• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 4224561
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/phaen
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2554
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 11738 , 17:14:44 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน Chaoying , chailasalle และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

หุ่นปูนกล้ามเนื้อ เป็นรูปหุ่นปูนใบหน้าคนที่มีลักษณะแบ่งครึ่ง ครึ่งเป็นใบหน้าคน ส่วนอีกครึ่งเป็นใบหน้าคนที่แสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อบนใบหน้า

เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาส่วนของลักษณะและตำแหน่งของกล้ามเนื้อ ต่อเนื่องจากการศึกษาวาดเส้นหุ่นปูนใบหน้าคนเหลี่ยมเส้นรอบนอก และลงน้ำหนักแสงเงา

ขั้นตอนการเขียนวาดเส้นหุ่นปูนกล้ามเนื้อ ด้านหน้า เริ่มจากการเขียนวงกลมแทนกะโหลกศีรษะ แบ่งส่วนในวงกลม ใบหน้าของหุ่นปูนกล้ามเนื้อเป็นสามส่วนครึ่ง ส่วนต่าง ๆ ของตำแหน่งคิ้ว ตา หู จมูก  และปาก มีตำแหน่งที่เหมือนกับหุ่นปูนใบหน้าคนเหลี่ยม เพียงแต่เปลี่ยนจากความเป็นเหลี่ยมเป็นกล้ามเนื้อ 

การลงน้ำหนักแสงเงาในหุ่นปูนกล้ามเนื้อ มีการลงน้ำหนักเช่นเดียวกับการเขียนวาดเส้นหุ่นปูนทั่วไป  คือการแรเงาเป็นพื้นอ่อน ๆ เป็นน้ำหนักที่หนึ่ง ในบริเวณที่เป็นแสง ค่อย ๆ เพิ่มน้ำหนักเข้มเป็นน้ำหนักที่สอง และน้ำหนักที่สาม

ระนาบที่ตรงข้ามกับแสงจะเป็นเงาเข้มน้ำหนักที่สาม ๑. หุ่นปูนกล้ามเนื้อ ด้านหน้า๒. ร่างเส้นวงกลมในกระดาษ วงกลมนี้คือส่วนของกะโหลกศีรษะ๓. แบ่งครึ่งกลางวงกลมในแนวตั้ง ลากเส้นยาวลงมาถึงด้านล่าง๔. แบ่งสองส่วนครึ่งในวงกลม ข้อสังเกตในการแบ่งส่วน คือจากเส้นใต้วงกลมขึ้นมาถึงหนึ่งส่วนจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของวงกลมเล็กน้อย๕. วัดหนึ่งส่วนในวงกลม๖. วัดต่อลงมาด้านใต้วงกลมเป็นอีกหนึ่งส่วน๗. เมื่อได้สัดส่วนใบหน้าแบ่งเป็นสามส่วนครึ่ง จึงเขียนเส้นโครงรูปใบหน้า๘. ใช้หนึ่งส่วนวัดต่อลงมาบริเวณลำคอ๙. แบ่งส่วนให้ได้ความหนาของขอบฐานหุ่นปูน๑๐. เส้นรอบฐานลำคอ๑๑. เขียนเส้นความหนาของฐานเป็นเส้นโค้งรูปวงรี๑๒. แบ่งส่วน สองในสี่ส่วน คือ ตำแหน่งของโหนกแก้ม๑๓. หนึ่งในสี่ส่วน คือ ตำแหน่งของตา๑๔. ตำแหน่งใต้วงกลมคือปลายจมูกถึงปลายคาง แบ่งครึ่ง เป็นตำแหน่งของริมฝีปากล่าง๑๕. แบ่งส่วนในบริเวณใต้วงกลมถึงริมฝีปากล่างเป็นสามส่วนโดยประมาณ๑๖. เขียนรูปจมูก ปลายจมูกและปีกจมูกทั้งสองข้าง๑๗. ตำแหน่งของหัวตา วัดจากตำแหน่งปีกจมูกด้านข้างเป็นเส้นเฉียงเล็กน้อย๑๘. ตำแหน่งของตา เขียนรูปวงกลมรีเป็นเปลือกตาที่ห่อหุ้มดวงตา๑๙. ตำแหน่งหัวตาถึงหางตา เป็นเส้นเฉียงเล็กน้อย๒๐. กล้ามเนื้อบริเวณโหนกคิ้วเป็นเส้นโค้ง๒๑. กล้ามเนื้อรอบดวงตา๒๒. ตำแหน่งของมุมปากเป็นเส้นเฉียงจากปีกจมูกด้านข้าง๒๓. ริมฝีปากบนและริมฝีปากล่าง๒๔. เขียนเส้นขอบตาข้างขวาในรูปวงกลมรีที่ร่าง๒๕. รูปตาข้างซ้าย๒๖. เขียนเส้นกล้ามเนื้อบริเวณหัวคิ้ว๒๗. เขียนดวงตา๒๘. กล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร๒๙. คาง๓๐. เส้นกล้ามเนื้อรอบริมฝีปากข้างซ้าย๓๑.๓๒. โหนกแก้ม๓๓. กล้ามเนื้อแก้ม เส้นจากโหนกแก้มด้านนอกเฉียงลงมาด้านล่าง๓๔. เส้นจากโหนกแก้มบริเวณด้านใน๓๕. ล่องบริเวณกล้ามเนื้อแก้ม๓๖.๓๗. เส้นกล้ามเนื้อจากหัวตาลงมาที่ปีกจมูกด้านข้าง๓๘. กล้ามเนื้อเล็ก บริเวณด้านในข้างปีกจมูก๓๙. กล้ามเนื้อเล็กที่ซ้อนอยู่ด้านใน๔๐. เส้นกล้ามเนื้อที่ทับซ้อนบริเวณขากรรไกร๔๑. กล้ามเนื้อด้านข้างเหนือโหนกแก้มวิ่งไปทางใบหู๔๒.๔๓. เส้นกะโหลกศีรษะด้านข้าง๔๔.๔๕. ใบหู๔๖. เส้นกล้ามเนื้อใบหูด้านใน๔๗. เปลือกตาบน๔๘. ด้านขวาของหุ่นปูนเป็นใบหน้าที่ไม่แสดงรายละเอียดของกล้ามเนื้อ๔๙. ใบหูข้างขวา๕๐. รอยตัดแบ่งส่วนศีรษะด้านบน แสดงความหนาของใบหน้าข้างขวา๕๑. เส้นกล้ามเนื้อด้านนอกบริเวณลำคอ๕๒. เส้นกล้ามเนื้อด้านในบริเวณลำคอ๕๓. ภาพเส้นร่างหุ่นปูนกล้ามเนื้อด้วยดินสอ HB ก่อนลงน้ำหนักแสงเงา๕๔. ลงน้ำหนัก แสงเงา ด้วยการแรเงาด้วยเส้นเฉียงน้ำหนักที่หนึ่งในบริเวณระนาบด้านข้างที่ถูกแสง๕๕. ลงน้ำหนักที่สองบริเวณรอบดวงตาให้มีความลึก ให้บริเวณที่เป็นกล้ามเนื้อมีความนูนขึ้น เน้นน้ำหนักบริเวณขอบตา๕๖. แรเงาน้ำหนักที่สองบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณแก้มและรอบริมฝีปาก๕๗. น้ำหนักที่สองบริเวณล่องใบหู๕๘. น้ำหนักที่สองบนระนาบด้านหน้าบริเวณหน้าผาก๕๙. เน้นน้ำหนักขอบริมฝีปากบน๖๐. แรเงาด้วยน้ำหนักที่สองบริเวณระนาบด้านหน้าข้างขวา๖๑. เน้นน้ำหนักเข้มบริเวณระนาบใต้หัวคิ้ว๖๒. แรเงาน้ำหนักบริเวณด้านข้างจมูก ปลายจมูก ระนาบด้านข้างเหนือริมฝีปาก๖๓. น้ำหนักบริเวณถุงใต้ตาข้างขวา๖๔. แรเงาเป็นเส้นเฉียงระนาบด้านหน้าจากโหนกแก้มถึงปลายคาง๖๕. แรเงาบริเวณระนาบด้านข้าง๖๖. บริเวณลำคอข้างขวา๖๗. ภาพการลงน้ำหนักแสงเงา น้ำหนักที่หนึ่งและน้ำหนักที่สอง ก่อนลงน้ำหนักที่สาม๖๘. เพิ่มน้ำหนักที่สามบริเวณความลึกใต้เปลือกตา๖๙. เน้นน้ำหนักบริเวณความลึกของกล้ามเนื้อข้างซ้าย๗๐. เน้นเส้นโค้งบริเวณรอบริมฝีปากข้างซ้าย๗๑. เพิ่มน้ำหนักแสดงความลึกริมฝีปาก ใต้ริมฝีปาก กล้ามเนื้อบริเวณคาง๗๒. เพิ่มน้ำหนักเข้มบริเวณศีรษะด้านบน๗๓. เพิ่มน้ำหนักที่สามบริเวณจมูกด้านข้าง๗๔. ใต้ริมฝีปาก ระนาบด้านข้างถึงปลายคาง ทิศทางของเส้นที่เน้นน้ำหนักจากหัวคิ้วถึงปลายคางมีลักษณะเคลื่อนไหวตามกล้ามเนื้อ๗๕. น้ำหนักเข้มบริเวณระนาบด้านข้างที่ตรงข้ามกับแสง เคลื่อนไหวเป็นเส้นโค้ง๗๖. เน้นน้ำหนักบริเวณโหนกแก้มเป็นเส้นโค้ง๗๗. กล้ามเนื้อแก้มจากปีกจมูกด้านข้างถึงมุมปาก๗๘. เส้นเคลื่อนไหวตามกล้ามเนื้อบริเวณลำคอข้างซ้าย๗๙. น้ำหนักเส้นกล้ามเนื้อบริเวณลำคอข้างขวา๘๐. น้ำหนักบริเวณฐานด้านบนมีความเข้มเพราะพื้นระนาบไม่ถูกแสง๘๑. น้ำหนักเข้มที่สุดบนระนาบด้านข้างตั้งแต่หัวคิ้ว  ลงมาถึงปีกจมูก๘๒. เพิ่มความเข้มให้มีความแน่นของน้ำหนักบริเวณโหนกแก้มด้านข้าง๘๓. ตัดเส้นใต้คาง และเงากล้ามเนื้อให้มีความคมชัดยิ่งขึ้น๘๔. ภาพการลงน้ำหนักที่หนึ่งถึงน้ำหนักที่สามหุ่นปูนกล้ามเนื้อ ด้านหน้า ก่อนแรเงาน้ำหนักที่พื้นหลัง๘๕. แรเงาพื้นหลังด้วยเส้นเฉียงให้มีความเข้มตัดกับแสงที่ตกกระทบหุ่นปูน๘๖. น้ำหนักข้างซ้าย แรเงาให้เส้นมีน้ำหนักและทิศทางประสานกลมกลืน๘๗. น้ำหนักพื้นหลังข้างขวาจะมีความเข้มกว่าข้างซ้าย๘๘. ทิศทางของเส้นน้ำหนักเงาพื้นหลัง แรเงาด้วยน้ำหนักเข้มอย่างต่อเนื่อง๘๙. ภาพการลงน้ำหนักแสงเงาสามน้ำหนักที่หุ่นปูนกล้ามเนื้อและพื้นหลัง ก่อนเน้นน้ำหนักเข้มและเก็บรายละเอียดบางจุด๙๐. เกลี่ยน้ำหนักด้วยเส้นในทิศทางเดียวกันในบริเวณพื้นหลัง๙๑. น้ำหนักของพื้นหลังจะกลมกลืนกันด้วยการเกลี่ยน้ำหนัก๙๒. เพิ่มน้ำหนักพื้นหลังของหุ่นปูนข้างขวาให้เข้มกว่าเงาระนาบด้านข้าง๙๓. ภาพเสร็จสมบูรณ์

เขียนภาพและบรรยายโดย นายศิพพร  สุนทระศานติก
ตำแหน่งครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
Chaoying วันที่ : 24/11/2011 เวลา : 18.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

โอ้ ยากแท้แฮะ..แต่ก็จะพยายาม เรียน ค่ะอาจารย์
วันที่ออกรายการ..ได้ยินเสียงอาจารย์สอนสุพรรณ ..อาจารย์เห็นเจ้าหญิงไหมคะ..

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 24/11/2011 เวลา : 05.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๘ >>> ขอบคุณมากครับ คุณchailasalle...

@ คห.๙ >>> ขอบคุณมากครับ คุณทางแก้ว...

@ คห.๑๐ >>> ใช่ครับ คุณรักแห่งสยามประเทศ เริ่มต้นจะเรียนกายวิภาคมนุษย์ก่อน ศึกษากระดูก กล้ามเนื้อ จากนั้นก็จะเป็นกายวิภาคสัตว์ครับ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนภาพคนและสัตว์ จะได้ไม่เขียนออกมาบวม ๆ เหมือนลูกโป่งครับ ขอบคุณมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
รักแห่งสยามประเ้ทศ วันที่ : 23/11/2011 เวลา : 16.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/panuwat838084
Facebook: Panuwat Sangpum

ศิลปินต้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ด้วยเหรอเนี่ย ?? ...

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ทางแก้ว วันที่ : 23/11/2011 เวลา : 09.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/faab
แห่งสี่สายน้ำปิงวังยมน่าน

ละเอียดยิบเลยครับครูแผน

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
chailasalle วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 23.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chailasalle

เยี่ยมเลย ละเอียดทุกขั้นตอน โหวตครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 19.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ขอบคุณมาก ๆ เลยครับคุณไออุ่นพฤษภา...

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 19.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


สวัสดีครับพี่ฅนสยาม ผมสบายดีครับ ขอบคุณมากครับ...

ใช่เลยครับคุณจอมโจรเทวะ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กได้กลับไปทบทวนที่บ้านครับ ขอบคุณมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ไออุ่นพฤษภา วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 19.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlapat

แวะมาชมภาพค่ะครู...

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
จอมโจรเทวะ วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 19.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kpkk

ให้อารมณ์เหมือนตอนเรียนกายวิภาคเลยค่ะ...ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 18.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

โหวต 2 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว...

สวัสดียามจะค่ำครับ..ครูแผน..

ครูแผนสบายดีนะครับ..

เพื่อนที่สุพรรณฯก็ชวนไปเีที่ยวครับ..ถ้าน้ำลดกว่านี้ครับ..

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 18.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


น้ำในทุ่งยังเต็มเปี่ยมอยู่เลยครับพี่ชบาตานี...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ชบาตานี วันที่ : 22/11/2011 เวลา : 17.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ห่งหายไปนานนะคะครู ตอนนี้น้ำลดหรือยังคะ?

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< พฤศจิกายน 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]