• จารุธมฺโม
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-11-13
  • จำนวนเรื่อง : 76
  • จำนวนผู้ชม : 72373
  • ส่ง msg :
  • โหวต 111 คน
ทุกสิ่งล้วนอยู่รอบตัว
ช่วยกันค้นหาคำตอบสำหรับโลกที่น่าอยู่กว่าเดิม
Permalink : http://www.oknation.net/blog/pakam
วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2554
Posted by จารุธมฺโม , ผู้อ่าน : 149 , 11:07:58 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาคนำมันจะไม่เป็นเรื่องแปลกอีกต่อไปที่ใคร ๆ ก็พูดกันว่า อีกไม่นานบางส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ มาเลเซีย และสิงค์โปร จะต้องถึงกาลจมลงไปให้ท้องทะเลให้หมู่ฝูงมัจฉาได้ยลความงามของผืนดินที่เรียกว่า “แหลมทอง” ในปัจจุบันได้มีผู้ที่กล่าวอ้างหลายท่านว่า จะเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ (natural hazard) รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของไทย ที่เรียกว่า สึนามิ (Tsunami) โดยจะเข้าถาโถมแหลมทั้งแหลมให้จมอยู่ใต้....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2554
Posted by จารุธมฺโม , ผู้อ่าน : 364 , 16:37:18 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

การเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนทางสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลไกในการทำงานของสถาบันทางสังคม (Social Institutions) ซึ่งประกอบด้วย สถาบันครอบครัว กลุ่มเพื่อน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมของปัจเจกบุคคล ซึ่งได้แก่ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรทางสังคมอื่นๆ ที่ปัจเจกบุคคลได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2552
Posted by จารุธมฺโม , ผู้อ่าน : 571 , 22:50:21 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สรุปศัพท์เทคนิคใน จิตวิทยาพระอภิธรรมปิฎก (ฉบับพระธรรมวิสุทธิกวี)อภิธรรม หมายถึง ธรรมอันประเสริฐ หรือ ธรรมอันยิ่งใหญ่ แบ่งออกเป็น ๗ คัมภีร์ธัมมสังคณี ว่าด้วย การรวมกลุ่มของธรรมะวิภังค์ ว่าด้วย การแยกกลุ่ม หรือการกระจายกลุ่ม เช่น แยกขันธ์ ๕ธาตุกถา ว่าด้วย ธาตุอันเป็นต้นเดิมของธรรมะสังคหาสังคหบท  คือ ธาตุที่สังเคราะห์เข้ากันได้กับธาตุที่สังเคราะห์เข้ากันไม่ได้ปุคคลปัญญัติ ว่าด้วย บัญญัติบุคคล โดยกล่าวถึ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2552
Posted by จารุธมฺโม , ผู้อ่าน : 7446 , 23:07:10 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

คำสั่งทางปกครอง ตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คืออะไร และจะมีวิธีพิจารณาได้อย่างไรว่ากรณีใดเป็นคำสั่งทางปกครอง และผู้ใดมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในกรณีที่ฝ่ายปกครองได้ออกคำสั่งต่างๆ นั้น บางกรณีก็เป็นคำสั่งทางปกครอง บางกรณีก็ไม่เป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งการที่จะวินิจฉัยว่ากรณีใดเป็นคำสั่งทางปกครองหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาจากเนื้อหาของคำสั่งเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตาม พ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2552
Posted by จารุธมฺโม , ผู้อ่าน : 825 , 10:21:42 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธศาสนาจะช่วยสร้างประชาธิปไตยและสังคมที่ดีได้อย่างไร                 คนทั่วไปมักจะมองว่าศาสนาเป็นเรื่องของศีลธรรม จริยธรรมหรือการมุ่งแก้ปัญหาหรือการพัฒนาความคิดจิตใจของปัจเจกชนที่เป็นคนละเรื่องกับการเมืองและเศรษฐกิจ แต่ความจริงแล้วทุกศาสนาที่มุ่งสอนให้คนทำดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการเมืองและเศรษฐกิจ เพราะคนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ชุมชน และสังคม ทั้งในระดับปร....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 26 มกราคม 2552
Posted by จารุธมฺโม , ผู้อ่าน : 2029 , 23:02:30 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

แนวคำตอบ รูปแบบของรัฐและรูปแบบการปกครองของรัฐ                 รัฐธรรมนูญทั้งหลาย ย่อมกำหนดรูปของรัฐ และการปกครองของรัฐ เมื่อกล่าวถึงการจัดระเบียบแห่งการใช้อำนาจอธิปไตยในการปกครองรัฐนั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอยู่สองประการคือ การพิจาณาจากรูปแบบของรัฐโดยการพิจารณาจากประมุขของรัฐ และ การพิจารณารูปแบบของรัฐโดยการพิจารณาจากการใช้อำนาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งการพิจารณารูปแบบของรัฐโดยพิจารณาจากประมุขของร....

อ่านต่อ


/1
ถ้าโลกจะแตก คุณว่าภาคไหนปลอดภัยที่สุด
เหนือ
12 คน
อีสาน
6 คน
กลาง
0 คน
ตะวันออก
2 คน
ตะวันตก
1 คน

  โหวต 21 คน