หนุ่มสัญจร
คมความคิด ชีวิตและงาน สายธารวรรณกรรม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/numsunjon
วันเสาร์ ที่ 19 เมษายน 2557
Posted by เจนอักษราพิจารณ์ , ผู้อ่าน : 6464 , 13:09:25 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน BlueHill , ลูกเสือหมายเลข9 โหวตเรื่องนี้

สงกรานต์ : เก็บดอกไม้ ไหว้พระงาม  ก่อกองทราย ถวายเป็นพุทธบูชา

ดอกไม้งามคงอยู่คู่ต้น นำมาสักการบูชาพระผู้เป็นตัวแทนแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันแห่งความเป็นสิริมงคล ขอบุญกุศลหนุนส่ง เก็บดอกไม้งามกลางทุ่ง ไหว้พระงามด้วยใจบริสุทธิ์ สรงพระ รดน้ำ ขอพรญาติผู้ใหญ่ ใจงดงามแผ่ถึงบุญบารมีที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกันในวันสงกรานต์

เก็บดอกไม้งามร่วมต้นกลางทุ่ง ไหว้พระงามด้วยใจบริสุทธิ์ น้ำส้มป่อย ประทินด้วยเครื่องหอม ดอกมะลิ ดอกจำปาบ้านลงในขันน้ำ  สรงพระ รดน้ำ ขอพรญาติผู้ใหญ่ ใจงดงามแผ่ถึงบุญบารมีที่ได้สร้างสรรค์ร่วมกันในวันสงกรานต์  ขอความเจริญงดงามส่งถึงจิตใจและวิถีปฏิบัติให้เจริญรุ่งเรือง

วันแห่งครอบครัวแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ได้อุทิศบุญกุศล ทักษิณานุสรณ์ ดอกไม้ธูปเทียน น้ำอบน้ำหอม ประพรมอัฐิธาตุ บำเพ็ญกุศลแด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับ ปกปักรักษาลูกหลานตลอดไป

ตะวันบ่ายคล้อยได้ฤกษ์งามยามดี ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ขนทรายจากริมฝั่งนำมาก่อกองทรายถวายเป็นพุทธบูชาร่วมกัน ใส่ตะกร้าหาบคอนมุ่งหน้าสู่ลานวัด ปรับพื้นให้ราบเรียบร่วมมือร่วมใจทั้งชายหญิง  เป็นวิถีปฏิบัติของชาวผู้ไทยบ้านคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ได้ยึดถือมามาตั้งแต่เมื่อครั้งบรรพบุรุษ

ตำนานแห่งการก่อกองทราย

“ก่อเจดีย์ทราย” “ก่อพระทาย” “ก่อปั้นทราย”  มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น แต่สำหรับชาวคำชะอีจะเรียกว่า “ตบธาตุทราย”  ร่วมแรงร่วมใจก่อกองทรายเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตราไว้ในความทรงจำในวันปิติยินดีของชาวบ้านทุ่ง

มีเรื่องเล่าตำนานแห่งการ “ก่อกองทราย” ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้าเมื่อครั้งอดีตไว้อยู่ ๒ ตำนานด้วยกัน คือ

ตำนานแรกได้กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปทางเรือขนาน ประชาชนจึงพร้อมใจกันก่อกองทรายข้างลำน้ำ และก่อในแพลอยเป็นพุทธบูชา

ส่วนอีกตำนานหนึ่งกล่าวไว้ว่า มีอุบาสกคนหนึ่งลงเรือแล่นไปในตอนกลางคืนวันเพ็ญพระจันทร์สาดส่องงามกลางหาดทราย งดงามระยิบระยับราวกับพระฉับพรรณรังสี ราวกับออกจากรัศมีพระวรกายของพระพุทธเจ้า จึงได้จอดเรือที่ชายหาด แล้วจึงก่อเจดีย์ทรายริมฝั่งน้ำเพื่อเป็นพุทธบูชาเช่นเดียวกัน

เป็นตำนานความเป็นมาของการก่อเจดีย์ทรายที่มีผู้ได้กล่าวไว้ แต่มีมูลเหตุหนึ่งมีความเชื่อว่าในวิถีชีวิตประจำวันนั้นชาวโลกได้ย่ำเดินเข้าไปภายในบริเวณวัด เมื่อเดินออกนอกบริเวณวัดอาจมีเม็ดทรายติดเท้าออกไปด้วย

นับเป็นกุศลบุญอีกอย่างหนึ่ง ทดแทนเม็ดทรายที่ติดมากับฝ่าเท้า จึงเป็นที่มาของพิธีกรรมขนทรายเข้าวัดในวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทยในวันสงกรานต์ สืบสานพลังสามัคคีมาจนถึงปัจจุบัน

ก่อประสานกองทราย ถวายเป็นพุทธบูชา

การก่อเจดีย์ทราย หรือ ตบธาตุทรายของชาวบ้านคำชะอีในวันนี้เป็นไปอยากเรียบง่าย นับแต่การขนทรายด้วยความก้าวหน้าในการเดินทาง จึงต้องใช้รถยนต์ขนทรายจากริมห้วยทรายซึ่งอยู่ไม่ไกลทางเหนือหมู่บ้าน มายังลานวัดของหมู่บ้าน

เด็ก ๆ แห่งหมู่บ้านได้เรียนรู้วิถีแห่งอดีตของปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อครั้งอดีต เด็กกับดินทรายเกิดเป็นรูปปั้นและจินตนาการมากมาย แม้ว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจลึกซึ้งกับความหมายของการก่อกองทรายที่แท้จริง

เมื่อเขาเติบใหญ่ สิ่งเหล่านี้จะหล่อหลอมจิตใจให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมองเห็นคุณค่าแห่งชีวิตและวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีและสังคมรอบข้างอย่างมีความสุข ผมวาดหวังไว้เช่นนั้น

สายฝนเดือนห้าตกลงมาโปรยปรายให้ความชุ่มฉ่ำขณะที่เด็ก ๆ และชาวบ้านกำลังเร่งมือก่อกองทรายปราสาทแห่งจินตนาการ กลัวทำไมละสายฝน เราเคยอยู่ท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผา กลางสายฝนตามท้องไร่ท้องนาปีแล้วปีเล่า ก่อกองทรายกลางสายฝนเหมือนหนึ่งปลุกเนื้อนาบุญแห่งศรัทธาร่วมกัน

สายฝนหยุดโปรยปราย ฟ้าหมาดฝนแสงแดดอ่อนไล้โลมพื้นหล้า ทุ่งนาได้รับฝนใหม่ ไชโย ไชโย รุ้งหลากหลากสีทาบงามเหนือขุนเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ความปิติยินดีแห่งธรรมชาติให้ได้รับทราบวิถีปฏิบัติของชาวบ้านทุ่ง

แซมดอกไม้บ้านป่าที่หาได้จากท้องถิ่น ดอกกล้วยไม้จากเมืองใหญ่ ประดับประดา บรรจงตกแต่ง เสริมสีสันให้สดใสองค์เจดีย์ทรายและบริวารรายล้อมให้งดงามน่าชม

เจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้าน จุด เทียน ธูป ขันธ์ ๕ บูชาองค์เจดีย์ทรายและบริวาร เปรียบเหมือนพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า “แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์” นั่นหมายถึงเจดีย์ทรายกองใหม่ หมายถึง “กองพระทรายแปดหมื่น” กองทรายเล็กเรียงรายล้อม นั้นหมายถึง “สี่พันพระธรรมขันธ์”  เป็นปริศนาธรรมให้ได้ขบคิดสำหรับชาวโลก

สวดพุทธมนต์ตามพิธีกรรมของสงฆ์ ตามด้วยพิธีบวชองค์พระเจดีย์ทราย เพื่อความเป็นสิริมงคลในบุญกุศลฉลองศรัทธาในการก่อกองทราย ขอผลบุญในครั้งนี้ได้สั่งสมในภาพนี้และภายภายหน้า ดั่งคำอธิษฐานบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่

“อิมัง วาลุกัง เจตยัง อธิษ ฐามี” หมายถึง  “ข้าพเจ้าขออธิษฐานพระเจดีย์ทรายนี้ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย”

ข้อมูล ประกอบ
แปลก สนธิรักษ์ : เทศกาลสงกรานต์. องค์การค้าคุรุสภา. ๒๕๓๑
สำลี รักสิทธี : สืบสานตำนานงานบุญประเพณีอีสาน. รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. ๒๕๕๕ 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
เจนอักษราพิจารณ์ วันที่ : 21/04/2014 เวลา : 10.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon

ครับสงกรานต์เป็นประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์อุษาคเนย์ เช่น กัมพูชา ลาว พม่า ไทย ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้นแตกต่างกันออกไปแต่จะมีห้วงวันเวลาเดียวกัน ส่วนก่อกองทรายที่ชัดเจน คือ ประเทศไทย ในเขตริมฝั่งแม่น้ำ ชายทะเล และกลุ่มชาติพันธุ์มอญ ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเหนียวแน่น คงต้องวานผู้รู้ได้ช่วยตอบอีกครั้งครับ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
BlueHill วันที่ : 20/04/2014 เวลา : 12.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

การก่อกองทรายในเทศกาลสงกรานต์
เป็นวัฒนธรรมร่วมของอุษาอาคเนย์หรือเปล่า
หรือมีเฉพาะประเทศไทยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2014 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]