• สาวสงขลา
 • ranking : สมาชิกทั่วไป
 • email : [email protected]
 • วันที่สร้าง : 2016-12-06
 • จำนวนเรื่อง : 1
 • จำนวนผู้ชม : 12214
 • ส่ง msg :
 • โหวต 4 คน
กระเบื้องเมืองเก่าสงขลา
ลักษณะกระเบื้องที่นำมาใช้สร้างเมืองเก่าสงขลา
Permalink : http://www.oknation.net/blog/oldtile
วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2559
Posted by สาวสงขลา , ผู้อ่าน : 9845 , 16:13:06 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 9 คน วรรณสุข , Surakant และอีก 7 คนโหวตเรื่องนี้

 

กระเบื้องเมืองเก่า

สูญหาย แต่ไม่ลบเลือน

ประวัติการทำกระเบื้องดินเผาเมืองสงขลา เล่ากันว่าชาวจีนอพยพเป็นผู้ริเริ่ม ต่อมาคนไทยรับช่วงต่อและได้ขยายการทำออกไปอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้ กรุงเทพฯ และประเทศมาเลเซีย ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พอจะสืบค้นได้ แสดงถึงความเจริญแพร่หลายตั้งแต่ปลายรัชกาลที ๓  ถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ ดังปรากฏในใบบอกเมืองสงขลา และเอกสารอื่น ๆ ว่า กระเบื้องดินเผาเมืองสงขลามีการนำไปใช้ในกิจการที่สำคัญ ดังนี้

       พ.ศ. ๒๓๙๗ (ร.๔) โปรดเกล้าฯ ให้เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น  ๕๐๐๐๐ แผ่นใช้ปูบริเวณรอบอุโบสถวัดสุทัศเทพวราราม และวัดเขมาภิรตาราม

       พ.ศ.๒๔๐๖ (ร.๔) มีรายการส่งกระเบื้องดินเผาเมืองสงขลา ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรก เกณฑ์เมืองสงขลาทำกระเบื้องดินปูพื้น ๒๐๐๐ แผ่นและขนาดเล็กอีก ๒๐๐๐ แผ่น ครั้งที่ ๒ เกณฑ์เมืองสงขลา ทำกระเบื้องหน้าวัวปูพื้น ๔ ชนิด ๆ ละ ๒๐๐๐ แผ่น ๘๐๐๐ แผ่น นำไปพระราชวัง จันทรเกษมที่อยุธยา ครั้งที่ ๓ เจ้าพระยาสงขลา (บุญสังข์) ส่งกระเบื้องมุงหลังคาตัวผู้ตัวเมียอย่างละ ๑๐๐๐๐ แผ่น รวม ๒๐๐๐๐ แผ่น

       พ.ศ.๒๔๑๙ (ร.๕) เมืองสงขลามีใบบอกส่งกระเบื้องเกณฑ์ ๕ ครั้ง จำนวนกระเบื้องทั้งหมด ๖๘๐๐๐ แผ่น

       พ.ศ.๒๔๕๓ (ร.๕) มีการนำเอกระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาไปใช้มุงหลังคาพระวิหารหลวง ในการซ่อมแซมพระบรมธาตุไชยา

    และในอดีตกระเบื้องดินเผาสงขลา ยังมีประวัติส่งออกไปยังเมืองปีนัง จนเป็นที่ยอมรับและให้เกียรติและเรียกกระเบื้องในรูปแบบนี้ว่า Singora tile

       แหล่งผลิตกระเบื้องดินเผาเมืองสงขลาที่สำคัญ ได้แก่ บริเวณชายฝั่งทะเลสาบทิศตะวันตกของเมือง ตั้งแต่บริเวณท่าอิฐ ท่าสะอ้าน ขึ้นไปจนถึงบริเวณบ้านท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย บริเวณวัดโคกเบี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา และบ้านบางโหนด หมู่ที่ ๑ -๒ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๒๗ พบว่า มีเตาเผากระเบื้องทั่วบริเวณดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เตา มีเตาที่อยู่ในสภาพที่ซ่อมแซมใช้งานได้ประมาณ ๕๐ เตา นอกนั้นชำรุดเหลือแต่ซากเตาและร่องรอยเตา มีผู้ประกอบการอยู่ ๓ ครอบครัว อยู่ในเขตบ้านท่านางหอม ๒ ครอบครัวและบ้านบางโหนด  หนึ่งครอบครัว แต่ในปัจจุบันมีการผลิตกระเบื้องดินเผาอยู่แห่งเดียวในจังหวัดสงขลา คือ ที่บ้านท่านางหอม

 แผนที่แสดงผังทางเดินบ้านหลังที่ยังใช้กระเบื้องดินเผา

 

บ้านนครใน

 

 • Øความคิดเห็นที่นำกระเบื้องดินเผามาใช้ในย่านเมืองเก่า

          บ้านนครในเป็นบ้านที่มีความเก่าแก่ซึ่งการนำกระเบื้องดินเผามาใช้นั้นก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก เหตุผลที่นำมาใช้ก็เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย ให้มีความเข้ากับสภาพของย่านเมืองเก่าและที่นี้ก็เปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จะต้องทำให้มีความเก่าแก่และกลมกลืนกับย่านนี้ เพราะแถบนี้ก็มีอายุ100กว่าปีและในบ้านนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นวัตถุโบราณทั้งสิน

 • Øความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและระยะเวลาในการใช้งาน

          สำหรับกระเบื้องดินเผาที่เห็นในบ้านนครในหลังนี้กระเบื้องที่นี้เป็นกระเบื้องที่เพิ่งนำมาเปลี่ยน แต่ก็สั่งทำให้เหมือนเก่ามากที่สุด ซึ่งกระเบื้องเก่าได้เกิดการเสื่อมสภาพ พี่ก็ไม่สารารถรู้ได้ว่าเคยใช้มานานเท่าไหร่แล้ว กระเบื้องดินเผาสามารถใช้ได้นานกว่ากระเบื้องในปัจจุบันเพราะกระเบื้องพวกนั้นจะเปราะบางแต่กระเบื้องดินเผาจะมีความหนาและละเอียดมากกว่าและจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเสื่อมสภาพอาจจะตกแตกจึงเปลี่ยนใหม่

 • Øแนวโน้มการนำกระเบื้องดินเผามาใช้ในอนาคต

          คิดว่าขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าบ้านแต่ละหลังและแปลนการสร้างบ้านว่าจะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับแบบบ้านไหม ซึ่งกระเบื้องดินเผานี้เหมาะสำหรับบ้านโทนสีน้ำตาลโทนสีส้ม

กระเบื้องดินเผาน่าจะมีต่อไปในอนาคต ไม่สูญหายไปแน่นอนในพื้นที่อื่นอาจจะระบุไม่ได้แต่มั่นใจว่าในย่านเมืองเก่านี้ยังคงมีต่อไปอย่างแน่นอน

 

บ้านนครใน

 

 • Øความคิดเห็นที่นำกระเบื้องดินเผามาใช้ในย่านเมืองเก่า

กระเบื้องดินเผาตามที่ลุงพอจะรู้ คือมีต้นกำเนิดอยู่ที่เกาะยอและเป็นแหล่งที่มีดินดีที่สุด ซึ่งจะมีเต่าเผาเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน เช่น  ที่สวนประวัติศาสตร์ และในพื้นที่เกาะยอ ซึ่งชาวบ้านในสมัยก่อนๆ ได้คิดวิธีการแปลงสภาพผ่านกระบวนการต่างๆมาเป็นกระเบื้องบ้าง  อิฐ กระเบื้องขัดบ้าง

สำหรับเมืองเก่าสงขลานี้มีมานานมากแล้ว ถือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่สำคัญ บ้านเรือนในแถบนี้ก็เป็นบ้านทรงจีนสมัยโบราณและยังมีการมุงหลังคาจากกระเบื้องดินเผาอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้มีมากแล้ว

 

 • Øความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและระยะเวลาในการใช้งาน

สำหรับในบ้านนครในนี้ กระเบื้องดินเผาเก่าได้หมดสภาพจึงสั่งทำมาใหม่ มาประยุกต์ให้เหมือนเดิมมากที่สุด เพื่อคงความเป็นเมืองเก่าสงขลาไว้ กระเบื้องดินเผาสามารถใช้ได้เป็น100 กว่าปี หากไม่เกิดการเสื่อมสภาพ  ภัยธรรมชาติ  พายุต่างๆ เพราะมีความหนาและความคงทน

 • Øแนวโน้มการนำกระเบื้องดินเผามาใช้ในอนาคต

          ลุงคิดว่าน่าจะมีการใช้น้อยลง เพราะกระเบื้องดินเผานี้ทำได้ยาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตก็สูง ถึงผลิตได้ก็มีคุณภาพน้อยกว่าในอดีต และที่ยังมีอยู่ในแถบนี้ก็เพื่อย้อนให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสวยงามในอดีต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านป้าสุดา เจริญกลกิจ

 

บ้านเลขที่ 109 ถนน นครใน บ้านหลังนี้สร้างใน พ.ศ ใดไม่ปรากฏในหลักฐานแต่ในเมื่อหลายปีมาแล้ว กรมศิลปกรได้มาตรวจสอบดูบอกว่า อายุไม่ต่ำกว่า 200 กว่าปีแล้ว

 • Øความคิดเห็นที่นำกระเบื้องดินเผามาใช้ในย่านเมืองเก่า

          ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระเบื้องดินเผาที่นำมาใช้ ป้าคิดว่าบ้านหลังอื่นๆจะมีการนำกระเบื้องนี้มาใช้รึเปล่า ในอนาคตต่อไป ?

 ถ้ากระเบื้องนี้มีการรื้อถอนคงจะต้องนำกระเบื้องสมัยใหม่มาใช้ กระเบื้องแบบนี้คงจะมีแล้ว เพราะ กระเบื้องแบบนี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยป้ายังไม่เกิด กระเบื้องที่นำมาใช้ส่วนใหญ่นำประเทศจีน

 • Øความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและระยะเวลาในการใช้งาน

 ไม่ได้มีการเปลี่ยนใหม่ แต่ได้มีการซ่อมกระเบื้องที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยการนำปูนไปฉาบไว้ แต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนกระเบื้องแต่อย่างใด ถ้าคิดจะเบื้องเปลี่ยนกระเบื้องคงจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะโครงสร้างของบ้านใช้ไม้ขนาดใหญ่ ถ้าจะรื้อถอนก็คงจะลำบาก

 • Øแนวโน้มการนำกระเบื้องดินเผามาใช้ในอนาคต

          แต่ในอนาคตคงเป็นเรื่องของลูกหลานแล้ว

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : บ้านป้าสุดา เจริญกลกิจ เจ้าของบ้านอายุ 82 ปี

 

 

บ้านลุงไพฑูรย์   กปิลกาญจน์ 

 

บ้านเลขที่ 95 ถนน นครใน  กระเบื้องนี้มีตั้งแต่ทวดหลวงสุขเกษม มีมาตั้งแต่สมัยปู่ทวดของพ่อหลวงสุขเกษมคนนี้ ระยะเวลาของกระเบื้อง ประมาณเกือบ 200 ปีมาแล้ว

 • Øความคิดเห็นที่นำกระเบื้องดินเผามาใช้ในย่านเมืองเก่า

ไม่มีการเปลี่ยนเลย แต่เมื่อสักประมาณ 4 ปีที่แล้ว มีพายุมาก็มีการเลื่อนตัวของกระเบื้อง ปูนเสื่อม มีการสร้างรื้อกระเบื้องขึ้นมาใหม่ฉาบปูนแล้วก็เอากระเบื้องเดิมเรียงเข้าไปใหม่

 • Øความคิดเห็นถึงความเหมาะสมและระยะเวลาในการใช้งาน

สภาพการใช้งานของกระเบื้องปัจจุบันกับกระเบื้องนี้อันไหนใช้งานดีกว่าและทนทานมากกว่า

 กระเบื้องนี้มีความคงทนมากกว่า ก็เลยใช้มามากกว่า 200 ปี จากที่ฟังมา เขาเล่าว่ารับมาจากประเทศจีน

 • Øแนวโน้มการนำกระเบื้องดินเผามาใช้ในอนาคต

ก็ยังคงใช้แบบนี้ต่อไป

 ผู้ให้สัมภาษณ์ : บ้านลุงไพฑูรย์   กปิลกาญจน์ เจ้าของบ้านอายุ 60 ปี

 

 

   แม้ในปัจจุบันกระเบื้องดินเผาจะเหลือน้อยเต็มที แต่กลุ่มคนเมืองเก่าสงขลาก็ยังยืนยันจะรักษาและเล็งเห็นถึงคุณค่าของกระเบื้องดินเผาที่สืบทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษให้ดำรงอยู่ต่อไปคู่เมืองเก่าสงขลาอีกนานเท่านาน.

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
วรรณสุข from mobile วันที่ : 22/12/2016 เวลา : 10.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/outofstep

น่าสนใจมากค่ะ งดงามจริงๆ หลังจากนี้คงได้เห็นนักท่องเที่ยวเดินเงยหน้าส่องกล้องถ่ายภาพหลังคากันมากขึ้นแน่ๆ เลยค่ะ ^^

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
โสตถิโสมนัส วันที่ : 10/12/2016 เวลา : 12.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/bluesman
นายเอกแห้ว ณ สมหวัง

สวยงามเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ชบาตานี วันที่ : 07/12/2016 เวลา : 18.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ต้องขอบคุณที่ช่วยกันอนุรักษ์ให้คงไว้ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แม่หมี วันที่ : 07/12/2016 เวลา : 10.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
เคียงดิน วันที่ : 06/12/2016 เวลา : 20.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

เยี่ยมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สำรวจฟ้า วันที่ : 06/12/2016 เวลา : 20.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

ต้องตามรอยไปชมบ้างแล้ว

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สาวสงขลา วันที่ : 06/12/2016 เวลา : 17.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/oldtile

💕💕

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2016 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31[ Add to my favorite ] [ X ]