หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2555
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 3067 , 23:49:03 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 6 คน พันธุ์สังหยด , sunsmile และอีก 4 คนโหวตเรื่องนี้

เรือไฟไหลล่องส่องโขงคืนเพ็ญ

ยามเช้าหมอกเหนือลำน้ำโขงยังลอยตัวอย่างอ้อยอิ่ง สัมผัสได้ถึงไอหนาวที่สัมผัสเบา ๆ บ่งบอกถึงการมาเยือนของสายลมหนาว เช่นเดียวกับวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนสองฝั่งลำน้ำโขงในคืนเพ็ญเดือนสิบเอ็ด

 เรือไฟไหลล่อง แต่ใจไม่ล่องไม่ไหล สายน้ำแห่งอดีตบอกกล่าวความเป็นมาถึงปัจจุบัน ในความทรงจำที่งดงามของผู้คนริมฝั่งน้ำกับตำนานแห่งแสงไฟ ยามแสงไฟสาดส่องสู่สายน้ำเกิดความงดงามยามเมื่อได้พบเห็น

น้ำคือแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของมวลมนุษยชาติ ทั้งผู้คน สัตว์เลี้ยงต้นไม้ เพื่อให้การดำรงชีวิตให้คงอยู่ต่อไป เรือไฟคือจินตนาการแห่งภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

เรือไฟของอำเภอนาทม ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทความคิด

เรือไฟ เฮือไฟ ไหลล่อง แต่ใจบ่ล่อง บ่ไหล

“เรือไฟ” หรือ “เฮือไฟ” ตามความหมายของคนอีสาน บ่งบอกถึงการล่องเรือไฟ การลอยเรือไฟ เพื่อเป็นการบูชารอยพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำนัมมหานที แห่งแคว้นทักษิณาบท ประเทศอินเดียในอดีต

การล่องเรือไฟของชาวลุ่มน้ำโขงในอดีตจะใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น อาจเป็นท่อนกล้วย หรือ นำไม้ไผ่มาทำเป็นทุ่นแล้ว จัดทำเป็นแพเล็ก ๆ มีความยาวราว ๖ – ๘ เมตร  จากนั้นจึงใช้ลำไม้ไผ่มัดเป็นโครงสร้างหลัก ประดับด้วยโครงสร้างรูปสัตว์ต่าง ๆ ในเทพนิยาย หรือภาพในเหตุการณ์สำคัญทางพุทธประวัติ ได้ภาพโครงสร้างที่ต้องการแล้วจึงนำมามัดติดกับโครงร่างไม้ไผ่ รอการตกแต่งแต่งและประดับประดาด้วยริ้วมาลัยจากกระดาษแก้วฝีมือของช่างพื้นบ้าน

ส่วนหนึ่งจะมีพื้นที่สำหรับจัดวางดอกไม้ ธูปเทียน ขนม ข้าวต้ม ตามแต่กำลังศรัทธา เพื่อเป็นการบูชาสักการะและทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา

เริ่มต้นจุดเรือไฟ รอวันใสสว่างกลางลำน้ำโขง

ลวดลายเรือไฟในอดีตที่ได้รับการออกแบบนั้นจะถูกตกแต่งด้วยผ้าขาวหรือจีวรพระนำมาชุบน้ำมันยางนำไปตากให้แห้ง นำไปมัดกับโครงสร้างที่ออกแบบไว้ จุดไฟส่องสว่าง ปล่อยไหลล่องลอยไปกับสายน้ำ ได้ชื่นชมความสวยงามพร้อมจิตอธิษฐานเพื่อบูชารอยพระบาทขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งอดีต อีกทั้งเป็นการขอขมาลาโทษแม่น้ำคงคาที่มวลมนุษย์ได้ใช้ชะล้างร่างกาย เพื่อการเกษตรกรรม อีกทั้งอุปโภคบริโภค ถึงคราต้องทดแทนคุณงามความดีของสายน้ำ การเผาไฟกลางสายน้ำถือเป็นการเผาความทุกข์โศกให้ภัยให้ล่องลอยไปกับสายน้ำ ผ่านจินตนาการของศิลปินพื้นบ้าน

 

จุดเรือไฟบูชารอยพระพุทธเจ้า

ความเชื่อเกี่ยวกับพิธีไหลเรือไฟเมื่อครั้งอดีตเกี่ยวข้องกับการบูชารอยพระพุทธบาทเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมมหานที ในแค้วนทักษิณาบท ประเทศอินเดียเมื่อครั้งอดีต กล่าวถึงพญานาคได้ทูลอาราชธนาพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาในพิภพใต้บาดาล ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับพญานาคจึงทูลขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้ ณ ริมฝั่งผั่งแม่น้ำเพื่อได้เป็นที่กราบสักการะ

ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ประทับรอยพระบาทไว้ริมฝั่งแม่น้ำตามความประสงค์ของพญานาคแล้ว จึงเป็นที่เคารพสักการะของเหล่าเทวดา มวลมนุษย์ ตลอดทั้งสัตว์โลกทั้งหลาย นับแต่นั้นเป็นต้นมา ถึงวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด มวลมนุษย์จึงมีการสร้างเรือไฟบูชารอยพระบาทริมฝั่งน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวสืบไป 

        

เรือไฟ สัมพันธ์ บ้าน วัด ชุมชน

การไหลเรือไฟเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ก่อนถึงวัดไหลเรือไฟพระภิกษุ สามเณร ตีกลองร้องป่าวประชุมชาวบ้านเพื่อร่วมกันสร้างเรือไฟให้ทันก่อนวันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด ถือโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษาในวัดได้ร่วมทำบุญก่อนลาสิกขาบท ถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่

ออกพรรษาลาพระเจ้า ข้าวเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งรอการเก็บเกี่ยวข้าวรวงงาม ผลผลิตแห่งหยาดเหงื่อแรงงานรอวันได้ชื่นใจ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงแห่งบ้านทุ่ง ถึงช่วงบุญปีใหม่ได้สังสรรค์กับญาติสนิท มิตรสหาย ต่อช่วงถึงวันเพ็ญเดือนสามงานนมัสการพระธาตุพนมของชาวลุ่มน้ำโขง วิถีแห่งวัฒนธรรมเวียนวนกับวัฏจักรแห่งชีวิต ชีวิตงดงามด้วยธรรมค้ำจุน วัฒนธรรมประเพณีคงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

         

งานประเพณีงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมปีนี้ดูคึกคัก โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานภาครัฐ เอกชนผนึกกำลังร่วมใจเพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเยือนนครพนมเมืองงามริมฝั่งโขง

ธุรกิจโรงแรม ที่พัก ได้รับการจับจองจากนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อให้ได้มายลโฉมเรือไฟในยามคืนเพ็ญ โดยเฉพาะโรงแรมที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงน่าจะมีราคาห้องพักพิเศษกว่าห้องอื่น ๆ รอยยิ้มของชาวนครพนมยิ้มรับทักทายด้วยไมตรียิ่ง  

สิ่งหนึ่งที่น่าจะมีภายในงาน คือ การจัดนิทรรศการความเป็นมา คติความเชื่อที่เกี่ยวกับการไหลเรือไฟ หนังสือ ของที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับเรือไฟ ยังให้ความสำคัญและใช้ประโยชน์จากประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวนครพนมเท่าที่ควร ไม่คุ้มการกับการลงทุนของแต่ละอำเภอและแต่ละหน่วยงาน อาจมีกิจกรรมย้อยรอยตำนานเรือไฟทั้งในระหว่างการจัดสร้างจนถึงวันไหลเรือไฟเพื่อให้ความรู้และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมความภาคภูมิใจของทีมเรือไฟแต่ละทีม

ในวันไหลเรือไฟถือเป็นวันสำคัญในการแสดงถึงความภาคภูมิใจทั้งทีมเรือไฟและผู้ชมบนริมฝั่งน้ำ แต่ก็เสียดายว่าพื้นที่สำหรับการนั่งชมเรือไฟถูกแบ่งพื้นที่เป็นของอำเภอต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการจัดเลี้ยงพาแลงตามริมฝั่งโขงทำให้พื้นที่การนั่งชมสำหรับชาวบ้านทั่วไปต้องยืนแออัดกัน น่าจะได้มีสถานที่ให้ชาวบ้านมีโอกาสได้นั่งชื่นชมยินดีกับความงดงามของเรือไฟแต่ละลำ อีกทั้งยังมีเสียงอึกทึกคึกโครมจากการแสดงดนตรีสมัยใหม่จนกลบเสียงบรรยายถึงความหมายของเรือไฟแต่ละลำ

 

ฮีตเก่า คองหลัง สืบฮอยตา วาฮอยปู่ อยู่คู่ชุมชน

การไหลเรือไฟสมัยใหม่ต้องใช้แรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ พลังความสามัคคีของทีมงาน นับตั้งแต่การออกแบบโดยศิลปินเรือไฟ การจัดเตรียมไม้ไผ่จากหมู่บ้านตามจำนวนที่ต้องการขนมายังสถานที่สร้างเรือไฟ อย่างน้อยใช้เวลาร่วม ๒ เดือน ทีมสร้างเรือไฟแต่ละลำต่างทรหด อดทน ทนแดด ทนฝน  จนกว่าภาระงานการก่อสร้างจะแล้วเสร็จจนถึงการตกแต่งลวดลายประดับประดาตะเกียงไฟเพื่อรอคอยการจุดไฟให้สว่างในคืนเพ็ญ

การไหลเรือไฟในค่ำคืนวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ของชาวนครพนม ยังคงตื่นตา ตื่นใจ กับจำนวนเรือไฟถึง ๑๔ ลำ แต่ละลำออกแบบลวดลายศิลป์ผ่านจินตนาการของศิลปินเรือไฟทั้งแบบประเภทแนวความคิด และประเภทสวยงาม  ยามเมื่อแสงไฟจากลำเรือสาดส่องลำน้ำโขงงดงามตระการตายิ่ง สมแล้วกับการรอคอย บ้างก็นำพลุไฟหลากหลายรูปแบบจุดประชันขันแข็ง ผุดขึ้นจากท้องน้ำ เปล่งประกายบนท้องฟ้า ตื่นตา ตื่นใจ หลากหลายสีสัน ซึ่งมิได้มีแต่เรือไฟจากฝั่งไทยเท่านั้น ฝั่งเพื่อนบ้านประเทศลาวก็มีการสร้างเรือไฟเพื่อบูชารอยพระบาทเช่นเดียวกัน แต่จำนวนลำและขนาดของเรือไฟแต่ละลำนั้นมีความแตกต่างกัน แต่สายสัมพันธ์แห่งวัฒนธรรมประเพณีนั้นไม่แตกต่างกัน 

          

ผลการประกวดเรือไฟในงานประเพณีไหลเรือไฟในปีนี้ ปรากฏว่าประเภทความคิด นั้นได้แก่เรือไฟจากอำเภอนาทม ลำดับที่สองเป็นเรือไฟจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ลำดับที่สามเป็นเรือไฟจากอำเภอนาแก ต่างออกแบบลวดลายแนวคิดสร้างสรรค์งดงามตระการตา ดังประจักษ์ที่มองด้วยสายตาของผู้ชมริมฝั่งน้ำ

เรือไฟประเภทสวยงามในปีนี้ต้องยกให้ทีมเรือไฟจากอำเภอโพนสวรรค์ ตามติดมาด้วยอันดับสองอำเภอเมืองนครพนม และลำดับที่สามอำเภอธาตุพนม

เสียงกองเชียร์พร้อมเสียงปรบมือดั่งสนั่นเมื่อคราใดที่เรือไฟแต่ละลำ จุดพลุ และมีเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกัน ทั้งพญานาคพ่นไฟ พลุสายรุ้ง เกิดกว่าที่จะคาดเดาได้ในการแสดงแต่ละครั้ง  และยังคงดังกึกก้องอยู่ในความทรงจำของผู้ชมบนสองฝั่ง

 

 

กล้องถ่ายรูปแบบสมัยใหม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งจากโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่ จัดเก็บบันทึกเรื่องราว เหตุการณ์ในแต่ละช่วงวินาที  ใครเลยเล่าจะพลาดโอกาสในการบันทึกวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีครั้งสำคัญของชาวลุ่มน้ำโขงไปได้

วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวลุ่มน้ำโขงยังคงดำรงอยู่ ฮีตเก่า คองหลัง สืบฮอยตา วาฮอยปู่ คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป แม้จะมีธุรกิจการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานของรัฐมาเกี่ยวข้อง มุ่งเน้นเชิงธุรกิจมากกว่าการลงลึกในวิถีชีวิตและความผูกพันของผู้คนแห่งลุ่มน้ำโขงกับการไหลเรือไฟในอดีต แต่การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจการท่องเที่ยวกับความเป็นพื้นถิ่นยังคงอยู่คู่กัน ตราบใดที่ศรัทธางามของผู้คนลุ่มน้ำโขงและสายน้ำยังพึ่งพาอาศัยกันตลอดไป 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พันธุ์สังหยด วันที่ : 13/03/2013 เวลา : 17.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sawnoyzi

สวยขาดใจ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
sunsmile วันที่ : 07/12/2012 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

ภาพสวยมาก ข้อมูลเยอะดี อีกงานที่ยังไปไม่ถึงสักที

ความคิดเห็นที่ 2 เจนอักษราพิจารณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 09/11/2012 เวลา : 22.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

อยากไปชม..ไหลเรือไฟ..ที่ไฟร้อนๆ จริงๆ สักครั้ง..
สวยมากเลยครับผม..คุณเจน..

ความคิดเห็นที่ 1 เจนอักษราพิจารณ์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
khunphai วันที่ : 09/11/2012 เวลา : 22.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khunphai
<<<.ตัวคนเดียว สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องเที่ยวไป...ตามใจเรา>>>

ลุ่มน้ำโขงสะท้อนเรื่องราวอีกมากมาย
ภาพสวยมากคะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2012 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]