• pimahn
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : [email protected]
  • วันที่สร้าง : 2008-01-02
  • จำนวนเรื่อง : 62
  • จำนวนผู้ชม : 653669
  • ส่ง msg :
  • โหวต 2165 คน
pimahn
ชีวิต คือ การเรียนรู้และใช้ชีวิตไปในแต่ละวัน ด้วยการเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ด้วยสติด้วยปัญญา บางส่วนของชีวิตเรากำหนดได้ แต่บางส่วนนั้นเราต้องเผชิญแม้ว่าเราอาจไม่ชอบ หรือไม่ต้องการ
Permalink : http://www.oknation.net/blog/pimahn
วันจันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2551
Posted by pimahn , ผู้อ่าน : 23643 , 15:14:20 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน chedtha โหวตเรื่องนี้เหตุผลที่..... ทำดีแล้วยังไม่ได้ดี ทำชั่วแล้วยังไม่ได้ชั่ว คือ.....การกระทำในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น มี 2 อย่าง คือ ทำดี (กุศลกรรม) กับ ทำชั่ว (อกุศลกรรม) ในการที่คนเราจะทำดีนั้น มีสาเหตุมาจากกุศลมูลในใจของเรา   ในการที่คนเราจะทำชั่วนั้น ก็มีสาเหตุมาจากอกุศลมูลในใจของเรา คือ ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  (ความรัก ไม่ทำให้ใครทำชั่วได้หรอกนะ)


ในการทำดีนั้น มี 10 อย่าง คือ

ทางกาย (กายกรรม) ได้แก่
1. ละเว้นจากการเบียดเบียน ทำร้าย หรือ ทำลายชีวิตผู้ใด (ปาณาติปาตา เวรมณี)
2. ละเว้นจากการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ (อทินนาทานา เวรมณี)
3. ละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม ไม่นอกใจคู่ครองของตน (กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณี)

ทางวาจา (วจีกรรม) ได้แก่
4. เว้นจากการพูดเท็จ โกหก พูดแต่ความจริง (มุสาวาทา เวรมณี)
5. เว้นจากการพูดส่อเสียด พูดแต่สิ่งที่ทำให้ผู้อื่นสบายใจ (ปิสุณาย เวรมณี)
6. เว้นจากการพูดคำหยาบ มีวาจาสุภาพ ไพเราะน่าฟัง (ผรุสาย วาจาย เวรมณี)
7. เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ (สัมผัปปลาปา เวรมณี)

ทางใจ (มโนกรรม) ได้แก่
8. ไม่โลภ ไม่อยากได้ของผู้อื่น (อนภิชฌา)
9. ไม่คิดร้ายเบียดเบียนใคร ไม่โกรธแค้นพยาบาทอาฆาตใคร (อพยาบาท)
10. มีความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ไม่เห็นผิดเป็นชอบ (สัมมาทิฏฐิ)


ในการทำชั่วนั้น มี 10 อย่าง คือ

ทางกาย (กายกรรม) ได้แก่
1. ข่มเหง เบียดเบียน ทำร้าย หรือ ทำลายชีวิต (ปาณาติบาต)
2. ถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ กระทำผิดต่อทรัพย์สินของผู้อ่ืน (อทินนาทาน)
3. ประพฤติผิดในกาม (กาเมสุมิจฉาจาร)

ทางวาจา (วจีกรรม) ได้แก่
4. พูดเท็จ โกหก (มุสาวาท)
5. พูดส่อเสียด (ปิสุณาวาจา)
6. พูดคำหยาบ (ผรุสวาจา)
7. พูดเพ้อเจ้อ (สัมผัปปลาปะ)

ทางใจ (มโนกรรม) ได้แก่
8. โลภ อยากได้ของผู้อื่น (อภิชฌา)
9. คิดร้าย คิดเบียดเบียนผู้อื่น โกรธแค้นพยาบาทอาฆาตเขา (พยาบาท)
10. มีความเห็นที่ผิด ไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม เห็นผิดเป็นชอบ (มิจฉาทิฏฐิ)


ที่เราเห็นคนบางคนทำชั่วแล้วยังได้ดีมีความสุขอยู่ทุกวันนี้ อาจทำให้เรารู้สึกท้อใจในการทำความดี หรืออาจเกิดความสงสัยว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป  เราลองดูเหตุผลดังต่อไปนี้ก่อน ก่อนที่จะปักใจเชื่อว่าทำชั่วแล้วไม่ได้ชั่ว  เพราะการทำชั่ว ถึงอย่างไรเสียต้องได้รับผลชั่วแน่นอน


กรรมดีและกรรมชั่วต่างๆที่คนเรากระทำไปนั้น  มีหลักเกณฑ์การให้ผลแห่งกรรมดังนี้คือ


ก. จำแนกตามเวลาที่ให้ผลของกรรม (ปากะกาลจตุกกะ) การกระทำกรรมดีและกรรมชั่วต่างๆของคนเรานั้น ย่อมให้ผลแก่ผู้กระทำ ไม่ช้าก็เร็วเสมอ กำหนดเวลาการให้ผลของกรรม มีดังนี้ คือ 

1. กรรมให้ผลในปัจจุบัน คือ ในภพนี้ ชาตินี้ ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าหรือชาติต่อๆไป (ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม) เช่น นักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่ขยันอ่านหนังสือ ไม่ทำการบ้าน  ผลกรรมที่ได้คือ สอบตก หรือสอบได้คะแนนไม่ดี เป็นกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ทันตาเห็น หรือคนที่ชอบกินจุกกินจิก กินบ่อย กินมากเกินไป ก็จะทำให้อ้วน   เป็นต้น  เป็นกรรมเบา ที่ไม่ให้ผลไปถึงชาติหน้า เปรียบได้เหมือนการปลูกถั่วงอก ซึ่งจะให้ถั่วงอกภายในสองสามวันเท่านั้น

2. กรรมให้ผลในภพที่จะไปเกิด คือ ในภพหน้า ชาติหน้า เป็นกรรมที่ให้ผลช้ากว่ากรรมในข้อ 1 (อุปปัชชเวทนียกรรม)  เปรียบได้เหมือนการปลูกไม้ยืนต้น เช่น มะม่วง เป็นต้น กว่าจะออกดอกและให้ผล ต้องรอเวลานานเป็นปีๆ  เช่น  กรรมดีจากการถือศีลในชาตินี้  ที่จะส่งผลให้มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณงาม  หรือกรรมชั่วจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  จะส่งผลให้ชาติหน้าเป็นคนอายุสั้น หรือมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่เสมอ หรือประสบอุบัติเหตุ เป็นต้น

3. กรรมให้ผลในภพต่อๆไป เป็นกรรมที่ให้ผลช้ากว่ากรรมในข้อ 1 และ 2 (อปราปรยเวทนียกรรม) เช่น กรรมที่เคยทำไว้กับคนๆหนึ่ง  แต่ในชาติหน้า บุคคลผู้นั้นที่เรามีกรรมด้วยอาจยังไม่ได้มาเกิด ก็ยังต้องรอใช้หนี้เวรกันในภพชาติต่อๆไป  จนกว่าจะได้มาพบกันอีก เป็นต้น

4. กรรมที่เลิกให้ผลแล้ว และจะไม่มีผลอีก (อโหสิกรรม) เช่น สามีภรรยาที่ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอเนื่องจากมีกรรมต่อกันมาแต่ชาติปางก่อน หลังจากที่ต่างฝ่ายต่างได้ปฏิบัติธรรมและเข้าใจเรื่องของกรรมแล้ว  ต่างก็อภัยให้กันและอโหสิกรรมแก่กัน  ก็จะไม่มีเวรกรรมสืบต่อไปในภพหน้า ชาติหน้าอีก  เป็นต้น


ข. จำแนกการให้ผลตามหน้าที่ของกรรม (กิจจะจตุกกะ) ได้แก่

5. กรรมที่ทำให้เกิด (ชนกกรรม) สัตว์โลกทั้งปวงย่อมเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมนี้ จิตที่ถือปฏิสนธิใหม่ย่ออาศัยกรรมนี้เป็นผู้นำให้เกิด  จะไปเกิดในที่ทุคติ หรือ สุคติ ก็แล้วแต่อำนาจแห่งกรรมนี้ ไม่สามารถเลือกเองได้ตามใจชอบ เช่น เกิดมามีรูปร่างหน้าตาสวยงาม หรือ ขี้ริ้วขี้เหร่  เกิดมาฉลาดหรือปัญญาอ่อน   เป็นต้น  เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้  จนกว่าจะตายไปและไปเกิดใหม่ตามแรงกรรมใหม่ที่ได้กระทำ

6. กรรมที่สนับสนุนชีวิตที่เกิดมาแล้ว หรือซ้ำเติมชีวิต (อุปัตถัมภกกรรม) เป็นกรรมที่อุดหนุนให้ชีวิตได้รับความสุขหรือ ความทุกข์   ร่ำรวย หรือ ยากจน  สุขภาพดี หรือ มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น  คนที่ไม่ชอบทำบุญสุนทานในชาติก่อน เกิดมาในชาตินี้ มักอับโชค มีฐานะยากจนขัดสนเงินทอง เป็นต้น

7. กรรมบีบคั้นผล กรรมที่มาให้ผล บีบคั้นผลแห่งกรรมในข้อ 5 และ 6 ให้ชีวิตมีอันแปรเปลี่ยนไป ทำให้กรรมอื่นบั่นทอน ทุเลาเบาบางหรือสั้นลง (อุปปีฬกกรรม) เช่น คนที่กำลังมีความสุขมีเงินมีทอง ก็มีกรรมตัดรอนให้เกิดอุบัติเหตุกลายเป็นคนพิการไป  อันเนื่องมาจากในชาติก่อนเคยให้ทานมามาก ทำให้ชาตินี้มีเงินทอง  แต่ก็เคยทำร้ายสัตว์ถึงพิการ ทำให้กรรมส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุพิการไป เป็นต้น

8. กรรมตัดรอน ที่ทำให้แรงกรรมอื่นให้ขาดหรือหยุดไปทีเดียว (อุปฆาตกกรรม) เช่น ทารกที่เกิดมาได้ไม่กี่วัน ก็ตายลง โดยไม่มีโอกาสได้รับผลบุญจากกรรมในข้อที่ 6 หรือ เจ้าสาวที่กำลังเดินทางไปเข้าพิธีแต่งงาน แต่เกิดอุบัติเหตุตายเสียก่อนจะได้เข้าพิธีแต่งงาน  เป็นต้น


ค. จำแนกตามลำดับความแรง ความหนักเบาในการให้ผลของกรรม (ปากะทานปริยายะจตุกกะ) ได้แก่

9. กรรมหนัก  (ครุกรรม)  ซึ่งจะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆ ไม่สามารถตัดรอนได้ เช่น อนันตริยกรรม ทำสงฆ์ให้แตกร้าว ฆ่าพระอรหันต์ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา มีความเห็นผิดที่ไม่เชื่อว่าผลแห่งกรรมมีจริง เป็นต้น

10. กรรมที่กระทำบ่อยๆ  กระทำเป็นประจำ กระทำจนเคยชิน ให้ผลรองลงมาจากกรรมในข้อ 9 (พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม) เช่น คนที่ชอบลักขโมยจนติดเป็นนิสัย  ทำอยู่บ่อยๆ ทำเป็นประจำ ผลแห่งกรรมจะทำให้เกิดมาอับโชค ทำมาหากินไม่ขึ้น มักยากจนขัดสนเงินทอง  หรือคนที่ชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นจนติดเป็นนิสัย ผลแห่งกรรมจะทำให้เกิดมาเป็นคนไร้เกียรติต่ำต้อย หรือคนที่ชอบเจ้าชู้เปลี่ยนคู่บ่อยๆจนติดเป็นนิสัย ผลแห่งกรรมจะทำให้เกิดมาผิดเพศ หรือต้องอกหักผิดหวังในความรักอยู่ร่ำไป เป็นต้น

11. กรรมจวนเจียน หรือ กรรมที่ทำตอนใกล้ตาย ซึ่งยังติดอยู่ในจิต จะให้ผลต่อจากกรรมในข้อ 9 และ 10 (อาสันนกรรม) ถ้าจิตหดหู่เศร้าหมองตอนใกล้ตาย  ก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดี

12. กรรมสักแต่ว่าทำ กรรมที่มีเจตนาอ่อน เป็นกรรมที่มีพลังน้อยที่สุด จะให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมอื่นให้ผล (กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม) เช่น คนที่ทำบุญแต่ไม่ได้ตั้งใจทำ  ทำเพราะเสียไม่ได้ ทำตามอย่างคนอื่น  ก็จะไม่ได้รับผลบุญเต็มที่  หรือคนที่ชอบฆ่ายุง ฆ่ามด  ไม่ได้ฆ่าเพราะมีใจคอเหี้ยมโหด  ไม่ได้ฆ่าเพราะอาฆาตพยาบาทยุงและมด  ผลแห่งกรรมก็ไม่หนักหนาอะไรนัก


ง. จำแนกตามฐานที่ให้ผลนำไปเกิดในภพภูมิแห่งกรรม (ปากะฐานจตุกกะ)

13. กรรมที่ให้ผลนำไปเกิดในอบายภูมิ หรือ ทุคติภูมิ (อกุศลกรรม) ได้แก่ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

14. กรรมที่ให้ผลนำไปเกิดในสุคติภูมิ (กามาวจรกุศลกรรม) ได้แก่ มนุษย์ และ สวรรค์ 6 ชั้น

15. กรรมที่ให้ผลนำไปเกิดในรูปพรหม 16 ชั้น (รูปาวจรกุศลกรรม) คนที่มีอัธยาศัยชอบความสงบ มุ่งไปในการทำสมาธิ เข้าฌาณเพื่อความสุขสงบที่แท้จริง ไปเกิดเป็นพรหมด้วยอำนาจของฌาณที่ตนได้ มีอายุยืนยาวนานเป็นมหากัปป์ มีวิมาน มีสวนดอกไม้ มีสระโบกขรณี มีเครื่องทรงอลงกรณ์ต่างๆสวยสดงดงามประณีต สวยสดงดงามกว่าทิพยสมบัติของเทวดาทั้งหลาย

15. กรรมที่ให้ผลนำไปเกิดในอรูปพรหม 4 ชั้น (อรูปาวจรกุศลกรรม) ผู้ที่เจริญในฌาณที่มีความสุขุมละเอียดอ่อนมากๆ จะจุติเป็นอรูปพรหม มีแต่นามขันธ์ ไม่มีรูปขันธ์


จะเห็นได้ว่า กรรมดีและกรรมชั่ว ต่างก็มีเวลาที่จะให้ผล  ถ้าเราเห็นคนที่ทำชั่วแล้วยังไม่ได้รับผลชั่ว นั่นเป็นเพราะกรรมดีในอดีตชาติของเขาที่เขาเคยทำมายังคงให้ผลแก่ชีวิตของเขาอยู่  กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจึงยังไม่ส่งผลจนกว่ากรรมดีที่กำลังได้รับอยู่นั้น ได้ถูกกรรมบีบคั้นมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต ถึงอย่างไรเสีย  ทำดีต้องได้ดีเสมอ  ทำชั่วต้องได้ชั่วเสมอ ไม่ช้าก็เร็ว  เราไม่ควรประมาท  หรือ  เห็นผิดเป็นชอบไปว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป  นั่นเป็นความเห็นที่ผิด

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น  ย่อมเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับเสมอ  หากเขาสุขสบายดี นั่นเป็นเพราะผลแห่งกรรมดีที่สั่งสมมา  หากเห็นเขาตกระกำลำบาก  นั่นเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่เขาเคยกระทำมาก่อน   แต่... ถ้ามีสิ่งใดที่เราจะช่วยเหลือใครได้ เราก็ควรกระทำ  ไม่ควรไปซ้ำเติมในความทุกข์ยากของผู้อื่น  

ขอให้ผู้อ่านทุกท่าน มีสัมมาทิฏฐิ  ทำความเห็นให้ถูกต้องในเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่ว และขอให้ชีวิตของท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป


-------------------------------------------------------
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 152 (0)
pimahn วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 04.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

151. คุณ นำพล - Numphol

คนทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับเรา ต่างก็ทำกรรมไว้กับเราทั้งนั้นเลยครับ
ซึ่งสิ่งที่เขาทำไว้กับเรานั้น เป็นได้ทั้ง สิ่งที่เราชอบ และ สิ่งที่เราไม่ชอบ
ซึ่งอาจเป็นได้ทั้ง กรรมดี และ กรรมไม่ดีต่อเรา

หากเราเกิดความโกรธต่อสิ่งที่เขากระทำกับเรา
เราอาจเกิดความอาฆาตแค้น พยาบาท นั่นเป็นการผูกเวร จองเวร

ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นที่ใจเราเอง ต้องดับที่ใจเราเองครับ

ถ้าเราหายโกรธเมื่อไร ไม่พยาบาท ไม่อาฆาต ไม่จองเวร แต่ให้อภัย
ไม่ถือโทษโกรธเคืองใดๆทั้งสิ้นแล้ว มีใจสงบแล้ว
นึกย้อนไปถึงสิ่งที่เขากระทำไว้กับเรา เราก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจ ไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองแล้ว
คือเราได้อโหสิกรรมให้เขาแล้ว ไม่มีพิธีรีตองอะไรเลยครับ อยู่ที่ใจเราเองเท่านั้น

150. คุณ aonaon

การกระทำทุกอย่างของเรามีผลต่อเราทั้งนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการทำดี หรือ ทำไม่ดี ย่อมมีผลต่อเรา
แม้เราอาจจำไม่ได้ ไม่เคยนึกถึงสิ่งที่เราเคยทำมา แต่กรรมก็จะมีผลต่อเราเสมอ

ผลแห่งกรรม มีผลอันดับแรก คือ ต่อจิตใจเราเองก่อนเลย
สุข หรือ ทุกข์ อยู่ที่ใจเราเองก่อนเลยครับ

แต่ความรู้สึกผิด นั่นเกิดขึ้นได้เฉพาะกับคนดีเท่านั้น
คนเลว แม้ทำชั่วหลายร้อยครั้ง ก็ไม่สามารถสำนึกผิดได้
วันใดที่คนเลวสำนึกผิด วันนั้นเขาได้กลายเป็นคนดีแล้วครับ

ที่คุณโดนมดกัด แล้วบี้มดตาย แล้วรู้สึกผิด
เป็นเพราะคุณกลับคิดอย่างมีใจเมตตาเองครับ
คุณคิดได้เอง

การฆ่ามด ไม่ทำให้คุณต้องเกิดมาเป็นมดให้เขาฆ่าหรอกครับ
การฆ่าสัตว์เล็กๆ ไม่บาปเท่าการฆ่าสัตว์ใหญ่ที่มีอายุยืน
การฆ่ามดเพียงครั้งเดียว ไม่ได้ทำเป็นประจำ ไม่ทำให้คุณมีจิตใจอำมหิต

บาปที่ได้จากการฆ่า คือ มีผลต่อสุขภาพ
คนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นประจำ ฆ่าบ่อยๆ หรือ ฆ่าสัตว์ใหญ่ หรือ ฆ่ามนุษย์
จะมีผลกรรมทำให้สุขภาพไม่ดี เจ็บป่วย หรือ มีอุบัติเหตุ หรือ อายุสั้น หรือ พิการ

ถ้าเป็นบาปเล็กๆน้อยๆ ก็อาจทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ แพ้อากาศ
บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ
ถ้าเป็นบาปใหญ่ๆ ก็อาจเป็นโรคร้าย เรื้อรัง พิการ อุบัติเหตุ อายุสั้น

ความคิดเห็นที่ 151 (0)
นำพล วันที่ : 03/09/2009 เวลา : 04.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Numphol
Thailand Only

เป็นบทความที่ดีมากๆ เลยครับ แต่ก็มีข้อสงสัยครับ คืออยากทราบว่าการที่เราจะอโหสิกรรมให้คนที่เคยทำกรรมกับเราไว้ จะต้องทำอย่างไรครับ หรือแค่คิดว่าเราอโหสิกรรมให้แล้ว หรือจะต้องมีพิธีมากกว่านั้น

ความคิดเห็นที่ 150 (0)
aonaon วันที่ : 02/09/2009 เวลา : 20.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/aonaon

บางครั้งผลกรรมก็มักมาตกอยู่ในใจเราเองใช่ไหมคะ
อย่างเช่น เราเคยบี้มดตายคามือเรา เพราะมันกัดเรา
แล้วเราก็จะรู้สึกผิดว่า มันแค่กันเรา ไม่ถึงกับเจ็บปวดอะไรมากมาย เราถึงกับต้องฆ่ามันให้ตายเลยเหรอ แล้วในชาติต่อๆ ไป เราต้องเกิดมาเป็นมดให้เขาฆ่าบ้างหรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่เรากลับบาปกรรมด้วยหรือเปล่าคะ

ความคิดเห็นที่ 149 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 17/02/2009 เวลา : 15.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ting

วันนี้แม่สีไฟจะหยุดทำดีสักครึ่งวันค่ะ
ความคิดเห็นที่ 148 (0)
narakna_um วันที่ : 03/01/2009 เวลา : 15.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sukanda
narakna_um

...
.....รู้สึกว่าตัวเองต้องทำดีต่อไป..อย่าท้อ

ความคิดเห็นที่ 147 (0)
[email protected] วันที่ : 21/12/2008 เวลา : 05.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

โหวตให้ ไม่ได้แวะมานานแล้ว

ความคิดเห็นที่ 146 (0)
minmint วันที่ : 22/09/2008 เวลา : 07.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/paradiso

มากราบขอบพระคุณ คุณพิมาน ที่เข้าไปอ่านงานของ minmint เก็บรายละเอียดในทุกคำ โดยเฉพาะโน้ตสั้น ๆ ที่ใส่ไว้เป็นปัจฉิมลิขิต ในนั้นคือบทสรุปที่เป็นความจริงและมีความหมายในทุกพยางค์

คนที่ละเอียดอ่อนอย่างคุณมองได้ทะลุตัวอักษร เข้าไปถึงหัวใจแท้จริง
ถ้าคุณอยู่ที่เมืองไทย อยากชวนคุณไปถ่ายรูป เคยเขียนวิจารณ์งานถ่ายรูปของคุณไว้แล้ว คุณบอกว่าเพียงกดๆไปอย่างที่อยากให้เห็นเท่านั้น
แต่ minmint เชื่อว่าได้รับการกลั่นกรองอกมาอย่างคนที่มีพรสวรรค์
เพียงแต่คุณอาจไม่คิดว่าตัวเองมีความเป็นพิเศษในสิ่งนี้ค่ะ


ชอบและชื่นชมงานที่คุณเขียนเรื่องพลังจิต รักเพลงที่คุณใส่ไว้ให้ฟัง แต่บางครั้งเข้ามาอ่านมาฟังเพลงไม่ได้ เพราะไม่มีรหัสเปิดเข้าไม่ได้ค่ะ


ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร...อยู่ส่วนไหนของโลก...ก็ไม่ไกลเกินที่จะส่งใจไปให้ด้วยรักและขอบคุณจากใจจริง.

minmint

ความคิดเห็นที่ 145 (0)
กระเช้าสีดา วันที่ : 27/08/2008 เวลา : 15.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thanapa

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

ความคิดเห็นที่ 144 (0)
mindsoul วันที่ : 20/08/2008 เวลา : 20.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindsoul

กัมมุนา วัตตี โลโก
แวะมาอ่าน เจ้าของบ้านไปไหนเสียแล้วหนอ

รักษาสุขภาพนะครับ

ความคิดเห็นที่ 143 (0)
thesaint วันที่ : 20/08/2008 เวลา : 00.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thesaint
---- การมีสายยางอยู่ในจมูกดูเลวร้าย แต่การดึงออกมามันทำให้ผมแทบบ้า ----


---มาทักทายในวันที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ครับ ----

ความคิดเห็นที่ 142 (0)
พระจันทร์ วันที่ : 19/08/2008 เวลา : 05.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sasithorn
เพราะเชื่อว่า...โลกนี้ไม่มีความบังเอิญ...รู้หรือไม่รู้...เท่านั้นเอง

....ชัดเจน...เข้าใจง่าย...
........
กลับมาแล้วค่ะ
จะค่อย ๆติดตามทุกผลงานค่ะ

พระจันทร์

ความคิดเห็นที่ 141 (0)
[email protected] วันที่ : 18/08/2008 เวลา : 19.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanitthaความคิดเห็นที่ 140 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 15/08/2008 เวลา : 16.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

.....ห่างหายจากการอัพบล็อกมานานพอสมควรแล้วนะครับคุณพิมาน...

ความคิดเห็นที่ 139 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 12/08/2008 เวลา : 14.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

มาเยี่ยมมาเยือน มาเติมเต็มความรู้
มาเสริมแต่งหลากหลายความรู้สึก ในวันแม่

มาชวนไปหาแผนที่บุญกันครับ

มีสีทองด้วย

ความคิดเห็นที่ 138 (0)
ซันญ่า วันที่ : 12/08/2008 เวลา : 14.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  


งามพระทัยคุณธรรมบำเพ็ญพร้อม
สวัสดีวันแม่ค่ะคุณ พิมาณ ซันญ่ามาอวยพรและมาดื่มด่ำ
อมตะธรรม อาหารใจค่ะ

ความคิดเห็นที่ 137 (0)
auguzzy วันที่ : 12/08/2008 เวลา : 11.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/raterko
A man can be destroyed but not defeated.

ในบางครั้งจำต้องผิดศีล เพราะการจำเป็นในกสรดำรงชีพ

วันละนิดละหน่อย แต่ไม่ไปทำกรรมที่หนักหนาครับ

ความคิดเห็นที่ 136 (0)
นานาจิตตัง วันที่ : 11/08/2008 เวลา : 20.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yorwor
บ้านหลังใหม่ฮะ --- >>>> http://www.oknation.net/blog/mouthshell

เข้ามาอ่านบทความดีๆอีกครั้ง

มาชวนไปวัดครับ
http://www.oknation.net/blog/yorwor/2008/08/10/entry-1

ความคิดเห็นที่ 135 (0)
thesaint วันที่ : 11/08/2008 เวลา : 01.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thesaint
---- การมีสายยางอยู่ในจมูกดูเลวร้าย แต่การดึงออกมามันทำให้ผมแทบบ้า ----

---- คืนนี้มีเวลา เลยขอแวะมาเยี่ยมอีกครั้ง ครับ ----

ความคิดเห็นที่ 134 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 07/08/2008 เวลา : 21.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit

เข้ามาอ่านอีกรอบครับ.

ความคิดเห็นที่ 133 (0)
pimahn วันที่ : 07/08/2008 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

ความคิดเห็นที่ 133
คุณ rakmananya

สวัสดีครับ ท่านรักษ์

ผมเองก็คิดอยากจะอัพบล๊อก แต่ยังหาเวลาไม่ได้เลยครับ
เรื่องที่จะเขียน ค่อนข้างลึกซึ้ง ต้องใช้สมาธิอย่างสูงในการลำดับความคิด
รอนิดนะครับท่าน กำลังคิดจะเขียนธรรมะขั้นที่สูงขึ้น
ต้องหาวิธีเขียนให้อ่านแล้ว เข้าใจง่ายครับ

ขอบคุณมากครับท่าน ที่ติดตามอ่าน
ดีใจจริงๆครับ

ความคิดเห็นที่ 132 (0)
rakmananya วันที่ : 07/08/2008 เวลา : 15.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

รออ่านงานใหม่ๆ อยู่นะครับ

ความคิดเห็นที่ 131 (0)
Kibangkok วันที่ : 07/08/2008 เวลา : 09.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

แม้ทำดีจะเห็นผลช้า ก็จะทำต่อไปครับ

ความคิดเห็นที่ 130 (0)
ก้อนหินสีน้ำเงิน วันที่ : 04/08/2008 เวลา : 23.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/marinestone
สองมือ  สองเท้า  หนึ่งสมอง  หนึ่งหัวใจ  รวมร้อยเป็นหนึ่งก้อนหินสีน้ำเงิน

สวัสดีค่ะคุณพิมาน
แวะมาทักทายค่ะ

ก้อนหินสีน้ำเงิน

ความคิดเห็นที่ 129 (0)
feng_shui วันที่ : 03/08/2008 เวลา : 20.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/buzz
feng_shui

บางที ความดี ที่ทำอาจต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ความดี เลยทำให้ ทำด ไม่ค่อยได้ดี หรือเปล่าค่ะ

ปล. มาช้าหน่อยนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าบล๊อก เพิ่งเข้าบล๊อกมาก็เลยแวะมาที่นี่ก่อนค่ะ

ขอโทษที่ดองตอบ คอมเม้นท์

ความคิดเห็นที่ 128 (0)
ปรีเปรม วันที่ : 03/08/2008 เวลา : 16.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/preprem

ความดียังมาไม่ถึง...

ความคิดเห็นที่ 127 (0)
ครูทิพย์ วันที่ : 02/08/2008 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Tip2
Every minute is precious if every minute I have you. ทุกนาทีจะมีค่า หากทุกเวลาฉันมีเธอ 


สุขทุกข์ล้วนอยู่ที่ใจค่ะ

ขอโหวตให้กับบทความที่ดีเยี่ยมนี้นะคะ

ความคิดเห็นที่ 126 (0)
market วันที่ : 02/08/2008 เวลา : 09.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/market

เชื่อค่ะ เชื่อมากๆเลย ทำอะไรลงไปทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดเลยค่ะ

ความคิดเห็นที่ 125 (0)
แมวเหมียว วันที่ : 31/07/2008 เวลา : 21.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wassanok

เชื่อเรื่องกรรมค่ะ ทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้น

อนันตริยกรรม มี โลหิตตุปบาทด้วยนะคะ

ความคิดเห็นที่ 124 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 31/07/2008 เวลา : 17.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

สวัสดียามเย็นครับ

ความคิดเห็นที่ 123 (0)
yai2333 วันที่ : 30/07/2008 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yai2333
..Everything can do... If you done..

คิดดีทำดี พูดดี ก็จะได้ดี

...

ความคิดเห็นที่ 122 (0)
ก้อนหินสีน้ำเงิน วันที่ : 29/07/2008 เวลา : 19.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/marinestone
สองมือ  สองเท้า  หนึ่งสมอง  หนึ่งหัวใจ  รวมร้อยเป็นหนึ่งก้อนหินสีน้ำเงิน

แวะมาขอบคุณภาพแมวน่ารัก ๆ กับลิงค์เพลงที่ช่วยไปเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ขึ้นค่ะ

ปล.อ่านนิยายของคุณพิมานจบ 26 ตอนแล้วนะค่ะ อิอิอิ
แต่เมื่อคืนไม่ไหว เช้ามีเรียนแปดโมงค่ะเลนได้แค่ 19 ตอน

ความคิดเห็นที่ 121 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 29/07/2008 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

แวะมาเยี่ยมคุณพิมานค่ะ
จะมาบอกว่าแฝดน้องยังไม่ได้เข้าไปอ่านเรื่องราวในบ้านของคุณวิมานอีกหลังเลยค่ะ


ความคิดเห็นที่ 120 (0)
ก้อนหินสีน้ำเงิน วันที่ : 28/07/2008 เวลา : 17.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/marinestone
สองมือ  สองเท้า  หนึ่งสมอง  หนึ่งหัวใจ  รวมร้อยเป็นหนึ่งก้อนหินสีน้ำเงิน

เข้ามาอ่านแล้วถึงจะเป็นคาทอลิก
แต่พอจะเข้าใจค่ะ
เพราะเรื่องที่ได้อ่านมานั้น
เป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ทุกศาสนา
จะเข้ามาติดตามเรื่อย ๆ นะค่ะ
อ่านแล้วย้อนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ตนเคยทำมา
จะลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตดูนะค่ะ

ก้อนหินสีน้ำเงิน

ความคิดเห็นที่ 119 (0)
rakmananya วันที่ : 27/07/2008 เวลา : 22.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

มาอ่านอีกสักหน

มาตรวจค้นอีกสักครา

มาสาธุอีกสักรอบ

ขอบคุณครับ.

ความคิดเห็นที่ 118 (0)
ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ วันที่ : 27/07/2008 เวลา : 20.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somchoke101

ผมเชื่อในบาปบุญคุณโทษ เวรกรรมมีจริง ถ้าเราปฏิบัติแต่ความดีงาม ความดีนั้นจะต้องสนองกับตัวเราในทางดีแน่นอนครับ ไม่นานหรอก ได้รับชาตินี้โดยไม่ต้องรอชาติหน้าครับ

ความคิดเห็นที่ 117 (0)
สะใภ้เยอรมัน วันที่ : 27/07/2008 เวลา : 04.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sapeitagdan
เหนื่อยจัง ตังค์.....อยู่ครบ

สวัสดีคะ เข้ามาอ่าน แต่ว่า หญิงเอง ทำดี ไม่ได้คี และก็ทำชั่วก็ ไม่ได้ ด้วยคะ แต่กรรมไม่ต้องรอชาติหน้าคะ ชาตินี้รู้ผลแน่นอน คริคริ

ความคิดเห็นที่ 116 (0)
SOMBOONTIEW วันที่ : 26/07/2008 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/somboontiew
เราจักทำเวบหลวงปู่ทิม วัดพระขาว ด้วยใจต้องการบูชาพระคุณ หลวงปู่ www.luangputim.com

กลับมาแล้วครับ หลังจากหายไปเดือนกว่า

มาเยี่ยมคารวะ มาทักทายให้หายคิดถึง

และมาพร้อมพระยิ้ม

ความคิดเห็นที่ 115 (0)
เคียงดิน วันที่ : 25/07/2008 เวลา : 23.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

วันนี้วนพระไม่อัพบล๊อคเหรอคะ

ความคิดเห็นที่ 114 (0)
ท่าชนะ วันที่ : 24/07/2008 เวลา : 16.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Karida

เพิ่งจากลับมาจากอบรมค่ะ แวะมาช้านิดนึง
ยังไงเสียปอยก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมว่ามีจริง
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แน่นอน เพียงแต่มันจะช้าหรือเร็วเท่านั้น

ความคิดเห็นที่ 113 (0)
kunlek วันที่ : 22/07/2008 เวลา : 10.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

แวะมาเยี่ยมค่ะ ผ่านวันพระใหญ่มา ได้ทำบุญทำกุศลรู้สึกจิตใจเบิกบานค่ะ แต่การทำบุญ เราทำได้ทุกวัน ไม่ต้องเจาะจงว่าจะเป็นวันพระนะคะ

ความคิดเห็นที่ 112 (0)
ผู้หญิงตัวเล็ก วันที่ : 22/07/2008 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rinn

ทำความดีต่อไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 111 (0)
komyos วันที่ : 22/07/2008 เวลา : 07.53 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

แวะมาทักทายสวัสดีต๋อนเจ๊าเจ้าอ้ายพิมาน

ความคิดเห็นที่ 110 (0)
เคียงดิน วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 23.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/keangdin
รั ก แ ค่ ว า ท ก ร ร ม  อำ พ  ร า ง

สาธุค่ะ

ความคิดเห็นที่ 109 (0)
จิตราภรณ์ วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 17.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/jitrapon
ครั้นว่าได้ฮัก.....ฮักแล้วบ่ขืน....ครั้นว่าได้ลืน....บ่คืนออกได้....หมายถึง....รักแล้วรักเลย...ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด


จงทำดี

ความคิดเห็นที่ 108 (0)
Kibangkok วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 12.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thaithai
สีน้ำ(มือสมัครเล่น)และเรื่องราวชิวชิวที่ไร้สาระของผู้ชายหน้าแก่     .    ลุงกิ๊..

เห็นด้วยกับทุกข้อ
แต่ก็ขออย่าให้ท้อแท้ในการทำดีนะครับ

เพราะการทำดี ทำปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยครับ คือ สันติสุข
จะเกิดขึ้นในใจของผู้กระทำทันทีครับ

ความคิดเห็นที่ 107 (0)
KonLangKow วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konlangkow
เที่ยว Melbourne..ที่นี่  Love U..OK?..รักนะ..ได้มั้ยล่ะBy..Yai_Nid

พยายามสร้างกรรมดี ..
ละกรรมชั่วอยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 106 (0)
thesaint วันที่ : 21/07/2008 เวลา : 03.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thesaint
---- การมีสายยางอยู่ในจมูกดูเลวร้าย แต่การดึงออกมามันทำให้ผมแทบบ้า ----

----ช่วงชีวิตผม มีสิ่งที่เป็นความผิดบาป ที่ผมทำไว้มากมายครับ ผมกลัวกับผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา สิ่งที่ผมทำได้คือการปลอบใจตัวเอง และการกล้าที่จะเผชิญกับสิ่งที่ย้อมกลับมา .... ขอโทษที่ผมมาช้านะครับ -----

ความคิดเห็นที่ 105 (0)
AJ.p วันที่ : 20/07/2008 เวลา : 22.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/TheTaleOfFourTribes
- - " หูยาว จ้าวป่า " - - (นะจ๊ะ)

ยังไงก็จะมุ่งมั่นทำความดีครับ

ความคิดเห็นที่ 104 (0)
เป๊ปซี่ วันที่ : 20/07/2008 เวลา : 19.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Pepsi8

มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ......

ความคิดเห็นที่ 103 (0)
หนุ่มแปลกหน้า วันที่ : 20/07/2008 เวลา : 11.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/untameheart

แฮะๆๆ เชื่อทุกอย่างเลยครับ

ความคิดเห็นที่ 102 (0)
officemom วันที่ : 20/07/2008 เวลา : 10.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/officemom
officemom ชอบเล่าเรื่องสนุกๆ 

ช่วยมาตอบหน่อยสิคะ
ว่า When a woman be satisfied?

อยากรู้จริงๆ

ความคิดเห็นที่ 101 (0)
peace-corner วันที่ : 19/07/2008 เวลา : 20.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/writtaholic
"ขอโทษนะ ฉันบินไม่ได้" 

เนื่องจากเป็นมุสลิม เรือ่งของการทำดี ทำชั่วนั้น
ต้องได้รับการตัดสินและตอบแทนอย่างแน่นอนค่ะ

ความคิดเห็นที่ 100 (0)
หญิงน้อย วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 19.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lifeon
สุขสราญชีวี ชาติเรามีเสรีมานาน แต่มีแดงงงงงงใจพาลคิดรุกรานแผ่นดินแดนไทย อย่าให้มันราวี

สวัสดีค่ะคุณพิมาน

เค้ามาศึกษาข้อมูลค่ะ
ขอให้คุณได้รับอานิสงค์ผลบุญของการนำข้อมูลมาชี้แนะ
กับผู้อื่นมีความสุขทั้งครอบครัวนะคะ

ด้วยความนับถือ
หญิงน้อย ณ ภูเก็ต

ความคิดเห็นที่ 99 (0)
ครูติ๋ม วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 19.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chutitim

หวัดดีค่ะ..
ตามคุณนายหวีมาค่ะ เห็นทีกรรมของครูติ๋มที่มากที่สุด คงเป็นกรรมสักแต่ว่าทำค่ะ พวกฆ่ามดฆ่าแมลงสาบนะค่ะ.....มากมายเหลือเกิน..

ความคิดเห็นที่ 98 (0)
kikuno วันที่ : 18/07/2008 เวลา : 09.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/konbini

วันนี้วันเข้าพรรษา เข้ามาอ่านธรรมะค่ะ

กรรมใดใครก่อ กรรมนั้นคืนสนองค่ะ
ไม่ว่าดีหรือไม่ดี

ความคิดเห็นที่ 97 (0)
สุรศักดิ์ วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 22.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/surasakc
เชิญอ่านบทความใหม่ "สิงคโปร์ มีแนวทางใหม่บริหารหนี้สาธารณะอย่างไร " [เชิญคลิกลิงก์บรรทัดบนได้เลยครับ]

หตุผลที่... ทำดีแล้วยังไม่ได้ดี ทำชั่วแล้วยังไม่ได้ชั่ว ก็คือ กรรม นั่นเอง
กรรม สามารถจำแนกได้หลายรูปแบบ ตามทีว่าไว้ข้างต้น และคงจะ
วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นยาก เพราะเป็นหลักสำคัญหลักหนึ่งในพุทธศาสนา
ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอยู่ ถ้านับถือพุทธศาสจรา ก็ต้องเชื่อในเรื่องหลักกรรม
เหตุผลที่ทำดีแล้วยังไม่ได้ดี ทำชั่วแล้วยังไม่ได้ชั่ว ก็ถูกต้องตามที่กล่าวมาข้างต้น

อยากขอเพิ่มเติมเป็นการเน้นสักเล็กน้อย กรรม คือ การกระทำ หมายถึง
การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทำด้วยความจงใจหรือจงใจทำ มีทั้งกรรมดี
และกรรมชั่ว เช่น ขุดบ่อน้ำไว้กินไว้ใช้ สัตว์ตกลงไปตายเอง ไม่เป็นกรรม
แต่ถ้ารู้ว่า บ่อน้ำที่ขุดไว้ คนจะพลัดตกลงไปได้ง่าย แล้วปล่อยปละละเลย
จนคนตกลงไปตาย ก็เป็นกรรม จึงอยากเน้นที่เจตนาด้วย ในการทำกรรม
ส่วนกรรมดี กรรมชั่ว จะส่งผลเร็วหรือช้า ก็เป็นไปตามที่ว่าไว้อย่างละเอียดแล้ว

ที่ยกเรื่องนี้มาเขียน ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก เพราะคนเรามักจะไม่เข้าใจว่า
ทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดี ทำชั่วแล้วไม่ได้ชั่ว ขอขอบคุณมาก เขียนได้ดี โหวตให้ครับ

ความคิดเห็นที่ 96 (0)
คนเล่าเรื่อง วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 16.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/daniel

ข้อคิดดีๆ แบบนี้ ถ้านักการเมืองไทยเราจะได้รู้จักนำมาเตือนสติตัวเองให้ประพฤติตามได้ (ไม่ต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ สัก 60-70 เปอร์เซ็นต์ก็พอแล้ว) ก็คงไม่ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปเล่นการพนันที่เขมรหรอกครับ
ความเป็นจริงแบบนี้ เมื่ไหร่หนอที่คนไทยเราจะได้นำมาประพฤติและปฏิบัติตามสักที สังคมคงน่าอยู่ไม่น้อยครับ
ขอเชิญคุณไปอ่านและคอมเมนท์ในเรื่องล่าสุดของผมสักหน่อยครับที่
http://www.oknation.net/blog/daniel/2008/07/17/entry-1

ความคิดเห็นที่ 95 (0)
ท่านเจ้าคุณ วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 15.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sutku
สุทธิคุณ กองทอง 

แวะมาเยี่ยมครับ อย่าลืมไปเวียนเทียนกันครับ

ความคิดเห็นที่ 94 (0)
แม่หมี วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 08.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

เขียนเรื่องราวของกรรมได้ละเอียดและเข้าใจได้ง่าย

แม่หมีก็ตั้งใจที่จะระวังตนตั้งอยู่ในความดี

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 93 (0)
komyos วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 07.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

สวัสดีวันพระ วันอาสาฬหบูชา เจ้า

แวะมาอ่านกรรมดีกรรมชั่ว แห๋มเตื่อเจ้า

ความคิดเห็นที่ 92 (0)
แต๋งแต๋ง วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 04.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/usah
การพัฒนาประเทศเริ่มจากตนเองสู่วงกว้างคือสังคม จากบ้านเรือนสู่ชุมชน  จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ   จากวันนี้สู่วันหน้า เริ่มในบัดดล

ผลของกรรม

บางทีก็มองไม่เห็น เพราะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ต้องมองด้วยใจ บางครั้งต้องมองด้วยใจที่สูง และบางครั้งต้องมองด้วยจิตระดับชั้นสูงๆ

ผลของกรรมดีกรรมชั่ว

บางทีเป็นเมล็ด ยังไม่งอก พองอกออกมา ก็จะพบว่า นั่นเห็นไหมกรรมชั่วตามสนอง เช่นนักการเมือง/ข้าราชการหรือคนทุจริต ก็พยายามกลบฝังเมล็ดความชั่วที่กระทำ นั่นแหละครับพอถึงเวลามันงอก เราจึงได้ทราบว่านี่ไงตัวจริงของเขา ทั้งที่การกระทำนั้นมีมานานแล้ว ระหว่างรองอกก็บอกว่าทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วไม่ได้ชั่ว

ความคิดเห็นที่ 91 (0)
สะใภ้เยอรมัน วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 03.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sapeitagdan
เหนื่อยจัง ตังค์.....อยู่ครบ

เขียนรีบ ขอบคุณคะ สำหรับคอมเม้น

ความคิดเห็นที่ 90 (0)
สะใภ้เยอรมัน วันที่ : 17/07/2008 เวลา : 03.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sapeitagdan
เหนื่อยจัง ตังค์.....อยู่ครบ

สวัสดีคะ น้องหญิง เข้ามาเพื่อที่จะทักทาย น้องเองยังไม่ได้ อัพของตัวเองเลยคะ โทษนะคะที่ ช้า 555 ยุ่งๆนะคะจะพยายามตามเก็บ ทุกบล็อกนะคะ ของคุณนะคะพี่ + 1 โหวต คะ

ความคิดเห็นที่ 89 (0)
komyos วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 23.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/youngmomy
อยู่กับสิ่งที่มี..ไม่ใช่สิ่งที่ฝัน..

สวัสดีเจ้าอ้ายพิมาน

ไประยองเมินเลยเจ้า..หลายวัน

บ่ได้เข้ามาแอ่วบ้านอ้ายเลยเจ้า

ดีแต้ๆเข้ามาอ่าน..*เหตุผลที่..... ทำดีแล้วยังไม่ได้ดี ทำชั่วแล้วยังไม่ได้ชั่ว คือ*

พรุ่งนี้..เป็นวันพระ วันเข้าพรรษาค่ะ ได้อ่านเรื่อง กรรมดีกรรมชั่ว..ขัดเกลาจิตใจ..

ขอบพระคุณ คุณพิมานขอให้คุณพบแต่สิ่งดีๆ มีความรุ่งเรือง มีความสุขความเจริญๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะ

**กรรมดีและกรรมชั่ว ต่างก็มีเวลาที่จะให้ผล ถ้าเราเห็นคนที่ทำชั่วแล้วยังไม่ได้รับผลชั่ว นั่นเป็นเพราะกรรมดีในอดีตชาติของเขาที่เขาเคยทำมายังคงให้ผลแก่ชีวิตของเขาอยู่ กรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันจึงยังไม่ส่งผลจนกว่ากรรมดีที่กำลังได้รับอยู่นั้น ได้ถูกกรรมบีบคั้นมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต ถึงอย่างไรเสีย ทำดีต้องได้ดีเสมอ ทำชั่วต้องได้ชั่วเสมอ**

ความคิดเห็นที่ 88 (0)
saleman วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 23.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saleman

คนเรา เกิดมา มีกรรม และ บุญ กำหนดทุกคน

ความคิดเห็นที่ 87 (0)
นานาจิตตัง วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 18.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yorwor
บ้านหลังใหม่ฮะ --- >>>> http://www.oknation.net/blog/mouthshell

เรื่องยาวดีครับ คุณพิมานอธิบายเข้าใจละเอียดดี
เราคิดอย่างเดียวว่า ทำความดี ละเว้นความชั่ว
และทำจิตใจให้ผ่องใสไว้ก็พอ

ความคิดเห็นที่ 86 (0)
After-PostModern วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 17.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lightcircle

ครุกรรม อีกครั้ง
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ครุกรรม

ความคิดเห็นที่ 85 (0)
After-PostModern วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 17.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lightcircle

สวัสดีครับพี่พิมาน ฝากของวิเศษมาให้ครับ
http://84000.org/
http://www.dhammajak.net/

และอ้างอิงสำหรับครุกรรม ที่จะให้ผลทันทีหรือตัดหน้าบาปกรรมในปัจจุบัน
คือ ฌานสมาบัติ หรือก็คือ สมถภาวนาครับ
http://84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=ครุกรรม
ได้ของวิเศษกันถ้วนหน้าแล้ว ขาดก็แต่ปฏิบัติอย่างเดียว เพราะผลัดวันประกันพรุ่ง อ้อ ประมาท นั่นเอง อิอิ

ความคิดเห็นที่ 84 (0)
pimahn วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 13.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ มาณวิกา - tabby

ยินดีมากครับ ที่คุณมาณวิกาแวะมาอ่าน


คุณ ToeflThailand

สวัสดีครับ ดร. สิระ
ดีใจครับที่แวะมาอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็นไว้


คุณ อึ่งอ่าง - kunyarat

สวัสดีครับ น้องอัม

ดีมากแล้วครับ ที่เราไม่สร้างกรรมใหม่
สร้างแต่กรรมดีนะครับ ถือศีลห้าครบ ก็ดีมากๆแล้วครับ


คุณ เรือรบเมืองมั่น - ruarob

ผลทั้งหลาย ย่อมมีมาแต่เหตุครับ
เหตุเพราะเขาเป็นคนชั่ว หยาบช้าสามานย์ จึงกระทำกรรมชั่ว
ปลุกปั่น ใส่ร้ายป้ายสี สร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย ยั่วยุให้คนไทยแตกแยกกัน
กรรมของคนไทยทั้งประเทศครับ ถึงได้ส่งคนเหล่านั้นมาปลุกปั่นให้ไทยแตกแยก
กรรมของคนไทย ที่หูเบา และ งมงาย หลงเชื่ออย่างไม่ลืมหูลืมตา
น่าเป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองจริงๆครับ
ไทยเราคงต้องรับศึกหลายด้าน ทั้งภาคใต้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอิสาน
และศึกชายแดนเขมร
แผ่นดินไทยร้อนเป็นไฟ เพราะคนไทยบางกลุ่ม กำลังสุมไฟเผากันเอง
หากคิดสักนิด... ใจสงบสักนิด บ้านเมืองคงไม่วุ่นวายขนาดนี้
ผู้ใดทำบาป บาปนั้นก็สนองแก่ผู้นั้นเอง
อยากให้หยุดสร้างความวุ่นวายแก่ชาติบ้านเมืองเสียที

ความคิดเห็นที่ 83 (0)
pimahn วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 13.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ Wallaya

สวัสดีครับ น้องลูฟ น้องสาวคนเล็กที่แสนน่ารัก

ดีใจมากครับที่น้องลูฟแวะมาอ่านและร่วมแสดงความคิดเห็นไว้
เรื่องความเข้าใจต้องอาศัยประสบการณ์ร่วมในเรื่องนั้นๆ
หลายๆคน มีความรู้ แต่ไม่มีความเข้าใจ
อย่างเช่น คนที่เป็นลูก ลูกรู้ว่าพ่อแม่รัก แต่ยังไม่เข้าใจความรักของพ่อแม่...
จนกว่า....ถึงวันที่ตนเองเป็นพ่อแม่เอง
วันนั้นจะเข้าใจว่าความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกนั้นเป็นอย่างไร

คนที่เชื่อว่า ทำดีย่อมได้ดีเสมอ ทำชั่วย่อมได้ชั่วเสมอ
ความเชื่อนี้ ย่อมปกป้องเขา ไม่ให้กระทำชั่วต่อผู้ใดเลย

เรื่องที่น้องลูฟมีความกังวลใจนั้น ไม่ใช่กรรมจากชาติก่อนหรอกครับ
เป็นกรรมปัจจุบัน ที่เราชอบคิดมาก คิดตามอารมณ์ของเราเอง
ถ้าฝึกให้เป็นคนมีเหตุผล ฝึกให้มีใจหนักแน่น ก็จะหายจากความกังวลได้
หาสาเหตุให้เจอครับ... ว่ากังวลเรื่องอะไร กลัวอะไร
ต้องแก้ที่เหตุนะครับ การที่เรากังวล หรือ กลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น....
ใช่ว่า...จะเป็นการป้องกันไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น
ไม่ว่าเราจะกังวล... หรือไม่กังวล หากสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นแล้ว ตามเหตุและปัจจัย...
สิ่งนั้นก็ย่อมต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
สู้เราทำใจดีกว่าครับ..... ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่ชีวิต
เราต้องรับมือกับสถานการณ์ทุกอย่างให้ได้ ด้วยสติปัญญาที่เรามีอยู่
หลักในการคิดคือ... ให้มองว่า... ปัญหาคืออะไร
มีสาเหตุมาจากอะไร มีหนทางจะแก้ไขอะไรได้บ้าง มีทางเลือกอะไรได้บ้าง
แล้วเราเลือกทางไหน ทางที่เราเลือกนั้น จะมีผลที่ตามมาอย่างไร
ถ้ามีวิธีคิดได้อย่างนี้แล้ว เราจะเป็นคนที่ปราศจากความกังวล
เพราะเราจะเป็นคนที่เอาแต่เหตุผลมาคิด ไม่เอาอารมณ์วิตกกังวลเข้าไปจับ

คนที่เกิดมาเป็นแม่ลูกกัน ย่อมเคยมีความสัมพันธ์ผูกพันกันมาในอดีตชาติ
จึงต้องมาผูกพันสัมพันธ์กันอีกในชาตินี้ น้องลูฟต้องเคยทำความดีกับคุณแม่มาก่อน
ชาตินี้ท่านจึงรักและทุ่มเทให้กับน้องลูฟมาก

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรครับ
ขอให้น้องลูฟมีความสุขมากๆในชีวิตประจำวัน และ มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน
มีสมาธิดีในการเรียนและในการทำข้อสอบนะครับ

ความคิดเห็นที่ 82 (0)
pimahn วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 13.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ [email protected] - catadler

ดีใจครับ ที่มาอ่านหลายรอบเลย


คุณ รัตติกาลแห่งราตรี - happylateekan

ดีใจเสมอที่คุณรัตติกาลฯแวะมานะครับ
ผมมีความสนใจในธรรมะตั้งแต่อายุ 9 ขวบแล้วครับ
ศึกษาค้นคว้ามาเรื่อยๆ แต่ไม่ถึงกับอยากบวชตลอดชีวิตหรอกครับ
ผมเอาแต่หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน ก็พอแล้วครับ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพร
ขอให้คุณรัตติกาลฯและครอบครัวมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไป
และกิจการที่ทำอยู่ขอให้มีโชคดี มีลูกค้ามาอุดหนุนเยอะๆนะครับ

ความคิดเห็นที่ 81 (0)
มาณวิกา วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 13.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tabby
@ กอบรัก @


แวะมาบ้านนี้ ไม่ผิดหวังเลย
มีแต่ได้กับได้จ้ะ

วิ ขออนุญาต เอาไปเป็นลิ้งค์ โปรดที่บล็อกวินะ
ขอบคุณมากนะจ๊ะ

ความคิดเห็นที่ 80 (0)
ToeflThailand วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 12.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ToeflThailand
แวะมาทักทายกันหน่อยซิครับ :) 

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่ดี
และใช้ในการเตือนตนและสติครับ

ความคิดเห็นที่ 79 (0)
อึ่งอ่าง วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 09.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunyarat
บางทีชีวิต...ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า    ความทรงจำดีๆ เอาไว้ให้คิดถึง

สวัสดีค่ะพี่ชาติ

กรรมเก่า ไม่รู้

หวังว่าจะไม่สร้างกรรมใหม่เพิ่มอีกก้อพอแล้ว

ความคิดเห็นที่ 78 (0)
เรือรบเมืองมั่น วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 09.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ruarob

เห็นคนชั่วเหิมเกริมปลุกปั่นแล้วก็ได้แต่ปลงคับ
รอดูพวกมันรับผลกรรมไม่ได้ ได้แต่คาดเอาเองว่า ชาติก่อนมันดันเป็นคนดี ไว้ชาติหน้าล่ะอ่วมแน่

ความคิดเห็นที่ 77 (0)
Wallaya วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 05.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wallaya

สวัสดีค่ะพี่

ลูฟเชื่อในกฏแห่งกรรมค่ะ ตอนสมัยเด็กๆ เรียนพุทธศาสนามา ก็มีความเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง ตามประสาเด็ก และยังไม่มีความสนใจในเรื่องนี้อย่างเห็นได้ชัด

อย่างที่เคยเล่าให้ฟังหน่ะค่ะ จะเห็นได้ว่า ลูฟยังมีความเข้าใจในบางเรื่องของหลักคำสอนที่ยังไม่ค่อยชัดเจน เรียกได้ว่า เข้าใจ แต่ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้

แต่เชื่อค่ะ เชื่อเสมอว่า ใครทำดีย่อมได้ดีเสมอ
ใครทำชั่ว ย่อมได้ชั่วเสมอ

สิ่งที่ลูฟมีในวันนี้ เคยคิด เคยถามตัวเองอยู่เหมือนกันว่า คงจะเป็นกรรมมาจากชาติก่อน

เช่น ลูฟเป็นคนคิดมาก ชอบมีเรื่องมาให้กังวลใจเสมอ ปล่อยวางไม่ได้ บางทีเคยถามตัวเองว่า ไม่รู้ชาติก่อน ลูฟเคยทำตัวให้คนที่เป็นห่วงลูฟรักลูฟ ต้องกังวลใจ ร้อนใจ ห่วงในตัวลูฟอยู่เสมอหรือเปล่า ชาตินี้ลูฟถึงคิดมาก กังวลเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่ร่ำไป

หรือเคยถามตัวเองเหมือนกัน ว่าไม่รู้ชาติก่อนเคยทำดีอะไร ชาตินี้ถึงได้เกิดมาเป็นลูกของแม่ ทำไมแม่ถึงยอมเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อลูฟได้ขนาดนี้

แลกเปลี่ยนนะคะ พี่ชาติ

อนุโมทนาบุญที่พี่ชาติมาให้ความรู้เรื่องกรรมให้พี่และครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะ มีกำลังใจในการทำงานและมีกำลังใจการเขียนนิยาย เขียนธรรมะ เป็นตัวเองอย่างที่ดี และเป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้ความรู้ความเข้าใจแก่น้องๆ ต่อไปนะคะ

รักและเคารพเสมอ
น้องลูฟ

ความคิดเห็นที่ 76 (0)
[email protected] วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 00.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

แวะมาอ่านอีกรอบ

ความคิดเห็นที่ 75 (0)
รัตติกาลแห่งราตรี วันที่ : 16/07/2008 เวลา : 00.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/happyIateekan
มีความสุขกับเวลาที่เป็นกลางคืนแห่งราตรีกาลไปบ้านหลังที่ 2" บ้านนิยายทั้งเรื่องสั้นและเรื่องยาว. ( ก๊อปลิ้งค์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ ) http://www.oknation.net/blog/happylateekan

สาธุขอรับพรจากคุณพิมานในช่วงกล่าวคำให้พรในช่วงท้ายนั้นครับ....

อ่านมาจากข้างบนจนมาจบลงที่ด้านล่างนี้ ต้องขอยอมรับเลยว่าคุณพิมานมีความรู้เรื่องธรรมมะได้ดีมากๆเลยครับ มีความละเอียดอ่อนในการนำเอาธรรมะนั้นเข้ามาอบรมบมจิตใจได้ดี ทำให้คุณพิมานมึความเป็นคนที่มีเหตุและมีผลในการดำรงชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้ดีอย่างมีความสุขเลยครับ....

แม้นว่าตัวคุณพิมานนั้นจะอยู่ที่เมืองนอกที่ไม่ใช่ประเทศไทยแต่ผมก็ขอบอกได้เลยว่าคุณพิมานนั้นมีความเป็นคนไทยที่มีความเข้าใจในหลักของธรรมและพระพุธทศาสนานั้นได้ดีเลยครับ หลักธรรมนี้นั้นที่คุณพิมานนำเอามานำเสนอนี้มีคุณค่ามากยิ่งเลยครับ....

สุดท้ายนี้นั้นผมก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ดีจงส่งผลที่ดีให้กับคุณพิมานและครอบครัวให้มีความสุขมากยิ่งๆขึ้นด้วยเถิดเอยครับ.....


ปล.บ้านอีกหลังนั้นผมขอติดไว้ก่อนนะครับคุณพิมาน หากพอมีเวลาเมื่อไรแล้วผมจะตามไปอ่านนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ตามผมมาอ่านครับด้วยความยินดีครับคุณพิมาน...

จาก.ผมรัตติกาลแห่งราตรี.1 และ 2 ครับ.

ความคิดเห็นที่ 74 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 23.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ roselobster - Memyself

บางที คนที่ทำชั่ว ถ้าเขาพอใจกับการทำชั่ว
เขาก็ไม่กลุ้มใจเพราะการทำชั่วหรอกนะครับ

ความสามารถในการสำนึกผิด
เป็นความสามารถของคนดีครับ

คนชั่วนั้น เห็นผิดเป็นชอบ จะไม่สำนึกผิดได้หรอกครับ
ถ้าคนชั่วสำนึกผิดได้เมื่อไร แสดงว่า เขาเริ่มที่จะมีความดีแล้ว
คือเริ่มรู้ดีรู้ชั่วแล้ว

คนบางคนมีชู้ ยังไม่รู้สึกว่าทำผิดเลยครับ
จนกว่าจะถูกจับได้และถูกลงโทษ ถึงจะทุกข์ใจ
แต่ตอนระเริงชู้นั้น ไม่ได้กลัวบาปกรรม ไม่ได้ทุกข์ใจอะไร
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจดีด้วยซ้ำไป

คนที่ปล้นได้ บางคนก็ภูมิใจในตัวเอง
คนพวกนี้เห็นผิดเป็นชอบครับคุณ sodaaban

จริงครับท่าน
กฏแห่งกรรม เป็นกฏสากลโลก
เป็นกฏธรรมชาติ ที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 73 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 23.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

ความคิดเห็นที่ 66 คุณสดายุ - sdayoo

สวัสดีครับ คุณสดายุ

ขอบคุณครับ ที่แวะมาร่วมแสดงความคิดเห็นอีกรอบนะครับ

1. ยินดีรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเช่นกันครับ
แต่ไม่แตกแยกครับ

2. คำว่า จุติ ในที่นี้ ของผม หมายถึง ลงมาเกิด
เรื่องของภาษา บางทีเข้าใจไม่ตรงกัน

ผมเปิดพจนานุกรมไทย ก็ได้ตัวอย่างภาษามาแบบนี้น่ะครับ
เช่น นางฟ้าจุติลงมาเกิด (be re born)
คำว่า จุติจิต แปลว่า จิตที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากร่างกาย
คำว่า จุติปฏิสนธิ แปลว่า การเคลื่อน และ การเกิด หรือ เกิด (be born) และตาย
อันนี้ได้มาจากพจนานุกรมไทยครับ

คำว่าอุบัติ แปลว่า เกิดขึ้น (happen) ผมเปิดดูจากพจนานุกรมไทย
ฉบับอธิบายสองภาษาน่ะครับ

3. เรืองชีวิตหลังความตาย นักวิทยาศาสตร์เคยทำการพิสูจน์มาแล้วครับ
เรื่องที่ผมศึกษามานั้น ละเอียดอ่อนมาก มีกล้องจับวิญญาณ
ถ่ายภาพวิญญาณที่กำลังจะออกจากร่าง
มีหนังสือหลายสิบเล่ม ที่ผมเคยอ่านและค้นคว้ามาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กครับ
มีเรื่องการระลึกชาติ พิสูจน์ได้จากความจำเรื่องราว และการถ่ายทอดเรื่องราว

อย่างเช่นเรื่องราวของอัครสาวกฝ่ายซ้ายผู้เป็นเลิศในทางอภินิหาร
ที่ชาติหนึ่งเคยทุบตีพ่อแม่ตาบอดของตัวเองจนถึงแก่ความตาย
ด้วยการปลอมเป็นโจรกลางป่ามาทำร้ายพ่อแม่ตัวเอง
ผลแห่งอนันตริยกรรมที่ฆ่าพ่อแม่ของตนเองนี้ ได้เป็นกรรมหนัก
ที่ติดตามไปทุกภพทุกชาติ จนกระทั่งในชาติสุดท้ายที่มาเกิดเป็น
พระโมคคัลลานะ แม้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ ก็หนีไม่พ้นกรรม
แม้จะเหาะเหินเดินอากาศได้ ก็หนีไม่พ้นกรรม
แม้จะเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็หนีไม่พ้นกรรม
ในที่สุดก็นิพพานไป เพราะถูกโจรรุมกระทืบทำร้ายร่างกายแหลกเหลว

เรื่องของพระโมคคัลลานะนี้ ก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
การกลับชาติมาเกิดใหม่ เรื่องของการให้หนี้เวรกรรม
เรื่องของกฏแห่งกรรมครับ

ชีวิตหลังความตาย หรือการไปเกิดใหม่
(Reincarnation = the rebirth of a soul in a new body.)
นั้นหมายถึงจิตวิญญาณดวงเดิมในร่างใหม่ที่มีกรรมเก่าติดตามไปด้วย
พิสูจน์มาจากชีวิตคนอื่นๆครับ
ชีวิตผมเอง ยังพิสูจน์ไม่ได้ เพราะยังไม่ถึงเวลา
แต่ได้เคยอ่านงานค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้มาเยอะแล้วครับ

เรือง อภิญญา ๖ วิชชา ๓ หรือ วิชชา ๘
ก็เคยศึกษามานานแล้วครับ พอจะมีความเข้าใจอยู่บ้าง
โดยเฉพาะเรื่องโทรจิต และเจโตปริยญาณ

4. ยินดีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสมอครับ
แม้บางที ผมอาจจะอ่อนทางด้านการใช้ภาษาไทยไปบ้าง
ขอบคุณมากๆเลยครับ ที่กลับมาแสดงความคิดเห็นอีกรอบครับ

ความคิดเห็นที่ 72 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 23.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ อุต ศิลป์02 - industrialart02

ผมก็เห็นเช่นนั้นเหมือนกันครับ
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ผลทั้งหลาย ย่อมมีมาแต่เหตุ
ถ้าเหตุทำไว้ดี ผลต้องดีครับ


คุณ รอยยิ้มจางๆ - wana22

ครับผม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ


คุณ หนึ่งมิตรชิดใกล้ - skylove

ครับผม สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ

ความคิดเห็นที่ 71 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 23.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ แม่สีไฟ - ting

ใช่แล้ว
มงคลข้อที่ ๑ การไม่คบคนพาล
มงคลข้อที่ ๒ การคบหาบัณฑิต
ดีแล้วครับ ที่ไม่เข้าใกล้คนพาล
แต่อยู่ใกล้คนดีๆ สบายใจกว่าครับ
ผมเองก็เช่นกันครับ ปฏิบัติอย่างแม่สีไฟเลย

ขอบคุณที่แวะมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับคุณ After PostModern - lightcircle

สวัสดีครับ

เชื่อในกรรมวิบากเช่นกันครับผม
พยายามละความโกรธอยู่ครับ
เรื่องความโลภ ละได้เด็ดขาดแล้ว ไม่เคยอยากได้อะไรของใครเลย
มากมายแค่ไหนก็ไม่อยากได้ครับ
แต่...เรื่องโทสะจริตยังมีนิดหน่อยครับ โกรธช้า อภัยเร็วก็จริง
แต่อยากจะฝึกให้โกรธใครไม่เป็นเลยดีกว่า
ถ้าความโกรธไม่เกิดเลย ผมคงมีความสุขมากกว่านี้อีก
แต่แม้จะยังโกรธเป็นอยู่ แต่ก็ดับได้เร็ว เกือบจะทันที

ขอบคุณที่แวะมาเสริมความรู้ทางธรรมนะครับ


คุณ [email protected] - catadler

ขอบคุณครับสำหรับโหวต
ยินดีที่โดนใจนะครับ


คุณ forgive - tocare

เช่นกันครับ
มั่นคงในเรื่องของกฏแห่งกรรมเช่นกันครับ


คุณ Invisible Ink - victor

ครับผม คิดดี พูดดี ทำดี
อะไรๆก็จะดีเองครับ
ขอบคุุณที่แวะมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ

ความคิดเห็นที่ 70 (0)
roselobster วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 22.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Memyself
 º°” ไม่มีความรักใดในโลกจะยิ่งใหญ่เท่าคนไทย รักในหลวง””°


จะช้าหรือเร็ว
ใครทำอะไรไว้ย่อมรู้และทราบอยู่แก่ใจตน
นั่นก็คือ บทหนึ่งที่โดนลงโทษเป็น นรกในใจแล้วค่ะพี่พิมาน

ความคิดเห็นที่ 69 (0)
sodaaban วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 22.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sodaaban


กฎแห่งกรรมของพระพุทธเจ้า

ยังไม่เสื่อมคลายได้ง่าย ๆ
เพราะเป็นกฎแห่งธรรมชาติ

ความคิดเห็นที่ 68 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 22.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

ความคิดเห็นที่ 48 คุณ สดายุ -sdayoo

ขอลัดคิว ตอบความคิดเห็นนี้ก่อนนะครับ

สวัสดีครับ คุณสดายุ

ดีใจมากครับ ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
แม้ว่า อ่านความคิดเห็นของคุณแล้ว ผมยังไม่เข้าใจแจ่มชัดนัก

จากที่ผมค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณ และ ชีวิตหลังความตาย
มาตั้งแต่อายุได้ 9 ขวบ เพราะมีความสนใจอย่างแรงในเรื่องนี้
ทั้งสิ่งที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ทำให้ผมเชื่อและเข้าใจในเรื่องนี้ว่า...
จิตวิญญาณนั้นไม่มีวันตาย จนกว่าจะถึงนิพพาน

การเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริง
สังขารนี้ เป็นเพียงสิ่งชั่วคราว ไม่ถาวร
คนเราเมื่อตายไปแล้ว ดับแต่เพียงสังขาร แต่จิตวิญญาณจะไปจุติใหม่
หรือที่เรียกว่า ชีวิตหลังความตาย หรือ ในภพหน้า ชาติหน้า
ซึ่งจะเป็นไปอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับบุญกุศลและผลกรรมที่ทำไว้ผูกพันกันไป

พุทธมีหลักอยู่ที่ ทำดี ละชั่ว และ การหลุดพ้นคือเป้าหมายสุดท้าย
นิพพาน คือ เป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธ

กฏของไตรลักษณ์ สอนให้คนเรารู้จักปล่อยวาง
เพื่อปลดเปลื้องความทุกข์

แต่กฏแห่งกรรมนั้น เป็นกฏของจักรวาล เป็นสากล
ไม่ว่าเราจะเชื่อ หรือ ไม่เชื่อ กฏนี้ ก็มีอยู่จริง และให้ผลจริง
เพราะเป็นกฏของธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่โลกกลม
ไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าโลกกลม แต่โลกก็กลมจริงๆ
ในสมัยโบราณ มีคนเชื่อว่าโลกแบนด้วย
แต่ปัจจุบันเรามีวิธีพิสูจน์ให้เห็นแล้ว ว่าโลกกลม

หากเรานำหลักการเชื่อแบบกาลามสูตรมาคิด
เราย่อมเชื่ออย่างมีเหตุผล ไม่งมงาย
เชื่อเพราะได้พิจารณาไตร่ตรองดีแล้วว่าสมเหตุสมผล สมควรเชื่อ
ฉะนั้น ความเชื่อของแต่ละบุคคลย่อมต่างกันไปครับ

ถึงอย่างไร ทำดี ต้องได้ดีเสมอ
ทำชั่ว ต้องได้ชั่วเสมอครับ และกฏแห่งกรรมมีจริง
บุญบาปที่เราทำย่อมฝังจารึกไว้ในจิตใต้สำนึกของเราทั้งสิ้น

ขอบคุณมากครับ ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ความคิดเห็นที่ 67 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 22.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ สิริเกตุ - toy3728

จริงครับ
เมื่อรู้เสียอย่างนี้แล้ว เรายิ่งต้องทำความดีลบล้างความไม่ดีที่เราเคยทำมา
ขอให้ชีวิตเจอแต่สิ่งดีๆนะครับ


คุณ วาทกรรม - discourse

ใช่ครับ
สำหรับคนดี การทำดี ไม่ยากเลย
สำหรับคนดี การทำชั่ว ยากมากๆ
สำหรับคนเลว การทำดี ยากมากๆ
สำหรับคนเลว การทำชั่ว ง่ายมากๆ


คุณ คนช่างเล่า - nukpan

ครับ เราพึงกระทำแต่ความดีครับพี่


คุณ ย่าดา - dada

สวัสดีครับ


คุณ redribbons07

ดีใจครับที่คุณแวะมาอ่าน
ผมก็เชื่อในกฏแห่งกรรมเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 66 (0)
สดายุ... วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 22.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sdayoo

มาอีกรอบครับคุณพิมาน....

ถึงจะมีความเห็นแตกต่างกันอย่างขาวกับดำ
แต่ด้วยโยนิโสมนสิการ....ยินดีรับฟังความเห็น
อย่างอื่นครับ

ขอท้วงติงคำว่า....จุติ...แปลว่าแตก ดับ ทำลายครับ
การเกิดใหม่เราใช้คำว่า...อุบัติ

ชีวิตหลังการตาย....เรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้
เราได้แต่เชื่อครับ....และไม่ได้เป็นการเชื่อแบบ
กาลามสูตร....เพราะกาลามสูตรบอกให้ลองปฏิบัติ
ดูก่อนถ้าเห็นว่าเป็นกุศล (หมายถึงยกระดับจิต
เข้าสู่สัมมาทิฐิ...แล้วแจ้งด้วยใจตน..จึงรับเอา
คตินั้นเป็นแนวปฏิบัติ....ไม่ใช่ความเชื่อนะครับ)

ชีวิตหลังการตาย....เป็นการมองไปในอนาคต
ยังไม่มีในพระบาลีบทไหนที่บอกว่าระดับจิตไหน
ที่มองไปสู่อนาคตได้...นอกจากภาวะจิตในระดับที่มี
อภิญญาหก ที่ระลึกชาติได้(หมายถึงอดีต...เท่านั้น)
รู้วาระการจุติ(ความแตกดับทำลายขันธ์)ของสัตว์....
รู้วาระความคิดบุคคลอื่น ฯ

การได้อภิญญาหก หรือ วิชชาสาม นั้นมิใช่
บุคคลทั่วไปจะมีได้โดยง่าย....

ในประวัติพระศาสนา....
สำนักอาฬารดาบส สำนักแรกที่เจ้าชายสิทธัตถะ
ไปฝึกฝนนั้น...สูงสุดไปได้ระดับภูมิธรรมแค่ พระสกิทาคามี
และสำนัก อุทกดาบส ไปได้แค่ระดับภูมิธรรมพระอนาคามี
พระพุทธองค์ฝึกจิตเอาด้วยกำลังหักโหม จึงได้อภิญญาหก
มาเรียกเจโตวิมุติ...อันมีผลพลอยได้เป็นฤทธิ์เดชต่างๆ
ตามที่มีจารึกไว้ในคัมภีร์ทางศาสนา
อันสารมารถรู้ภาวะต่างๆเหนือบุคคลทั่วไป

เพราะฉะนั้นชีวิตหลังการตาย....
ดวงวิญญาณเร่ร่อน...นั้นไม่มีหลักฐานทาง
พระพุทธวัจนะรองรับเลย....นอกจากวิสุทธิมรรคเท่านั้น
อันเป็นอรรถกถาชั้นหลัง

เนื่องจากพระพุทธองคืทรงสอนแต่เรื่อง
ทุกข์
เหตุแห่งทุกข์
ความดับทุกข์
ทางให้ถึงความดับทุกข์
เท่านั้น....ไม่มีเรื่องอื่น (ใบไม้ในกำมือ...แม้
สิ่งที่ทรงตรัสรู้มากเหมือนใบไม้ทั้งป่า...แต่ก็เป็นเรื่อง
เพริดแพร้วพิสดารอันไม่จำเป็นต่อการพาจิตใจ
สู่วิมุติภาวะ....ที่จำเป็นมีแค่กำมือเดียว...และหาก
เข้าใจถูกต้อง..ตรงแล้ว...โลกจะไม่ร้างจาก
พระอรหันต์....)

ส่วนเรื่องกรรม....พูดแล้วจะยืดยาว
อยากพูดว่า...ภาวะการที่จิตจะหลุดพ้นจากอาสวะได้
หรือไม่นั้น...กรรมเก่า(หากว่ามี...ตามคติแบบคนที่เชื่อ)
ไม่อาจขัดขวางจิตนั้นจากการหลุดพ้นได้

การที่จิตมีสภาพของ..วิชชา..เต็มพร้อม
อาจเกิดขึ้นแม้กับคนที่เคยทำอนันตริยกรรมมาแล้วก็มี
เช่นพระโมคคัลลานะ...เป็นต้น
ผู้ทุบตีมารดา(ในชาติก่อน..ตามคติของผู้ที่เชื่อ)
ยังสามารถแทงทะลุข้อธรรมหลังฟังพระพุทธองค์ภายในเวลา แค่ ๗ วันเท่านั้น....และท่านก็ถูกโจรทุบตีจนถึงนิพพานในบั้นปลายของชีวิตหลังเป็นอรหันต์ผู้เรืองฤทธิ์แล้ว(อัครสาวกฝ่ายซ้าย..คู่กับพระสารีบุตรฝ่ายขวา)

ทำไมท่านไม่ใช้ฤทธิ์ปกป้องตนเอง....ตอบได้ว่า
เพราะท่านหมดแล้วซึ่งตัวตนตั้งแต่บรรลุวิมุติภาวะ
ครั้งนั้น...ไม่มีอะไรจะต้องรักใคร่หวงแหน

กรรมเก่า...กับการสู่วิมุติภาวะของจิต....
ผมมีความเห็นว่า...ไม่เกี่ยวข้องกัน....เป็นอิสระต่อกัน

การใคร่ครวญข้อธรรมด้วยหลักแห่งตรรกวิภาษวิธี
แบบทิเบต...นั้นเป็นแนว ปัญญาวิมุติ
และสามารถพัฒนาความคิดของผู้สนใจใคร่รู้ได้เป็น
อย่างดี...และน่าจะเหมาะกับฆราวาสผู้ฝักใฝ่
สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ด้วยความยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนครับ

ความคิดเห็นที่ 65 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 21.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ อิมกุดั่น - im

สวัสดีครับ ป้าอิม

ผมก็เชื่อในกฏแห่งกรรม หมดใจเลยครับ
ขอบคุณสำหรับเรื่องเล่านะครับ ป้าอิมคุณ Mothemon

ขอบคุณที่แวะมาร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
จริงครับ เราโชคดี ที่ได้พบพระพุทธศาสนา


คุณ anytime

คุณแอนก็เข้าใจเรื่องของกฏแห่งกรรมถูกต้องแล้วนี่ครับ
จากความคิดเห็นที่เขียนมา แสดงให้เห็นแล้วว่าเข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรมถูกต้องเลย
ดีใจครับ ที่แวะมาอ่าน


คุณ ผักบุ้งไฟแดง nong9396

ก็มีส่วนจริงนะครับ
กรรมที่ทำ จะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกเสมอ
และตามเกาะติดไปทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะถึงอโหสิกรรมคุณ ณดาพิมพ์ - nadapim

ดีใจที่คุณแวะมาอ่านนะครับ
ขอบคุณสำหรับโหวตครับคุณ @stranger - astranger

สวัสดีครับ น้องแอน

อนุโมทนาครับน้องแอน ที่จะชวนแฟนไปทำบุญ
ดีใจนะ ที่น้องแอนแวะมาอ่าน แล้วทำให้จิตใจสบาย
ขอให้ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆไปได้ด้วยดีนะครับ

ความคิดเห็นที่ 64 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 21.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ [email protected] - wujira

ดีใจครับ ที่คุณเจี๊ยบ แวะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน
ประเสริฐครับ ที่คิดทดแทนบุญคุณพ่อแม่
การเป็นลูกที่ดี ประพฤติตัวดี ก็เป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่อยู่แล้วครับ

ผมเองก็มีลูก ไม่เคยคิดว่าลูกต้องมาให้อะไรเรา
ขอแค่ให้ลูกเป็นคนดีในสังคม ผมก็มีความสุขมากๆแล้ว

ขอบคุณครับคุณเจี๊ยบที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะ


คุณ ดินเดินทาง - din travel

สวัสดีครับ น้องดิน

อนุโมทนาครับ ปลื้มแต่เช้าเลย
มีความสุขแต่เช้าเลยครับ ที่น้องดินใส่บาตรแล้วนึกแผ่ส่วนกุศลให้ผม
ขออุทิศส่วนกุศลในส่วนที่ผมทำให้น้องดินด้วยครับ
ขอให้มีความสุขความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป และ มีสุขภาพดีอยู่เสมอนะครับMrTote

ผมก็เชื่อในผลแห่งกรรมครับ
อยากให้คนบางคนได้รับผลกรรมที่ตนเองก่อไว้เช่นกันครับ


คุณ musachiza

ดีใจครับ ที่แวะมาอ่านนะ


คุณ rakmananya

ขอบคุณมากครับ ท่านรักษ์
ที่ช่วยเสริมความรู้ ธรรมะ เรื่องกรรม และ ผลแห่งกรรม

ขอบคุณครับท่านสำหรับโหวตและอนุโมทนาครับ

ความคิดเห็นที่ 63 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 21.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

สารวัตรเอ๋ - cop guide

เหมือนกันครับ ทุกศาสนา หรือแม้แต่ คนที่ไม่มีศาสนา แม้แต่สัตว์ต่างๆด้วย
เฉกเช่นเรา ต่างก็มีพระอาทิตย์ดวงเดียวกัน ไม่ว่าจะเรียกด้วยนามใด
ก็หมายถึงดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันนั้นเอง

คนยะลา ที่ฆ่าตำรวจทหาร แล้วถือเป็นความดีความชอบของสังคมนั้น
แต่ก็เป็นการสร้างกรรมชั่ว ทั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ครับ
ที่แน่ๆ.... คนเหล่านี้ จะเกิดมาอายุสั้น หรือ มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือมีอุบัติเหตุ
ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอย่างไร เพื่อยกย่องการทำชั่วนี้
แต่ก็ไม่ทำให้กลายเป็นกรรมดีไปได้หรอกครับ
กฏแห่งกรรม มีอยู่จริง และจะให้ผลแก่ทุกคน


คุณ nilsamai

สาธุ... บทความอย่างนี้ เรียกว่า ธรรมทาน ครับผม
ขอบคุณมากครับสำหรับคำอวยพร
ขอให้คุณ nilsamai มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเช่นกันครับ


คุณ walkaway - ake yanee

ใช่ครับ เรากำหนดการกระทำของเราเองทั้งนั้น
ว่าเราจะทำแต่ความดี หรือจะทำความชั่ว
เราเลือกกระทำได้ครับ


คุณ mr taweesak

แวะไปท่องกรุงเทพฯยามราตรีแล้วครับ
จะรอชมภาพจากประเทศลาวนะครับ

ความคิดเห็นที่ 62 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 21.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ AnnieLove

สาธุ ขอให้อโหสิกรรมให้มารตลอดไปครับ
อ้าว... แต่กลายเป็นมารเอง ไม่ดีนะ ทำให้ใจเราไม่สุขสงบเปล่าๆครับ
ทำใจปล่อยวางสิครับ อย่าไปรับเอาในสิ่งที่มารพูด
เขาพูดไว้ตรงไหน เราก็ทิ้งไว้ตรงนั้น
อย่าไปเอามาใส่ใจ อย่าไปเอามาใส่สมองเรานะครับคุณ ขิงชมพู - khingchomphuu

สวัสดีครับ คุณขิงชมพู

ผมก็เชื่อเรื่องกรรมมากๆเลยครับ
และกลัวการทำบาปที่สุดเลยครับ
ขอบคุณสำหรับโหวตและความคิดเห็นครับ
ขอให้คุณขิงชมพูมีความสุขมากๆเช่นกันนะครับคุณนายหวี - hello

สวัสดีครับ คุณนายหวี
ขอบคุณมากครับ ที่บอกลักษณะให้ทราบ
เห็นภาพเลยครับ ว่าคุณนายหวีเป็นคนใจบุญสุนทานไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และ มีสุขภาพดีครับ
แต่..... ที่ใช้คำหยาบ (ด่า) คนที่เขาพูดดีๆด้วยแล้วไม่ฟัง หรือ คนที่ด่าเราก่อน
ตรงน้ี เราก็ผิดศีลข้อสี่ได้นะครับ
เขาด่าเรา เขาผิดศีลข้อสี่ แต่เราด่าตอบนี่สิ เราเองก็ผิดศีลไปด้วยนะครับ
ไม่คบคนชั่ว ไม่วุ่นวายกับใครๆเรื่องเงินๆทองๆ ไม่คบคนเพื่อการชู้สาว
ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวของใคร ฯลฯ ล้วนแต่ทำให้ชีวิตสุขสงบนะครับ

แน่นอนครับ ถ้าถามผม คนอย่างคุณนายหวี เป็นคนที่น่าคบมากๆเลยครับ
เพราะคบแล้ว ไม่นำความเสื่อม ไม่นำความทุกข์มาให้ครับ


คุณ dekkid - reading

สวัสดีครับ

ความคิดเห็นที่ 61 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 21.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ เจ้าอารมณ์ - pimeiei

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเสมอครับ
ดีใจที่แวะมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ


คุณ เจริญขวัญ - charoenkwan

กรรมบางอย่างให้ผลเร็ว
กรรมบางอย่างให้ผลช้า แต่เนิ่นนานครับ
ขึ้นอยู่กับชนิดของกรรมที่ทำ
เปรียบได้เหมือนการปลูกพืชผักสวนครัว ย่อมให้ผลเร็ว
การปลูกผลไม้ยืนต้น ย่อมให้ผลช้ากว่า แต่ เนิ่นนานกว่า


คุณ Canary - ajhara

ก็ไม่แน่หรอกครับ คนที่พอใจกับการทำชั่วก็มีนะครับ
ตราบจนถูกลงโทษนั่นแหละ เขาจึงจะเกิดทุกข์


คุณ mr taweesak

ดีใจครับ ที่แวะมาร่วมแสดงความคิดเห็น
ผมเองก็เช่นกันครับ พยายามทำดี ละชั่ว


คุณ แม่มด - deardog

ดีใจครับ ที่คุณแม่มดอ่านเรื่องนี้แล้ว เข้าใจเรื่องกฏแห่งกรรมมากขึ้น
และมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไป
ผมเองก็เช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 60 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 21.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ ภูผาน้ำฝน - augustrain

จริงครับ กฏแห่งกรรม เป็นกฏแห่งความยุติธรรมครับ
ใครทำดี ย่อมได้รับผลดี ใครทำชั่ว ย่อมได้รับผลชั่วครับ


คุณ ป่าตอง - Patong

ครับ เราพิจารณาดูการกระทำของเราเอง ดีที่สุดเลยครับ
เพราะ....ใครทำอะไรไว้ เขาย่อมได้กับตัวเอง
ส่วนเรา ต้องทำแต่ความดีเท่านั้น
ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องครับ จะได้ป้องกันเราไว้ ไม่ให้ทำชั่ว


คุณ ซันตะวันยิ้ม - suntawanyim

คนที่ทำความชั่วบางคน พอใจกับการทำชั่ว เขาก็ไม่ทุกข์ใจนะครับ
จะทุกข์ใจก็ต่อเมื่อ ถูกจับได้ ถูกลงโทษเท่านั้น
แต่ถึงอย่างไร ผลแห่งกรรม ย่อมเป็นไปตามกฏแห่งกรรมเสมอครับ
ทำดี ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แน่นอนครับ


คุณ ร้ายเดียงสา - moonoi123

ใช่ครับ ขึ้นอยู่กับชนิดของกรรมที่ทำนะครับ
กรรมบางอย่างให้ผลเร็ว บางอย่างให้ผลช้า
เปรียบเหมือนการปลูกพืชผักสวนครัว ย่อมให้ผลเร็ว แต่อยู่ไม่นาน
การปลูกผลไม้ยืนต้น ย่อมให้ผลช้า แต่อยู่เนิ่นนานกว่า

ดีมากครับ ที่อ่าน "ดังตฤณ" นิตยสารออนไลน์
เป็นบทความธรรมะที่ดีมากๆครับ

ความคิดเห็นที่ 59 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 21.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ Nozz - nozzila

ดีใจครับ ที่คุณ Nozz เชื่อในกฏแห่งกรรม และระมัดระวังตัวเอง
ผมก็เหมือนกันครับ กลัวที่สุด.... คือ การทำชั่วครับ กลัวบาปติดตัว


คุณ ก้อนหินรูปหมู - piglet22

ขำ... น้องก้อนหินฯ
จริงดังว่านะ
ผมเชื่อเรื่องกรรม... ความรักตามทันจริงๆ มีพยานรักแล้วด้วย

ขอให้น้องก้อนหินฯมีความสุขมากๆเช่นกันครับ


คุณ สนิมกฤช - sanimkrit

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะครับ
ตอนเป็นเด็กเล็กๆ ผมก็เคยดูละครทีวี เรื่อง กฏแห่งกรรม ของ ท.เลียงพิบูลย์
ก็อ่านมาเยอะมากเหมือนกัน จึงเชื่อในกฏแห่งกรรมแน่ๆครับ


นายโจอี้ - mrjoey

เชื่อเช่นนั้นเหมือนกันครับ
ทำดี ได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว


คุณ ลีโอนิกด์ - artpom

ผมก็เชื่อเช่นเดียวกันครับ
ทำดี ได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรครับ
ขอให้คุณลีโอนิกด์มีความสุขมากๆเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 58 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 20.58 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ ธมลวรรณ - tamonwan

ดีใจครับ ที่ครูอ๊อด แวะมาแสดงความคิดเห็นไว้
กรรมมีลักษณะต่างกันครับ บางอย่างให้ผลช้า บางอย่างให้ผลเร็ว
เหมือนกการปลูกพืชผักสวนครัว ย่อมให้ผลเร็ว แต่ก็อยู่ไม่นาน
การปลูกผลไม้ยืนต้น ย่อมให้ผลช้า แต่อยู่นาน คงทนกว่า

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรครับ ครูอ๊อด
ขอให้ครูอ๊อดมีความสุขมากๆเช่นกันครับ


คุณ theeratatt - thebier

สวัสดีครับ


คุณ officemom

ใช่ครับ ผลทั้งหลาย ย่อมมีมาแต่เหตุ
ถ้าทำเหตุไว้ดี ผลต้องออกมาดีครับ


คุณ ซันญ่า - SonyaUAS

จริงครับ สัมมาทิฐิ ก็ทำให้ไม่ทำชั่วแล้ว
ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ


คุณ kunlek

สวัสดีครับ พี่เล็ก

กรรมให้ผลตามลักษณะของกรรมครับ
กรรมบางอย่างให้ผลเร็ว บางอย่างให้ผลช้า
เหมือนการปลูกพืชผักสวนครัว ย่อมให้ผลเร็ว
การปลูกผลไม้ยืนต้น ย่อมให้ผลช้ากว่า แต่คงทนถาวรกว่าด้วย

ความคิดเห็นที่ 57 (0)
อุต-ศิลป์02 วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 20.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/industrialart02

กรรมดีและกรรมชั่ว ต่างก็มีเวลาที่จะให้ผล

ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น
ย่อมเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับเสมอ

ไม่ควรไปซ้ำเติมในความทุกข์ยากของผู้อื่น

แฝดน้องเห็นด้วยที่ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เหมือนกันค่ะพี่พิมาน
เชื่อว่า "กรรมคือการกระทำ" คนเรากระทำอย่างไรก็ต้องได้ตามที่เรากระทำไปเสมอ
บางอย่างก็ไม่ทันตาเห็น แต่ยังไงซะผลที่เรากระทำสักวันก็จะตามทันเองหนึ่งโหวตสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาเสนอด้วยค่ะพี่พิมาน

ความคิดเห็นที่ 56 (0)
pimahn วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimahn
http://www.oknation.net/blog/pimahn2

คุณ อาโป - agile

ขอบคุณครับ ที่มาเยือน


คุณ chompoopookha

จริงครับ ทำดีไว้ดีกว่า
ชีวิตที่เหลืออยู่ มีไว้เพื่อสั่งสมคุณงามความดีครับ


คุณ เที่ยวไปตามตะวัน - garmo

จริงครับ
กรรมที่ให้ผลเร็วก็มี
กรรมที่ให้ผลช้าก็มี
เหมือนการปลูกพืชผักสวนครับ ให้ผลเร็ว
ถ้าปลูกผลไม้ยืนต้น ก็ให้ผลช้าหน่อยครับ

ความคิดเห็นที่ 55 (0)
รอยยิ้มจางๆ วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wana22
บ้าน ของ หัวใจ

กฎแห่งกรรม

กรรมบันดาลจริงๆค่ะ

ความคิดเห็นที่ 54 (0)
หนึ่งมิตรชิดใกล้ วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 19.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/skylove
นิราศรักหน้าถ้ำ : ร่ายโคลงร่ำเมรัยอาลัยรัก / กลุ่มเขียนข้าว 

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆ

สาธุครับ

ความคิดเห็นที่ 53 (0)
แม่สีไฟ วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 19.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tingสาธุ...

ด้วยข้าพเจ้าอาจเป็นคนบาป
อ่านธรรมะไม่ค่อยจะจำนัก
บางที ดี ชั่ว จึงไม่อยากนั่งแยกแยะ
แต่รู้ได้ว่าใครทำร้ายใคร
ใครทำลายประเทศไทย

ใจของข้าพเจ้ามิได้คิดร้ายต่อผู้ใด
หากแต่ข้าพเจ้ามีสัญชาตญาณพิเศษ
โปรดสังเกต...
ข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงที่จะใกล้คนพาล
ซึ่งก็มิได้หลงว่าตัวข้าพเจ้านี้เป็นบัณฑิต
หากแต่เป็นจริตที่ไม่อยากสร้างกรรมร่วมกันนั่นเอง

ผู้ที่ข้าพเจ้ามีศรัทธาให้
ย่อมรู้ดีว่าข้าพเจ้าคิดเช่นไร

มิทักทาย
มิได้หมายว่ามิใส่ใจ


ความคิดเห็นที่ 52 (0)
After-PostModern วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 19.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/lightcircle

สวัสดีครับพี่พิมาน

(๑) การเชื่อในกรรมวิบากเป็นสัมมาทิฏฐิ เพราะเป็นใบเบิกทางสู่กระแสพระนิพพาน การเชื่อในกรรมวิบาก คือเชื่อว่ากรรมมี วิบากมี กรรมดี ให้วิบากกรรมดี กรรมชั่วให้วิบากกรรมชั่ว
(๒) การถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมบท ๑๐ ก็เพื่อ ยังให้จิตลดความโลภ โกรธ หลง เพื่อยังให้เกิดศีล สมาธิ และปัญญาเกิดตามในที่สุด
(๓) กรรมวิบากนั้นเป็นอจินไตย ไม่สำเร็จด้วยการคิด หรือเดา คือ การจะบอกว่าคนนั้นทำกรรมนั้น ได้รับผลนั้น ในเวลานั้นๆ มนุษย์ทั่วไปคิดเดาเอาไม่ได้ แต่ก็รู้สัจจะในเรื่องนี้ได้ http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=9&A=4849&w=วิชชา_๘
http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=วิชชา_๘
และ การเห็นความเป็นไปของกรรม http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=จุตูปปาตญาณ&detail=on
(๔) บางคนล้มเหลวเพราะล้มเลิก บุญกุศลก็เช่นกัน หากปัจจุบันแบกรับกรรมหนักฝ่ายชั่วในอดีตอยู่ ลำพังทำกรรมดีเล็กๆน้อยๆแล้วหวังว่า กรรมดีเหล่านั้นจะให้ผลตัดหน้าบาปกรรมได้นั้น หวังได้ยาก ต้องเป็นบุญกุศลใหญ่จริงๆจึงจะให้ผลก่อนได้ โดยครุกรรมฝ่ายกุศล ก็คือ สมถภาวนา หรือฌานสมาบัติ ย่อมมีผลมากอานิสงค์มาก แต่อย่าไปเข้าใจว่าคือทางแห่งความหลุดพ้น เพราะทางแห่งความหลุดพ้นคือ วิปัสสนาภาวนา ใน มหาสติปัฏฐาน ๔

ร่วมอนุโมทนาบุญกุศลครับ สาธุ สาธุ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 51 (0)
[email protected] วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 17.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/catadler
อีกบ้าน ธรรมะ กับชีวิตhttp://www.oknation.net/blog/Akanittha

โหวตให้ค่ะ

โดนใจ

ความคิดเห็นที่ 50 (0)
forgive วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 14.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tocare
Forgive others and you will be forgiven.

มั่นคงในเรื่องกรรม และผลของกรรมค่ะ
จะช้า จะเร็ว
กรรม(ทั้งดีและไม่ดี) ก็ต้องตามทัน
ในสักวัน.

ขอบพระคุณค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 49 (0)
Invisible-Ink วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 12.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/victor

ก๊อก กอก ก๊อก
ขอบคุณมากคับที่แวะไปเยี่ยมโดยไม่เว้น

คิดดี พูดดี ทำดี ให้ความรัก ให้อภัย
หยุดก่อกรรมไม่ดี
กรรมดีก็ตามมา

1 V

ความคิดเห็นที่ 48 (0)
สดายุ... วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 12.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sdayoo

สวัสดีครับคุณพิมาน...
เรื่องแบบนี้...มักเกี่ยวเนื่องกับอีกหลายๆเรื่อง
คำว่าชาติ ภพ ที่ชาวบ้านพูดกันก็ไม่ค่อยตรงกับ
ความหมายในพระบาลีอยู่แล้ว

ขอแสดงความเห็นว่า...
สังคมไทยมีความคิดฝังลึกกับ"โลก" ในแบบที่
แสดงโดยพิเศษพิสดารอย่างในไตรภูมิพระร่วง
ซึ่งลอกมาจาก คัมภีร์วิสุทธิมรรคอีกที

เมื่อคนส่วนมากตั้งต้นความคิด..เชื่อ..ในชีวิตหลัง
การตายเข้าโลง...ด้วยคำว่า"ชาติหน้า"...หรือ
ก่อนเกิดจากท้องแม่ว่า.."ชาติก่อน"....
นั่นแปลว่าเป็นบุคคลเดิมเดียว...
หรือคนเดียว ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏฏ์รอบแล้วรอบเล่า
และนั่นเป็นลัทธิ...อัตตาเที่ยง...ของพราหมณ์
หรือ อาตมัน ว่ามีตัวตนเที่ยวเกิดดับชาติแล้วชาติเล่า

อันพระพุทธโฆษาจารย์ผู้เขียน..วิสุทธิมรรค...ท่าน
เข้าใจเอาดังนั้น...เนื่องจากภูมิหลังท่านเป็นพราหมณ์
ก่อนมาบวชในพระพุทธศาสนา
และสิ่งที่ท่านบรรยาย....ก็เป็นแบบพราหมณ์
ในหลายส่วน

ในขณะที่พุทธเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ อนัตตา
พระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธพราหมณ์จึงออกแสวงหา
ทางหลุดพ้นด้วยตัวเอง

ด้วยความคิดพื้นฐานที่ว่า...คน หรือ ตัวตน ไม่ได้มีอยู่
แต่จะเกิดขึ้น..มีอยู่ได้..ก็ต่อเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่น
หลังการกระทบโดยสัมผัสทั้งหกเท่านั้น...
(คือตากับรูป...หูกับเสียง...จมูกกับกลิ่น...ฯ)

นี้คือหลัก...อนัตตลักษณ์...ไม่มีคนหรือสัตว์จะไปเกิด
ใหม่ชาติหน้า หรือ มาจากชาติก่อนที่ไหน...ทั้งสิ้น

หลักการใหญ่เมื่อสั่นคลอน....
ความเป็นพุทธก็ย่อมสั่นคลอน
และเรายังสั่งสอนกันอยู่อย่างนี้ทั้งประเทศ...
น่าเป็นห่วงนัก

ส่วนเรื่องกรรม...ในความหมายของคนส่วนใหญ่
เกี่ยวเนื่องกับคติชาติหน้า...ชาติก่อน
และบุญนิยม....คือมีตัวตนหรือบุคคล
ที่ทำดีไว้...จะได้ไปรับผลดีในชีวิตหลังการตาย
เข้าโลง...คือเป็นบุคคลเดิมเดียวอีกนั่นแหละ

กรรม...ต่างกับ...อาการ หรือ ปรากฏการณ์
ตรงที่มีเจตนากำกับ...

และเจตนาที่กำกับนั้น...หากกอปรด้วยวิชชาก็เป็น
สัมมาทิฐิ....หากเป็นไปด้วยอวิชชาก็เป็นมิจฉาทิฐิ

เช่นการเข้าใจว่าการวนเวียนเกิดดับของชีวิตเดียว
ไปในหลายๆภพชาติ(เกิดจากท้องแม่...ตายเข้าโลง)
นั้นย่อมเป็นมิจฉาทิฐิ...เป็นเรื่องของอาตมันของพราหมณ์
ซึ่งพระพุทธองค์ปฏิเสธ

ความคิดเห็นที่ 47 (0)
สิริเกตุ วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 11.42 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toy3728

ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวของกรรม...จะคิดตามเสมอ...และคิดเลยไปว่า...เราคงทำกรรมไว้มากมาย...คงเคยสร้างทุกข์ในเรื่องความรักให้คนอื่น...เราจึงต้องรับความทุกข์นั้น...ไม่จบไม่สิ้นสักที...

ความคิดเห็นที่ 46 (0)
วาทกรรม วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 11.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/discourse

การทำดีนั้นไม่ยากหรอกอยู่ที่ว่านั้นสะบายใจไม

ความคิดเห็นที่ 45 (0)
คนช่างเล่า วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 11.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nukpan
คนช่างเล่า....และเล่า เรื่องประวัติศาสตร์ ในอดีตที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม

กายกรรม

วจีกรรม

มโนกรรม

พุทธศาสนิกชน พึงรำลึก ถือปฏิบัติ

เวรกรรม มันยุคดิจิตัลนะครับ

ความคิดเห็นที่ 44 (0)
ย่าดา วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 11.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/dada
วิญญานอิสระโบยบิ http://www.oknation.net/blog/freesoultofly

อมิตพุทธ

ความคิดเห็นที่ 43 (0)
redribbons07 วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 10.46 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

เขียนเรื่องกุศลกรรมและอกุศลกรรม ได้ละเอียดดีค่ะเชื่อในเรื่องของกรรม ค่ะ
ความคิดเห็นที่ 42 (0)
อิมกุดั่น วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 10.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/im
คลิกชื่อ "  อิมกุดั่น " เลือก "สารภาพ" แล้วพบกันที่.. http://www.oknation.net/blog/canvas 

เชื่อเรื่องผลกรรมแบบเกินร้อยเลยค่ะ
คนที่ไม่เชื่อก็แล้วไปค่ะ ไม่บังคับกัน

.......ชายคนหนึ่ง ชอบตกปลาเป็นงานอดิเรก บอกว่า ตกปลาแล้วสบายใจ ปลาที่ได้มา ปลดเบ็ดออก ที่กลืนเบ็ดลงไป ก็ตัดสายเบ็ด แล้วก็ปล่อยคืนน้ำไป บอกว่า ปากปลา กระเพาะที่ถูกเบ็ดเกี่ยวนั้น ไม่เป็นไร เบ็ดละลายได้......

ไม่นานได้ลูก ลูกแรกเกิดนั้น ถูกเข็มแทงยึดโยงไว้ ทั้งที่หน้าผาก สายสอดเข้าจมูก เข้าคอ เข้าที่เท้า เหมือนสายเบ็ดโยงปลาร่องแร่งไม่ผิดเพี้ยน....
ณ วันนี้ เขายังไม่สำนึก....

ชายคนหนึ่ง เกลียดกิ้งกือมากมาย เห็นเมื่อใด รีบจุดไฟแช็คเผาให้ดิ้นตาย .....
ณวันนี้ พุพองตามตัวมานานกว่า 5 ปี หมดค่ายาไปมากมาย หมอหาสาเหตุไม่ได้ อากาศเย็นสบาย เปิดแอร์ 20 องศา ยังต้องเปิดพัดลมประดัง บอกร้อน ในห้องเล็ก ขณะอาบน้ำ ต้องเปิดพัดลมจ่อไว้ที่ตัว....

และเขาผู้นี้ ก็ยังไม่สำนึกเรื่องเวรกรรมเช่นกัน.....

แค่เล่าให้ฟังค่ะ

ความคิดเห็นที่ 41 (0)
Mothemon วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 09.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Mothemon

มารับฟังธรรมะดีๆยามเช้าค่ะ

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆค่ะ
ไม่รู้ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติ แต่ที่แน่ๆการได้เกิดเป็นมนุษย์ถือเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด เคยอ่านมาว่ามีเพียงภพภูมิมนุษย์เท่านั้นที่สามารถจะบรรลุนิพพานได้ ดังนั้นเราควรทำดีเอาไว้ดีกว่า ดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะคนไทยโชคดีแค่ไหนที่ได้เกิดมาพบกับพุทธศาสนา


ขออนุโมทนาในธรรมทานค่ะ

ความคิดเห็นที่ 40 (0)
anytime วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 08.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/anytime

แอนเข้าใจกรรมไม่ค่อยถ่องแท้เท่าไหร่ค่ะ
เรื่องของกฏแห่งกรรมต่างๆ แอนเชื่อทุกเรื่อง
แม้ทำดีวันนี้แล้วยังไม่ได้ดีอีก ก็จะถือซะว่าชาติที่แล้วทำกรรมาเยอะนักหนา ชาตินี้เลยชดใช้ไม่หมดซักที
หากว่าทำชั่วแล้วก็ยังไม่ได้ชั่ว แอนก็เข้าใจว่า บุญเก่าที่เขาทำนั้นคงเยอะเหลือเกิน

เพราะฉะนั้น ขอทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะ ไม่คิดหวังว่าจะมีผลดีตอบแทน แม้บางครั้งแอบคิดน้อยใจอยู่ว่า แหม ฉันก็ทำดีมาเยอะเหมือนกัน แต่ทำไมกรรรมดีไม่สนองซักทีนะ ถ้าคิดในแง่ดีอีกที ก็ทุกวันนี้มีความสุขตามอัตภาพก็ดีมากแล้ว

ความคิดเห็นที่ 39 (0)
ผักบุ้งไฟแดง วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 08.29 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nong9396
อยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดี  และโลกนี้สวยงาม

ผลกรรม เกิดขึ้นที่ใจ
ในทันทีทันใด..

ความคิดเห็นที่ 38 (0)
ณดาพิมพ์ วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 08.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nadapim

กรรมนั้นเที่ยงตรงเสมอค่ะ
+1โหวตสำหรับเรื่องของกรรม
และการส่งผลของกรรม
โดยละเอียดค่ะ

ความคิดเห็นที่ 37 (0)
@stranger วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 07.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/astranger

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านธรรมะยามเช้า ให้จิตใจปลอดโปร่ง ตอนนี้เจอแต่เรื่องแย่ๆ แต่สู้ตายค่ะ เด่ววันเข้าพรรษานี้ แฟนชวนไปทำบุญค่ะ

ความคิดเห็นที่ 36 (0)
[email protected] วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 07.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wujira


" ทำดีต้องได้ดีเสมอ ทำชั่วต้องได้ชั่วเสมอ ไม่ช้าก็เร็ว "


เชื่อและเห็นด้วยในประโยคนี้เช่นกันค่ะพี่ ...ส่วนตัวมีอีกประโยคที่คล้ายกัน ยึดไว้เสมอ คือ " ทำสิ่งที่ควรทำในวันนี้ ให้ดีที่สุด "

ไม่อยากจะเสียใจ หรือ เสียดายวันเวลาที่ควรทำบางสิ่งบางอย่าง "ที่ดี" และ

ละเลยผ่านไป โดยไม่ได้ทำอะไร
หลักใหญ่ของสิ่งที่ทำตอนนี้ คือ ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้มีพระคุณค่ะ

อนาคต คือ สิ่งที่คาดเดายาก ... เวลาข้างหน้าไม่รู้ว่าจะมีอีกนานแค่ไหน :)หนึ่งในสิ่งที่ทำให้พ่อแม่มีความสุข คือ การเป็นคนดีของสังคม

คงไม่สายเกินไป ถ้าทุก ๆ คนจะรู้คุณ กตัญญูต่อพ่อแม่ .... สังคม .... และแผ่นดินขอบคุณพี่ที่นำพาให้มาอ่านบทความดี ๆ

การได้ทบทวนบทเรียน ข้อเท็จจริง ในการทำดี อยู่เสมอ .... ถือเป็นเรื่องที่ดีของเช้าวันทำงาน วันนี้ อีกเรื่องนึง

ทีเดียวค่ะขอบคุณมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 35 (0)
ดินเดินทาง วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 07.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/din-travel

สวัสดีค่ะ พี่พิมาน
ใส่บาตรแล้วเข้ามาอ่านธรรมะดีดี
ได้ข้อคิดมากมาย..
เชื่อเรื่องกรรมเหมือนกันค่ะ
ขอให้ผลบุญที่น้องม่วย
ใส่บาตรและข้อธรรมะนี้
ส่งให้พี่พิมานและครอบครัว
มีความสุขตลอดไปค่ะ
ด้วยรัก
ดินเดินทาง

ความคิดเห็นที่ 34 (0)
MrTote วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 07.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/MrTote
MrTote : OK Nature - Save Nature, Save Life! - นายโต๋เต๋


ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่ดี ๆ!

ครับ ผมเชื่อในเรื่องของกรรมครับ แต่อยากให้กรรมของใครบางคนส่งผลทันตาเห็นครับ!

ความคิดเห็นที่ 33 (0)
musachiza วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 05.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/musachiza
Bin humzah

แวะมาอ่านเรื่องกรรมดีและชั่ว
และการตอบสนองผลแห่งกรรมนั้นๆ
ในมุมมองของท่าน
http://www.oknation.net/blog/dragonball

ความคิดเห็นที่ 32 (0)
rakmananya วันที่ : 15/07/2008 เวลา : 00.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/rakmananya

ความเชื่อเรื่องผลของกรรมว่า

กรรมมีอยู่จริง ผลของกรรมมีอยู่จริง

มนุษย์มีกรรมเป็นของของตน

มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์...

หากทำกรรมอย่างไรไว้

จะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน...

..........

ความเชื่ออย่างนี้ นับเป็นความเชื่ออันถูกต้อง

เป็นสัมมาทิฏฐิ...

เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งความรุนแรง

อันเกิดจากการกระทำของมนุษย์...

................

คุณพิมานเขียนเรื่องกรรมได้แจ่มแจ้ง...

ละเอียดมาก

ขออนุโมทนาในกุศลกรรมอันเกิดจากความคิดดี (มโนสุจริต)...อันเป็นมโนกรรมฝ่ายดี (กุศล) ครับ.

........

เต็มใจโหวตให้ ด้วยความชื่นชมครับ.

ความคิดเห็นที่ 31 (0)
สารวัตรเอ๋ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 23.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cop-guide
ส - า - ร - วั - ต - ร - เ - อ๋

ฮ่วย..

ขอโทษหลายเด้อ ครับ

เครียด

ความคิดเห็นที่ 30 (0)
สารวัตรเอ๋ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 23.28 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/cop-guide
ส - า - ร - วั - ต - ร - เ - อ๋

กรรมดี กรรมชั่วเนี่ย

เหมือนกันทุกศาสนา ก็ดีนะครับ

เพราะที่บ้านผมแถวๆยะลา เนี่ย


เค้าฆ่า ตำรวจทหาร แล้วเค้า ถือว่ากรรมดี


กำ เจงๆๆๆๆๆๆ.................ซอย บอกข่อยแน่

ความคิดเห็นที่ 29 (0)
nilsamai วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 23.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nilsamai
.

การเขียนบทความดีๆ ดูจะเปรียบได้กับการสร้างกรรมดี
ได้เหมือนกัน
ขอให้คุณมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

ความคิดเห็นที่ 28 (0)
walkaway วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 22.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ake-yanee
สิ่งที่เขียนคือสิ่งที่เห็นและเป็นจริงเสมอ

กรรม..เป็นสิ่งที่ตัวเราเองกำหนดได้..ว่าจะให้ดีหรือชั่ว

ความคิดเห็นที่ 27 (0)
mr_taweesak วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 22.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน

เพิ่งอัพ "กรุงเทพฯ ... ยามรัตติกาล" เมื่อกี้นี้ อาจทำให้คุณพิมานคิดถึงกรุงเทพฯ ขึ้นมานิดหน่อยครับ
http://www.oknation.net/blog/mrtaweesak-photo/2008/07/14/entry-1

วันพฤหัส-อาทิตย์ในสัปดาห์นี้เป็นวันหยุด ผมเลยได้โอกาสไปเที่ยวประเทศลาวครับ จะนำภาพมาฝากครับ ... ขอบคุณครับ

ความคิดเห็นที่ 26 (0)
AnnieLove วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 22.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Annielove

พยายามทำแต่สิ่งดีๆ คะ แม้บางครั้งจะถูกมารมาทำร้ายๆ ใส่ ถ้าทนได้ก็จะอโหสิกรรมให้ แต่บางครั้งก็กลายเป็นมารเองบ้างคะ โต้กลับความร้ายกาจของมารที่ปากไม่ดี มีความสุขกับการเห็นคนอื่นเจ็บซ้ำกับคำพูดของมาร หลังๆ เริ่มปลง มารพูดจาว่าร้ายคนอื่นเป็นความสุขของเขา เราก็ควรปลงๆ ว่าให้เขามีความสุขอย่าได้ใส่ใจเอาโกรธมารเลย

อันนี้ปลงหรือก็ไม่แน่ใจคะ หรือหนีคนพูดไม่ดีก็ไม่รู้

ความคิดเห็นที่ 25 (0)
..ขิงชมพู.. วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 22.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khingchomphuu


สวัสดีค่ะ...

ขิงเป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมมากๆ...
และเกรงกลัวต่อกรรมด้วยค่ะ...
และเชื่อว่าคนที่กระทำดี...ย่อมได้ดีเสมอ..
ส่วนคนที่ทำชั่ว...ย่อมได้กรรมที่กระทำไว้เช่นกันค่ะ...
มันอาจจะไม่มีผลในชาตินี้...แต่เชื่อว่ากรรมที่กระทำคงตามถึงสักวันค่ะ

อ่านเรื่องที่คุณเขียน รู้สึกดีมากๆค่ะ..

+1 โหวตนะคะ...

มีความสุขมากๆค่ะ...

ความคิดเห็นที่ 24 (0)
คุณนายหวี วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 21.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/hello

พิมานคะ..คุณนายจะบอก..ลักษณะของคุณนายให้ฟังนะ
ไม่ฆ่าสัตว์มา 45 ปีแล้ว , คำหยาบ ( ด่า ) จะใช้เมื่อพูดกับคน ๆ นั้นดี ๆ แต่เขาไม่ฟัง แถมด่าเราก่อน, ไม่คบคนมั่วซั่ว, ไม่วุ่นวายกับใครเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ , ไม่คบคนเพื่อการทำชู้สาว ,ไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวใคร,...
ยอมรับว่าตัวเองยังดีไม่พอ แต่ที่ทำมาได้ขนาดนี้ก็เพราะ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่ง พ่อ แม่ พยายามปลูกฝังมาน่ะค่ะ
คนอย่างคุณนาย พิมานว่าพอจะ...คบได้...บ้างไม๊เนี่ย !!!

ความคิดเห็นที่ 23 (0)
dekkid วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 21.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/reading

ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 22 (0)
เจ้าอารมณ์ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 21.07 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pimeiei
http://www.jaoarom.com

ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
ผลแห่งการกระทำจะปรากฎให้เห็นค่ะ
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดีที่นำมาฝากนะคะ

ความคิดเห็นที่ 21 (0)
เจริญขวัญ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charoenkwan

เดี๋ยวนี้ กรรมมันติดจรวดจะตาย

ก่อนจะทำอะไร ต้องคิดหนักๆ

กรรมตามทันแน่ ชาตินี้แหละ

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
Canary วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ajhara

ทำอะไรไม่ดี ก็ต้องรู้อยู่แก่ใจ ใจเป็นทุกข์ตลอดเวลา ก็คือกรรมสนองเราอยู่ ในความเห็นส่วนตัวนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 19 (0)
mr_taweesak วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 20.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrtaweesak
http://www.taweesak.in.th        บล๊อกของฉัน

ขอบคุณครับ ตามมาอ่านเรื่องราวดีๆ ครับ พยายามทำดี แม้บางครั้งไม่ได้หวังผล แต่ก็ได้รับผลบ้าง ... ส่วนทำไม่ดี หากไม่จำเป็นจริงๆ ก็จะไม่ทำอ่ะครับ

ความคิดเห็นที่ 18 (0)
แม่มด วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 20.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/deardog

เคยสงสัยอยู่เหมือนกันค่ะว่า...
คนบางคนทำดีแทบตาย...แต่ไม่เห็นได้ดี...
และคนบางบางคนก็ทำชั่วแทบตาย...กลับไม่ได้รับกรรมนั้นๆ...
พอได้มาอ่านเรื่องนี้...ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น...
และมีกำลังใจที่จะทำดีต่อไปค่ะ...
ขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องดีๆที่นำมาเผื่อแผ่...
...

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
ภูผาน้ำฝน วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 20.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/augustrain
Into each life some rain must fall.

สาธุค่ะ
ไม่มีอะไรเที่ยงตรงไปกว่า"กรรม"นะคะ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
Patong วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 19.55 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Patong

มาแล้วตามเทียบเชิญค่ะ...

แต่เอ.... ดูคล้ายๆ กับว่า.... การทำชั่ว 10 อย่างนี่ นักการเมืองบ้านเราทำครบถ้วนไม่มีตกหล่นเลยนะเนี่ย...

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
ซันตะวันยิ้ม วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 19.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/suntawanyim

เวลาทำความดีแล้วรู้สึกมี ความสุข "ใจ" "กาย"
เวลาที่พลาดไปทำสิ่งที่ผิดก็จะเกิดอาการกลุ้มใจทุกข์ใจ

แม้จะจริงอย่างชื่อเรื่องเอ็นทรี่นี้ แต่ทำดีไว้ดีกว่า

เป็นบทความที่เยี่ยมมากครับ +๑โหวต

ความคิดเห็นที่ 14 (0)
ร้ายเดียงสา วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 19.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/moonoi123

การกระทำกรรมดีและกรรมชั่วต่างๆของคนเรานั้น ย่อมให้ผลแก่ผู้กระทำ ไม่ช้าก็เร็วเสมอ

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะพี่ชาติ
และรัตน์ก็เชื่ออย่างนั้น
ขอบคุณพี่มาก ที่แบ่งปันเรื่องดีๆค่ะ
วันนี้ได้อ่านเรื่อง"กรรม" แบบละเอียดมาก
ปกติรัตน์ชอบอ่าน "ดังตฤณ" นิตยสารออนไลน์
วันนี้ได้อ่านธรรมะออนไลน์จาก blog พี่ชาติ

ความคิดเห็นที่ 13 (0)
Nozz วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 19.11 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nozzila
:A40: คืออะไร หาคำตอบได้ที่http://www.oknation.net/blog/nozzila/2008/04/25/entry-1

แวะมาตามคำเชิญครับ
ผมเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม ตามที่อ่านนะครับ ต้องระวังตัวเองให้มากที่สุด

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
ก้อนหินรูปหมู วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 19.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/piglet22

ถ้าเธอเชื่อเรื่องกรรม
สักวัน
ความรักจะตามทัน

โห พี่มีความรู้ในเรื่องธรรมะดีมั่กๆค่ะ
ก้อนหินมีความรู้สึกว่า เราไม่ควรทำอะไรเพื่อหวังผลค่ะ เราควรทำดีและมีความสุขที่ได้ทำดีก้อพอแล้วค่ะ

มีความสุขมั่กๆนะค่ะ

ความคิดเห็นที่ 11 (0)
สนิมกฤช วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 18.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/sanimkrit

ครับ...ถูกตามที่กล่าวมาครับ..

..แนะนำให้อ่านตัวอย่างกรรมและผลกรรมต่างๆ จากหนังสือที่ ท.เลียงไพบูลย์ เขียน ดูนะครับ

และหนังสือเรื่อง กฎแห่งกรรม..หรือเรื่องเกี่ยวกับกรรม..ของอาจารย์ วศิน ดูประกอบ..ก็จะได้ความรู้เรื่องกรรมเยอะครับ.

ชอบคนสนใจในศิลธรรมโลก.+๑ ครับ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
นายโจอี้ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 18.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mrjoey

ทำดีต้องได้ดี ทำชั่วต้องได้ชั่ว จะช้าจะเร็วก็ต้องได้รับผลเหมือนกัน

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
ลีโอนิกด์ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 17.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/artpom

เป็นคนที่เชื่อว่า ใครทำดีก็ได้ดี ใครทำชั่วก็ได้ชั่ว
และไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้
ผลจากการกระทำขอตนเอง ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดก็ตาม...
ยึดหลักการดำเนินชีวิต คือ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน..ช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทำได้...
ขอให้คุณพิมานมีความสุขฺฮ่ะ..


ความคิดเห็นที่ 8 (0)
ธมลวรรณ วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 17.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/tamonwan


ได้รู้และเข้าใจเรื่องกรรม และผลของการกระทำ (ที่อาจจะชาตินี้หรือชาติหน้า ) เพิ่มขึ้นอีกมาก(มากๆ) จากเอนทรีนี้
.
ไม่เคยได้อ่านกรรมที่จำแนกละเอียดขนาดนี้เลยค่ะ
.
คนดีจะได้ยอมรับและเลิกสงสัยกับความทุกข์และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิต คนไม่ดีก็จะได้เลิกชะล่าว่าไม่เห็นจะมีผลอะไร ยังเสวยสุขได้
.
.เพราะกรรมที่ให้ผลเร็วหรือช้า กรรมที่หนักหรือเบา กรรมที่ได้รับการอโหสิแล้วหรือไม่ ฯลฯ นี่เอง
.
ครูอ๊อดขอให้คุณพิมานมีความสุขมาก ๆ
ขอบคุณกับการแบ่งปันสิ่งดีๆเสมอค่ะ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
theeratatt วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 17.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/thebier

แวะมาครับพี่

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
officemom วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 17.13 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/officemom
officemom ชอบเล่าเรื่องสนุกๆ 

แต่ก่อนฟังหรืออ่านเรื่องพวกนี้แล้วมักจะผ่านเลย

แต่ ณ บัดนี้
รู้แจ้งแท้

ว่า

เหตุเกิดแต่กรรม และกรรมเกิดจากเหตุ

ทุกเรื่องล้วนมีเหตุผลของมัน

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
ซันญ่า วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 17.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/SonyaUAS
เส้นทางเดินที่...ยาวไกลในแผ่นดินอื่น  http://www.booking.com/hotel/th/comon-bungalow-haadchaophao.html_ www.comonbungalow.com www.OmoneyCenter.com/805941/G  


สัมมาทิฏฐิ ทำความเห็นให้ถูกต้องในเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่ว ................แค่มสัมมามทฏฐิก็มากพอแล้วค่ะ ป้องกันตัวเองให้ห่างอบายชั่วได้แล้ว ตามทักและขอบคุณมาค่ะ จากคนไทยโพ้นทะเล

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
kunlek วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 15.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/kunlek
ไม่มีอะไรเป็นของเรา แม้แต่ตัวเราเอง

เดี๋ยวนี้ เค้ามักพูดกันว่า กรรมติดจรวด แต่ที่เห็นมานั้น
บางครั้งกรรมที่ว่าก็ติดจรวดจริง แต่บางครั้งคนที่ทำกรรมไว้ ยังไม่เห็นจะติดจรวดตรงไหนเลย สงสัยเพราะคนๆนั้น ในชาติที่แล้วคงทำบุญกุศลไว้จริงด้วยสิ

ขอบคุณสำหรับบทความที่ดี ทำให้เข้าใจเรื่องกรรมดีขึ้นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
อาโป วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 15.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/agile
อชิระ/อาโป

แต่กรรมร่วมที่เกิดจากกำไร มันกำลังจะให้ผล

ถือธาตุเกินใช้ ใช่พอเพียง

สำเสียงแผ่นดินสั่นลั่น โหยหาคืน

น้ำละลาย เพื่อชำระล้างขยะไม่ยอมตื่น

ลมมัดพัดใส่ให้ใกล้ทาง พ้นแท้เวไนยสัตว์พาน

ไฟเผาใจตนทุกข์ ทรมารยิ่งหนา


งะงะงะ ไม่มีอะไรในก่อไฝ่ขอรับแค่มาเยียม

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
chompoopookha วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 15.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chompoopookha

ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
แต่ทำดีไว้ดีกว่า เกิดมากะเค้าชาตินึงแล้ว...

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
เที่ยวไปตามตะวัน วันที่ : 14/07/2008 เวลา : 15.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/garmo
เพลงหนึ่งเพลงช่วยให้โลกนี้มีสีสรรจริงๆๆชีวิต..ขาดรสหวาน..แวะมาที่นี่..หวานหวาน..มีให้เติม...เที่ยวไปตามตะวัน..เหนื่อยนัก..แวะพัก..เพื่อเจอสาว..ที่รู้ใจสักคน.. 

เรื่องของกรรม
มันไม่ได้ส่งผลทันใจแบบเอทีเอ็มครับท่าน
แต่ว่าอาจจะชาติหน้าก็ได้
เพราะบางทีคนทำไม่ดีอาจได้ผลมาจากชาติที่แล้วช่วยไว้

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2008 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]