• ภาษาหลากสี
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-02-11
  • จำนวนเรื่อง : 404
  • จำนวนผู้ชม : 1016201
  • ส่ง msg :
  • โหวต 541 คน
ภาษาหลากสี
สื่อความคิดหลากหลาย สู่ภาษาร้อยกรองหลากสี
Permalink : http://www.oknation.net/blog/pasalarksee
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558
Posted by ภาษาหลากสี , ผู้อ่าน : 2934 , 17:18:13 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน rattiya , กระเจี๊ยบ และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

                 เมื่อวันที่ 14 พ.ค.2557 เครือข่าย Stop Fracking Thailand  โดย น.ส.นางสาวทรรศนีย์ ชาตกิตติคุณวงศ์ ตัวแทนเครือข่ายฯได้ทำการยื่นหนังสือต่อ  อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ำ  ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาปฏิรูป

               ๑.    โดยอาสาสมัครของเครือข่าย ได้เฝ้าติดตามการทําเหมืองทองคํา “อัครา” (สัญชาติออสเตรเลีย) ซึ่งตั้งอยู่ เขตรอยต่อ 3 จังหวัด พิจิตร  พิษณุโลก  และเพชรบูรณ์  และขณะนี้ก็ได้รับสัมปทานเป็นการเพิ่มเติม ถึงเกือบ 1 ล้านไร่ กินพื้นที่  จังหวัดพิษณุโลก  พิจิตร เพรชบูรณ์ ไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์  รวม 107 ฉบับ

ภาพประทานบัตรที่บริษัทในเครืออัคราฯได้รับกว่า 1 ล้านไร่  กิน พท.หลายจังหวัด 

                ข้อเท็จจริงในกรณีนี้คือ ในการถลุงแร่ทองคำโดยการใช้สารไซยาไนด์ เพื่อแยกสินแร่ทองคำออกจากสารโลหะหนักที่มีรวมอยู่ด้วยกันตามธรรมชาติ อันได้แก่ สารหนู แมงกานีสและทองแดง เป็นต้น จากนั้นได้มีการนำกากแร่ที่มีสารโลหะหนักผสมไซยาไนด์ เก็บรวมไว้ในบ่อเก็บกากแร่  ซึ่งเป็นบ่อเปิดโล่งขนาดใหญ่ กินพื้นที่เป็นพันไร่  โดยมีความสูงมากกว่าตึก 3 ชั้น  

             ภาพบ่อกักเก็บกากแร่ 2 บ่อ ของเหมืองแร่ทองคำ จ. พิจิตร  ขนาดประมาณ 600 และ 1,200 ไร่ ติดชุมชน

 

              อาสาสมัครของเครือข่าย ฯ ได้พบเห็นการเจ็บป่วยของประชาชนที่ต้องบริโภค อุปโภคนํ้าในเขตบริเวณโดยรอบเหมืองทองคำ จนต้องมีการอพยพทิ้งร้างบ้านเรือน โรงเรียน วัด ส่วนประชาชนที่ยังต้องอยู่อาศัยในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบ มีชีวิตที่ลำบาก ต้องซื้อนํ้ามาใช้บริโภค สุขภาพก็ยํ่าแย่ลง เมื่อได้มีการลงตรวจสุขภาพและเจาะเลือดโดยทางการ จึงได้พบว่าประชาชนจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่มารับการตรวจรักษา ได้รับสารโลหะหนักเกินมาตรฐานค่อนข้างสูง แต่ขณะนี้กลับยังมีการดำเนินการทำเหมืองทองคำต่อไป ทั้ง ๆ ที่ยังอยู่ในช่วงการดำเนินการทางกฎหมาย

                

                  ๒. ในการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยการใช้สารเคมี โดยอาจจะเรียกว่า Chemical หรือ Hydraulic fracturing หรือบางกรณีอาจจะหมายความไปถึงการทำ Acidizing fracturing หรือการใช้สารเคมีชนิดกรด ในเขตพื้นที่สัมปทานทางภาคอีสาน เช่น ที่ตำบลนามูล-ดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่กำลังได้รับผลกระทบบ้างแล้วตามที่เป็นข่าว

คลิกที่นี่ เพื่อไปยังข่าว

               โดยวิธีการทำการขุดเจาะด้วยวิธีนี้เป็นการใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมชาติเป็นปริมาณมาก (ซึ่งมักจะเป็นนํ้าจากแหล่งนํ้าใกล้เคียงแหล่งสำรวจนั้น ๆ และเป็นแหล่งเดียวกันกับที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรกรรมใช้ในการบริโภคและอุปโภค) และนำไปผสมกับสารเคมีอย่างน้อย ๑๖ ชนิด (ซึ่งได้มีการกล่าวอ้างโดยกรมเชื้อเพลิงและบริษัทผู้ดำเนินการ และเรียกว่าเป็นเพียง “นํ้าโคลน” ช่วยในการขุดเจาะ) แล้วใช้ระบบปั๊ม Hydraulic ปั๊มสารเคมีให้มีความดันสูงฉีดกระแทกชั้นหินที่ปิดให้แตกออก ทำให้สามารถดูดกาซ และนํ้ามันขึ้นมาได้มากกว่าวิธีการขุดเจาะแบบปกติ ส่วนนํ้าผสมสารเคมีที่ถูกฉีดลงไปนั้น แม้นว่าส่วนหนึ่งจะได้สูบกลับขึ้นมานั้น ก็จะยังมีบางส่วนที่หลงเหลือปะปนลงไปในแหล่งนํ้าใต้ดินจำนวนหนึ่ง และบางส่วนเกิดหกไหลล้นไปกับนํ้าผิวดิน และขณะนี้ได้เกิดผลกระทบกับพืชที่ชาวบ้านเพาะปลูกในบางพื้นที่ โดยผลกระทบในลักษณะเดียวกันนี้ได้เกิดให้เห็นแล้วชัดเจนในต่างประเทศ  ที่ได้มีการทำการขุดเจาะด้วยวิธีการนี้มาเป็นระยะเวลานาน และขณะนี้ก็ได้รับการต่อต้าน ได้มีการออกเป็นกฏหมายห้ามในที่สุด แต่ในบางประเทศ เช่น อเมริกา ยังคงมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันระหว่างรัฐต่อรัฐ

ภาพเครือข่าย StopfrackingThailand ไปยื่นหนังสือหน้าสถานฑูตอเมริกา เพื่อให้สอบสวนบริษัทอเมริกาที่มาทำแฟรกกิ้งในไทย

   เครือข่าย  Stop Fracking Thailand  

 เป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความมุ่งมั่นในการรณรงค์  ให้หยุดยั้งการทำการขุดเจาะปิโตรเลียมด้วยสารเคมี   รวมไปถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมต่าง ๆ  อันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   โดยเฉพาะต่อระบบน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค 

                      เครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการในการจัดทำ ยุทธศาสตร์ หรือวางแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรนํ้าเป็นการเพิ่มเติมดังนี้

                   ๑. ขอให้มีข้อกำหนด ข้อห้าม ให้มีการควบคุมและการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของอุตสาหกรรมการ ทำเหมืองแร่ประเภทต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าบาดาล ระบบนํ้าฝนและระบบนํ้าท่าทั้งระบบ ที่ผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอันเนื่องจากการใช้สารเคมี และหรือปฏิกิริยา ของวัสดุ สินแร่และสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ที่จะมีผลกระทบทั้งในรูปการปนเปื้อนในนํ้าโดยตรงและจากการระเหยและ ปนเปื้อนสู่อากาศและนํ้าฝนและให้มีใจความกำหนดครอบคลุมไปจนถึงการลงโทษผู้กระทำผิด , การแก้ไขป้องกัน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และให้มีการห้ามการทำเหมืองอย่างเด็ดขาดในพื้นที่ลุ่มนํ้าสำคัญ ๆ และพื้นที่อนุรักษ์ป่าต้นนํ้า


                     ๒. ขอให้กำหนดแผนแม่บทที่มีใจความรวมไปถึงการห้าม การควบคุม และการตรวจสอบ การดำเนินการ การติดตั้งแท่นขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยสารเคมี หรือ Chemical หรือ Hydraulic Fracturing ที่จะมีการใช้สารเคมีอันตรายและใช้นํ้าเป็นปริมาณมากและจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าบาดาล ระบบนํ้าฝนและ ระบบนํ้าท่าทั้งระบบด้วยเช่นกัน โดยโปรดได้ขอให้กำหนดให้มีการห้ามทำการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมด้วยวิธีการดังกล่าวจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใต้ดินและไม่กระทบต่อปริมาณการใช้นํ้าของภาคประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ

                  

                     ในช่วงบ่าย ทางเครือข่าย ฯ ร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ทองคำ จ. พิจิตร ได้ร่วมกันยื่นหนังสือต่อ คุณอรพินท์ วงศ์ชุมพิศ   ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาปฏิรูปแห่งชาติ  

                     ด้วยทราบว่า ภารกิจสาคัญต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผลกระทบจากความผิดพลาด โดยเฉพาะในกิจการประเภทอุตสาหกรรม โดยที่ความเป็นจริงในทางปฏิบัติพบว่าผู้ประกอบการมักจะละเลยที่จะปฏิบัติตาม และกลับกลายเป็นว่า รายงาน EIA เป็นทั้งใบอนุญาต และเอกสารปกป้องให้ผู้ประกอบการกระทาผิดได้โดยชอบ ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในกระบวนการการจัดทา EIA นับตั้งแต่การประเมิน การกำหนดมาตรการอย่างเพียง ไปจนถึงการควบคุม การตรวจสอบกิจกรรมนั้น ๆ

                       โดยในวันเดียวกันนี้ ทางเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง 7 จังหวัดได้ยื่น จม. ต่อนายกรัฐมนตรี ให้ยุติการให้สัมปทานเหมืองทองคำที่สร้างผลกระทบให้กับชาวบ้าน   , ไปติดตามทวงถามผลกับอธิบดี กพร.ในหลายเรื่อง ซึ่งจะยังไม่กล่าวรายละเอียดในที่นี้  , พร้อมกับไปให้กำลังใจ นางมิ่งขวัญ วิชญารังสฤษดิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่มีข่าวจะถูกปลด เนื่องจากมีความขัดแย้งกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รวมทั้งการลงนามอนุมัติโครงการต่างๆ การขอพื้นที่เพื่อสัมปทานเหมืองแร่ รวมถึงการขอใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากเอกชนทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่ค้างอยู่กว่า 1,000 เรื่อง และการลงนามอนุญาต สำนักด่านป่าไม้ ที่ นางมิ่งขวัญไม่ยอมลงนามอนุมัติ เป็นต้น 
อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/politics/320492

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

นิดา  สังขปรีชา  .....   รายงาน

สนใจเรื่อง แฟรกกิ้งในประเทศไทย http://stopfrackingthailand.com/

ตอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ทำไม คนไทย ต้องหยุด แฟรกกิ้ง ในประเทศไทย ตอนที่ 1

เมื่อข้าพเจ้าไปเยือน ภูฝอยลม ( แฟรกกิ้ง ตอนที่ 2 )

 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
BlueHill วันที่ : 18/05/2015 เวลา : 21.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ให้กำลังใจครับ
หวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะรับฟังเสียงชาวบ้าน
และให้ความเป็นธรรมกับวิถีชุมชนครับ

ความคิดเห็นที่ 1 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wullopp วันที่ : 18/05/2015 เวลา : 17.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

เรื่องสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะ แฟรกกิ้ง ใช้น้ำมาก
ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลย...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

80'y Long Live the King

ความทรงจำฉลอง 60 ปีครองราชย์

View All
<< พฤษภาคม 2015 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]