ไปที่สังเวชนิยสถาน ๔ แห่ง คือ อันเป็นที่เกิด ปฐมเทศนา ตรัสรู้ และปรินิพานแห่งเรา การได้ไปกราบไหว้บูชาพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุด

ครันหลัง ๕๐๐ ปี เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพาน ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียขึ้นครองราชย์ ได้ทรงนำคณะธรรมฑูตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าไปประดิษฐานยังเมืองสำคัญ ๘ สายด้วยกัน

หนึ่งจำนวนนั้นมีคณะธรรมทูตเดินทางมายังแผ่นดินสุวรรณภูมิ นับแต่นั้นมาจึงเกิดประเพณีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในดินแดนแถบนี้

             

คติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้กล่าวไว้ว่า ณ ที่ใดเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุหลัก ภายในบริเวณรายล้อมจะมีพระธาตุบริวารเกิดขึ้น เชื่อกันว่าเป้นพระธาตุที่แตกตัวมาจากพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระอรหันต์และสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีดาวนพเคราะห์ประจำวันคอยปกปักรักษา

             

จังหวัดนครพนมนอกจากจะมีพระธาตุพนมเป็นหลักแล้ว ยังมีพระธาตุบริวารตามอำเภอต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อสืบทอดกันมา ประกอบด้วย    

 พระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม เป็นเทวดาประจำผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร เป็นเทวดาประจำผู้ที่เกิดวันจันทร์    พระธาตุศรีคูณ อำเภอนาแก เป็นเทวดาประจำผู้ที่เกิดวันอังคาร   พระธาตุมหาชัย อำเภอปลาปาก เป็นเทวดาประจำผู้ที่เกิดวันพุธ      พระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า เป็นเทวดาประจำผู้เกิดวันพฤหัสบดี  พระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เป็นเทวดาประจำผู้เกิดวันศุกร์พระธาตุนคร อำเภอเมือง เป็นเทวดาประจำผู้ที่เกิดวันเสาร์

ในแต่ละพื้นถิ่นแต่ละอำเภอต่างมีพิธีกราบไหว้สักการะพระบรมสารีริกธาตุในห้วงเวลาที่ต่างกัน โดยมีพิธีกรรม ความเชื่อ และการแสดงร่ายรำเพื่อบูชาองค์พระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญบ้านขวัญเมืองความร่มเย็นเป็นสุขของชุมชนตลอดมา

 

กาลเวลาลบเลือนความเป็นมาแห่งอดีต แต่สำหรับชาวนครพนมแล้วในวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด หรือวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ชาวนครพนมทุกอำเภอต่างพร้อมใจกันจัดงานไหว้สักการบูชาองค์พระธาตุพนม อันเป็นประเพณีสืบทอดมาแต่เมื่อครั้งอดีตของแผ่นดินแห่งลุ่มน้ำโขง

ขบวนแห่ดอกไม้ท่ามกลางเครื่องแต่งกายหลากหลายแพรพรรณชุดประจำชนเผ่า ร่ายรำตำนานลีลาท่าทาง บ่งบอกถึงความเป็นมาของท้องถิ่น รอยยิ้มของผู้ร่ายรำส่งต่อมายังผู้ชมบริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร คือความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ น้ำใจไมตรีมีให้สำหรับผู้มาเยือน

การหลอมใจรวมน้ำใจของชาวนครพนมต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ภายใต้ความชื่นชมยินดีของคนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับชมชนตลอดไป 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชายสามหยด วันที่ : 06/11/2012 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

สวยงามมากครับ เสียดายไม่ได้ไปเยือน เพราะตรงกับงาน แห่ปราสาทผึ้งที่สกลนคร ไว้มีโอกานจะแวะเวียนมาครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
ซันญ่า วันที่ : 05/11/2012 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  

กราบ กราบ กราบ พระธาตุ และพระรัตนตรัย
สาธุ ๆ ๆ


หลังพระพุทธองค์ ปรินิพพาน 5 ปี และเสร็จการทพิธี บรรจุ
3 ปีต่อมา ใช่ไหมค่ะ ท่านเจนฯ

สวยจังค่ะ ..........อ่านแล้ว พอเข้าใจ ว่า ทวีปเอเชีย นั้น
พุทธศาสนา รุ่งเรือง ด้วยปัญญา ทั้งปวง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 05/11/2012 เวลา : 04.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

ตื่นตา สวยงาม
นครพนม เป็นเมืองค้ำคูน...

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 23.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

ไปนครพนมหลายครั้ง..ไม่เคยไปตรงกับงานออกพรรษาเลย..หากมีโอกาสจะไปชมงานให้ได้..สวยจริงเลย..คะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เกสรมาเฟีย วันที่ : 04/11/2012 เวลา : 22.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ipammo

อยากมีโอกาส ได้ชมประเพณีนี้จังเลยค่ะ สวยงามมากจริง ๆ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]