• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 4224561
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/phaen
วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2554
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 10310 , 09:02:32 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน BlueHill , ฅนสยาม และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

การเขียนโครงสร้าง สัดส่วน เริ่มต้นการเขียนเส้นโครงกะโหลกศีรษะด้านบน และเส้นรอบนอกใบหน้าและลำคอ แบ่งสัดส่วนในใบหน้าออกเป็นสามส่วนครึ่ง แล้วแบ่งสัดส่วนของตำแหน่งคิ้ว ตา หู จมูก ใบหู และปาก 

ขั้นตอนการลงน้ำหนักแสงเงา ใช้วิธีการแรเงาจากน้ำหนักเข้มไปหาอ่อน เขียนจากใกล้ไปหาไกล ด้วยน้ำหนักทีละจุด ไม่ได้ลงน้ำหนักรวม ๆ ตามระนาบก่อน เริ่มต้นด้วย ลงน้ำหนักเงาที่ตำแหน่ง คิ้ว ตา หู  จมูก ใบหู และริมฝีปาก ไปพร้อมกับการแรเงาตามพื้นระนาบ       

ข้อดีของการลงน้ำหนักแสงเงาทีละตำแหน่งเช่นนี้ คือ มีความสนุกในการทำงาน ทำงานได้รวดเร็ว แต่มีข้อเสียด้วยเช่นกัน คือ การวัดน้ำหนักแสงและเงาในภาพที่วาด ต้องใช้การสังเกต ระมัดระวัง ค่อย ๆ ลงน้ำหนักจากอ่อนเข้มไปทีละขั้นตอน๑. หุ่นปูนกล้ามเนื้อเฉียง ๔๕ องศา๒. เขียนเส้นโครงศีรษะด้านบน บริเวณด้านหน้าเส้นมีลักษณะโค้ง ด้านหลังมีลักษณะกลมกว่าด้านหน้า๓. กะโหลกศีรษะด้านหลังให้ลากเส้นโค้งต่อลงมาเป็นรูปครึ่งวงกลม๔. แบ่งเส้นใต้วงกลม ขีดเส้นเฉียงขึ้นเล็กน้อย๕. ในรูปวงกลมนี้แบ่งสัดส่วนออกเป็นสองส่วนครึ่ง ตำแหน่งเส้นบนสุด คือ ไรผม เส้นใต้ลงมา คือ คิ้ว  และตำแหน่งใต้วงกลม คือ ปลายจมูก๖. ใช้ดินสอวัดส่วนต่อลงมาอีกหนึ่งส่วน ตำแหน่งส่วนล่างสุดนี้ คือ ปลายคาง๗. เมื่อได้สัดส่วน จึงเขียนโครงรูปใบหน้าโดยรวม จากตำแหน่งขอบคิ้วด้านข้างเฉียงลงมาถึงปลายคาง เขียนรูปขากรรไกร๘. แบ่งเส้นกลางหน้า โดยเส้นนี้ให้ลากจากขอบวงกลมลงมา๙. แบ่งพื้นที่ระนาบด้านหน้าและด้านข้าง ตำแหน่งของใบหูอยู่ที่ระนาบด้านข้าง ระหว่างตำแหน่งคิ้ว  ถึงปลายจมูก เขียนลำคอเป็นรูปทรงกระบอก ฐานเป็นวงรี๑๐. แบ่งตำแหน่งของโหนกแก้ม และดวงตา๑๑. แบ่งตำแหน่งริมฝีปาก๑๒. เขียนจมูก๑๓. เขียนดวงตา๑๔. เขียนริมฝีปากและคาง๑๕. เขียนโหนกคิ้ว๑๖. ใบหูอยู่ในช่องระหว่างคิ้วถึงปลายจมูก๑๗. เขียนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตา และหัวคิ้ว๑๘. กล้ามเนื้อบริเวณแก้ม๑๙.๒๐. กล้ามเนื้อบริเวณลำคอ๒๑. ใช้ยางลบลบเส้นร่างดินสอเป็นบางส่วนให้สะอาด๒๒. ภาพร่างลายเส้นหุ่นปูนกล้ามเนื้อ ด้วยดินสอ HB ก่อนลงน้ำหนักแสงเงาด้วยดินสอ EE๒๓. ลงน้ำหนักเงาที่ดวงตา อ่อนถึงเข้ม สามน้ำหนัก ให้มีความลึกตื้น๒๔. เพิ่มน้ำหนักเงาอ่อนเข้มบริเวณกล้ามเนื้อรอบดวงตา๒๕. เน้นน้ำหนักเส้นบริเวณขอบ รอยต่อ ของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ตามใบหน้า๒๖. แรน้ำหนักเงาตามกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ บริเวณจมูก ริมฝีปาก และปลายคาง๒๗. ลงน้ำหนักเงาที่กล้ามเนื้อแต่ละชิ้น๒๘. น้ำหนักกล้ามเนื้อขากรรไกร แรเงาเป็นเส้นตามแนวกล้ามเนื้อ๒๙. แรน้ำหนักเงาที่บริเวณขอบใบหู ใต้ติ่งหูมีความเข้ม๓๐. แรเงาที่บริเวณขมับด้านข้างเป็นเส้นเฉียง๓๑. เพิ่มความเข้มบริเวณกะโหลกศีรษะด้านหลัง๓๒. น้ำหนักอ่อนเข้มที่กล้ามเนื้อลำคอ๓๓. เงาที่ขอบฐานด้านข้าง๓๔. เงาที่กล้ามเนื้อบริเวณใต้คาง๓๕.๓๖. น้ำหนักบริเวณระนาบด้านหน้าเป็นเงาอ่อน ความเข้มของดวงตาข้างขวาจะอ่อนกว่าข้างซ้าย๓๗. เพิ่มความเข้มบริเวณศีรษะด้านหลัง๓๘.๓๙. เพิ่มน้ำหนักเงากล้ามเนื้อลำคอด้านข้าง๔๐. เน้นน้ำหนักเส้นเข้มที่รอยตัดตามขอบ๔๑. น้ำหนักเงาระนาบด้านบนของฐาน๔๒.๔๓. เพิ่มความเข้มบริเวณขอบความนูนระนาบด้านข้าง๔๔. เพิ่มน้ำหนักเงากล้ามเนื้อขากรรไกรให้มีความนูน๔๕. เพิ่มความเข้มน้ำหนักสุดท้ายบริเวณคาง๔๖. เน้นน้ำหนักความเข้มบริเวณเงากล้ามเนื้อลำคอเป็นน้ำหนักสุดท้าย๔๗. ภาพลงน้ำหนักแสงเงาหุ่นปูนกล้ามเนื้อก่อนลงน้ำหนักเงาตกทอดและพื้นหลัง๔๘. เงาตกทอด น้ำหนักเงาจะตัดกันระหว่างระนาบของหุ่นกับระนาบที่พื้น๔๙. แรเงาเป็นเส้นเฉียงที่พื้น น้ำหนักจะอ่อนกว่าเงาที่หุ่นปูน เงาตกทอดจะมีความเข้ม๕๐. คัดน้ำหนักเส้นให้มีความเข้มและคมชัดที่ขอบหุ่นกับพื้นหลัง๕๑. แรเงาเส้นที่พื้นหลัง๕๒. เพิ่มน้ำหนักทับพื้นเส้นที่ลงในครั้งแรก๕๓. น้ำหนักที่พื้นหลังแสดงทิศทางของเส้นที่เคลื่อนไหว มีน้ำหนักอ่อนแล้วเพิ่มความเข้มบริเวณขอบหุ่นปูนกับพื้นหลังเพื่อตัดกับแสงบริเวณด้านหน้าของหุ่นปูน๕๔. ไม่แสดงความคมชัดของน้ำหนักบริเวณพื้นหลังกับขอบพื้นที่มีระยะไกล๕๕. น้ำหนักของพื้นหลังด้านขวาและด้านซ้ายมีความสว่างแตกต่างกัน คือ บริเวณด้านหน้าของหุ่นพื้นหลังจะเข้ม ส่วนบริเวณศีรษะที่เป็นเงาพื้นหลังจะอ่อน๕๖. ใช้เส้นเกลี่ยน้ำหนักพื้นหลังให้มีความกลมกลืน๕๗. ภาพเสร็จสมบูรณ์


เขียนภาพและบรรยายโดย นายศิพพร  สุนทระศานติก

ตำแหน่งครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

มาเยือนอีกรอบครับ..ครูแผน..

รอ..นางแบบ..อยู่น่ะครับ..

ยังหาไม่เจอเลยครับ...สำหรับวาดเส้น..

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 20.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

มาเยือนอีกรอบครับ..ครูแผน..

รอ..นางแบบ..อยู่น่ะครับ..

ยังหาไม่เจอเลยครับ...สำหรับวาดเส้น..

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
BlueHill วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 19.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ต้ิองใช้เวลาฝึกกี่ปีครับครูแผน จึงจะเขียนภาพได้ขนาดนี้

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 18.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๖ >>> ขอบคุณมากครับพี่ชบาตานี...

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
ชบาตานี วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 15.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

มาชมความสามารถอีกค่ะ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 10.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๓ >>> ขอบคุณมากครับพี่หนอน...

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สอนสุพรรณ วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 10.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


@ คห.๑ >>> สวัสดีครับคุณครูไทยใจเกินร้อย ที่สุพรรณยังร้อนอยู่เลยครับ ยังดีที่มีลมพัดมากขึ้นกว่าก่อน คุณครูดูแลรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันครับ ขอบพระคุณมากครับ...

@ คห.๒ >>> สวัสดีครับพี่ฅนสยาม เอนทรี่สุดท้ายของงานวาดเส้นชุดนี้ครับ มุมนี้เป็นมุมสุดฮิตของการเขียนภาพ ถ่ายภาพบุคคลเลยครับ

ผมรอชมงานวาดเส้นของพี่ฅนสยามอยู่นะครับ ขอบคุณมากครับ...

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
driftworm วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 10.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/driftway
ซักผ้า..เจอแบ๊งค์ห้าร้อยในกระเป๋า...ฮิ้ววว

ดูเพลินเลย
หาปุ่มไล้ค์
อ่อ..มีปุ่มโหวต

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
ฅนสยาม วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 09.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

โหวต 2 คน โหวตเรียบร้อยแล้ว..

สว้สดียามสายครับ..ครูแผน..

หลายคนที่ชอบถ่ายภาพเอียงองศาขนาดนี้นะครับ..น่าจะเป็นมุมที่คิดว่าดูดีที่สุดก็ได้ครับ..

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
ครูไทยใจเกินร้อย วันที่ : 27/11/2011 เวลา : 09.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/krusak

สวัสดีวันหยุดครับอาจารย์แผน
สุดยอด..ฝีมืองานศิลปะวาดเ้้ส้น หุ่นปูนกล้ามเนื้อ...เฉียง ๔๕ องศา...
ที่เมืองสามหมอก ยามเช้าอากาศเริ่มเข้าสู่ฤดูเหมันต์แล้วครับ
ท่านอาจารย์แผนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ขอขอบพระคุณครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< พฤศจิกายน 2011 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]