• สอนสุพรรณ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2007-03-16
  • จำนวนเรื่อง : 590
  • จำนวนผู้ชม : 4224635
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2245 คน
ครูแผน
เพื่อการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมสากล และความสัมพันธ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน
Permalink : http://www.oknation.net/blog/phaen
วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559
Posted by สอนสุพรรณ , ผู้อ่าน : 6682 , 19:38:47 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน wansuk , wullopp และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้ประกอบพิธีไหว้ครู - ครอบครูศิลปะ ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย ตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังปฏิบัติกันอยู่ เพราะถือกันว่าทุกคนเป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้น

พิธีกรรมไหว้ครู คือ การแสดงออกต่อสาธารณะถึงสถานะใหม่ของบุคคลผู้เป็นศิษย์ ต่อสำนักการสอนโดยยึดหลักการเดิม คือ การยินยอมรับบุคคลเข้าเป็นพวก นั่นคือ เป็นสกุลช่างของอาจารย์และยึดถือกฎระเบียบเดียวกัน ลักษณะสกุลช่าง (School) โดยเฉพาะทางงานช่างและศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆ มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับทางยุโรป

ข้อแตกต่างก็คือ สกุลช่างของยุโรปอันเก่าแก่ มักถูกอุปถัมภ์โดยสมาชิกราชวงศ์หรือพระผู้รั้งตำแหน่งอันสูงส่ง เช่น ตระกูลเมดิชี่และโป๊ปคลีเมนที่ ๑๐ ผู้สนันสนุนไมเคิลแองเจโล (Michelangelo) เป็นต้น วิชาความรู้จึงมักอยู่ที่วังและนิวาสสถานของอาจารย์เจ้าของสำนัก

ส่วนในบริบทไทยแต่โบราณมา ศิลปวิทยาและการช่างมักอยู่ตามวัดต่างๆ ในลักษณะเฉพาะด้านใดก็ไปฝากตัวศึกษา ณ วัดนั้นๆ ตามแต่อาจารย์จะจำวัดอยู่ บางแห่งก็เป็นที่ยอมรับต่อเนื่องกันมาว่า เป็นที่รวบรวมวิชาการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะมาแต่โบราณ ดังนั้น “ครู” แต่โบราณมาส่วนใหญ่คือ “พระ” ในแต่ละวัดนั่นเอง

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่า คำว่า “ครู” หรือ “ครุ” หมายถึงบุคคลที่จำเป็นต้องมีความสามารถ มโนธรรมและจริยธรรมที่สูง หรือ “หนัก” กว่าคนทั่วไป มีหน้าที่ให้ความกระจ่างและส่องสว่างทางปัญญาแก่ศิษย์ ตามแนวทางของพระที่สั่งสอนธรรมให้แก่สาธุชน จึงมีการใช้คำว่า “ครูบาอาจารย์” กับผู้ที่มีหน้าที่สอนหนังสือและวิชาการความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะในสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องรักษาไว้ซึ่งความมีคุณธรรม จริยธรรม อันควรเป็นที่ยกย่องอย่างสูง แม้จะดำรงตนเป็นฆราวาสก็ตาม

ประเด็นที่น่าสนใจของพิธีไหว้ครูคือ การอิงอาศัยอยู่บนพื้นฐานเดิมของความเชื่อพื้นถิ่น ที่เจือด้วยอิทธิพลฮินดูสิ่งหนึ่งคือ การกำหนดให้วันพฤหัสบดีเป็นวันครู ซึ่งมีผู้ให้เหตุผลต่างๆ กันไปเกี่ยวกับพระพฤหัสบดี บ้างก็ว่าเป็นเทพผู้ “เป็นครูของสรรพสิ่งบนโลกและประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่างๆ ให้” บ้างก็ว่า “เป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู” บ้างก็ว่า “เป็นดาวพระเคราะห์ที่ให้วิทยาการความรู้กับมนุษย์” และบ้างก็ว่า “ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการศึกษาเลย ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดๆ ของอินเดีย

พิธีกรรมครอบครู คือ การจำกัดเฉพาะแต่ช่างอันเกี่ยวเนื่องไปทางผู้สร้างสุนทรียกรรม แหล่งวิชาและครูทางช่าง ในสมัยโบราณมักมีลักษณะดังนี้ ๑. มักเป็นสงฆ์และมีความรู้ทางช่างแขนงต่างๆ ๒. ศึกษาและสืบต่อวิชาทำตามสายตระกูลที่เป็นช่าง สำหรับวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรีในปัจจุบัน จะกระทำพิธีครอบครูให้กับนักเรียน นักศึกษาใหม่ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบโบราณ

พิธีกรรมไหว้ครูและครอบครูทางช่างจะจัดในวันเดียวกัน มีลำดับขั้นตอนที่ต้องเริ่ม “ไหว้ครู” ก่อน อันประกอบด้วยการอัญเชิญเทพและบูชาครูทั้งหลายแต่โบราณเป็นปฐมฤกษ์ ผ่านขั้นตอนและคาถาที่ซับซ้อน จนในที่สุดถึงพิธี “ครอบ” ไว้ท้ายสุด

ขั้นตอนการ “ไหว้” แล้วจึง “ครอบ” นี้ สันนิษฐานว่าจำลองมาจากขั้นตอนในทางปฏิบัติของการศึกษา กล่าวคือ เมื่อผู้เรียนได้ขอฝากตัวเข้าศึกษากับอาจารย์ทางช่างท่านใดแล้ว (อาจเป็นทั้งพระและฆราวาส) จะต้องมีพิธีไหว้ครูเพื่อบูชาก่อน

เมื่ออาจารย์รับเข้าไปสั่งสอนและฝึกงานอยู่ด้วย ในลักษณะลูกมือและเด็กรับใช้ทั่วไประยะหนึ่ง เมื่อเห็นว่าถูกนิสัยใจคอกันและพอมีฝีมือที่จะพัฒนาไปในขั้นสูงได้ อาจารย์จึงจะให้มีการ “ครอบ” เกิดขึ้น ซึ่งหมายความว่า เป็นศิษย์ของสำนักนั้นโดยบริบูรณ์ โดยการรับรองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อันรวมไปถึงครูของครูในแต่ละชั้นสืบมาอีกด้วย

พิธีกรรมในวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นการประยุกต์ขั้นตอนไว้ให้กระชับ เนื่องมาจากผู้เรียนเข้าใหม่ในระดับ ศ.ปวช. ๑ และ ศ.ปวส. ๑ เริ่มศึกษาในเทอมแรกจนถึงเดือนมิถุนายน เป็นระยะเวลาเดือนกว่าๆ จึงทำพิธีไหว้และครอบ ความหมายได้แปลงไปเป็นเรื่องของกำลังใจ และความเชื่อมั่นในการศึกษามากกว่าพระพิฆเณศ เป็นเทพในศาสนาฮินดู นับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนง เป็นหัวหน้านำคณะข้ามความขัดข้อง (ผู้เป็นใหญ่เหนือความขัดข้อง)พิธีสงฆ์เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยมีท่าน ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นักเรียน นักศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ จากนั้นจึงเดินเข้าหอประชุม โดยมีหลวงพ่อวัดอู่ยาคอยประพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเสริมสิริมงคลในวันสำคัญวันนี้ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปยืน ที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านซ้ายของหอประชุมจากนั้นจึงมาจุดธูปเทียนและถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองบูชาพระพิฆเณศ ที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านขวาของหอประชุมนักเรียน นักศึกษาสวดไหว้ครูทำนองสรภัญญะ จากนั้นกล่าวคำปฏิญาณตนนักเรียน นักศึกษา ถือพานไหว้ครูไปแสดงความเคารพ และระลึกบุญคุณของครูอาจารย์นางขวัญใจ พิมพิมล ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ต่อประธานในพิธีประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษาประธานประกอบพิธีครอบครู ได้แก่ ท่านอาจารย์ สาคร โสภา และผู้ช่วยประกอบพิธี ๒ ท่าน คือ อ.นิมิตร รอดรับบุญ และ อ.ณัฐนนท์ แย้มอรุณวงปี่พาทย์ของวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี ให้ความอนุเคราะห์มาบรรเลงเพลงในการประกอบพิธี เป็นประจำทุกปีประธานประกอบพิธีครอบครู อ่านคัมภีร์โองการอัญเชิญเทวดา นักเรียนที่ถือพานไหว้ครูร่วมกันเวียนเทียน โดยเมื่อรับแว่นเวียนเทียนมาแล้ว ให้เวียนด้วยการวนเข้าหาตัว โดยทำติดต่อกัน ๓ ครั้ง ครั้งสุดท้าย ให้เอามือปัดควันเทียนเบา ๆ เพื่อไม่ให้เทียนดับนักเรียน นักศึกษาที่ขึ้นรับการครอบครู จะต้องถือดอกบัวมาด้วย จากนั้นผู้ช่วยผู้ประกอบพิธีคนที่ ๒ จะทำการผูกด้ายสายสิญจน์ที่ข้อมือ ผู้ช่วยผู้ประกอบพิธีคนที่ ๑ จะรับดอกบัวจากผู้ครอบมาหักเอาใยบัววนรอบข้อมือ ส่วนดอกบัวให้ผู้ครอบกำเอาไว้ ผู้ประกอบพิธีจะดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ ๑) ให้ผู้ครอบยกพานตำรา ๒) รดน้ำเทวมนต์จากสังข์ลงบนศีรษะผู้ครอบ ๓) เจิมแป้งที่หน้าผากของผู้ครอบ ๔) จับมือ เป็นการให้ศิษย์เขียนตามแบบที่ครูเป็นผู้ให้แม่แบบ ๕) มอบพระผงพระพิฆเณศ ช่างศิลป ๖๐ ปี รุ่นสุดท้ายของผู้ประกอบพิธีขั้นตอนสุดท้าย คือ การลาเครื่องเซ่นสังเวย ก็เป็นอันเสร็จพิธีกรรมครอบครูศิลปะ

เอกสารอ้างอิง

แทนวุธธา ไทยสันทัด. การเปรียบเทียบทัศนคติและความเชื่อเรื่องการครอบครูในสถาบันศิลปะฯ. ๒๕๕๓.
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
มาลีรัตน์ วันที่ : 14/07/2016 เวลา : 19.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/maleerat

งดงาม

ความคิดเห็นที่ 3 สอนสุพรรณ , BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (2)
wullopp วันที่ : 03/07/2016 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอแสดงความเคารพคุณครูมาด้วยความเคารพ...

ศิลปินไทย จะเรียกว่า
เป็นผู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทยก็ว่าได้

ศิลปะไทยเป็นทรัพย์สินปัญญาสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของไทย...
ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 2 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สอนสุพรรณ วันที่ : 02/07/2016 เวลา : 19.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/phaen


ใช่ครับพี่ชาลี แต่จะเป็นช่างที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อันได้แก่ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ครับ ส่วนช่างอื่นๆ ก็จะมีการไหว้ครูช่าง แต่ไม่มีการครอบครูครับ

ความคิดเห็นที่ 1 สอนสุพรรณ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 02/07/2016 เวลา : 16.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

พิธีครอบครู มีเฉพาะงานช่างหรือเปล่าครับ
ผมเห็น แขนงวิชาอื่นๆ มีเฉพาะไหว้ครูครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

หุ่นกระบอก

ไหว้ครูเบิกโรงหุ่นกระบอก

View All
<< กรกฎาคม 2016 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]