ปัญหา....สังคม
ปัญหาสังคมที่เราต้องยืนมือช่วยกันดูแล

อัลบั้มรูปภาพ ( 1 อัลบั้ม )

E_D_U ( 31 ภาพ)


คูณชอบสภาพอากาศใน..ฤดู..ไหนมากที่สุด ?
ฤดูหนาว (winter)
21 คน
ฤดูฝน (rain)
1 คน
ฤดูร้อน ( summer)
2 คน
ฤดูรัก (love)
11 คน
ฤดูอกหัก (brokenhearted)
2 คน

  โหวต 37 คน