โรงเรียนพิมลวิทย์
ใฝ่หาความรู้ มุ่งสู่คุณธรรม กิจกรรมเสริมส่ง
Permalink : http://www.oknation.net/blog/pimonwit
วันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2096 , 23:04:47 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          กิจกรรมทัศนศึกษา คณะครูในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3-4 โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้นำนักเรียนทั้งหมด 162 คน ไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศป่าชายเลน และดูเศรษฐกิจแบบพอเพียง ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร          โดยนักเรียนทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรม ได้เข้าเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ได้แก่- ฐานไข่เค็มชาวคลอง- ฐานขนมนิรันดร (ขนมจาก)- ฐานพิพิธภัณฑ์พื้....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1724 , 20:57:57 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554                                                                                         วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนพิมลวิทย์ ระดับประถม ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 เพื่อชี้เเจ้งเกี่ยวกับระเบียนเเละแนวปฎิบัติในการรับเงินสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ , นโยบายในการจัดการเรียนการ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1770 , 14:29:42 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

          กิจกรรมการเล่นสงกรานต์ ชาวพิมลวิทย์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2554 มีเด็กๆ ร่วมเล่นสงกรานต์ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถมอย่างสนุกสนาน           กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การแห่กลองยาว การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่และการละเล่นสาดน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเรื่อง/ภาพประกอบ  เอกชัย  ใยพิมลกลองยาวชาวพิมลวิทย์ลีลาฟ้อนรำขบวนกองยาวของเด็กๆเด็กๆ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2853 , 01:24:48 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          เมื่อเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา เด็กๆ จากโรงเรียนพิมลวิทย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงฮูล่าฮูปประกอบลีลา จากมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในการจัดงานมหกรรมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์            ในการจัดครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 5 ใน concept  เรียนรู้เรื่อง New Media ,  Social Netw....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2455 , 01:05:03 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          นวัตกรรมการดูแลรักษาสุขภาพล่าสุด ที่จะช่วยให้คุณรู้ล่วงหน้าโรคที่คุณเสี่ยง จากยีนของคุณเอง วันนี้คุณสามารถวางแผนป้องกันโรค ก่อนที่จะเกิดโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำให้กับตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรัก เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขตลอดไป....           สิ่งที่ผมเขียนเกริ่นมาตั้งแต่ต้นนั้น เป็นเนื้อความของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ที่ได้จัดงาน Family Health Fair 2011 ขึ้นในวันที่ 18-20 มีนาคม 2554 และในงานน....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3192 , 15:02:41 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

           กิจกรรมวิพิธทัศนาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ชมรมนาฏศิลป์-ดนตรีไทย-ดนตรีสากล โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้จัดแสดงเพือประเมินความสามารถทางด้านความสามารถพิเศษ            ก่อนเริ่มการแสดงคณะครูทั้งฝ่ายอนุบาล-ประถมและนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ รำประกอบกลองยาวสร้างความสนุกสนานครื้นเครงยิ่งขึ้น          ด้านนาฏศิลป์ ระดับชั้นอนุบาล เต้นประกอบเพลงมะละกอ-กล้วย-ส้ม เพลงสาวเจ....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2507 , 13:51:52 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

           กิจกรรมวิพิธทัศนาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ชมรมกระบี่-กระบอง โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้จัดแสดงเพื่อประเมินความก้าวหน้าของการฝึกฝนทักษะทางด้านศิลปะการต่อสู้ ที่มีทั้ง กระบี่ กระบอง ดาบมือเดี่ยว ดาบสองมือ ดาบโล่ ไม้สั้น ง้าว พลอง          ดาบตำรวจเฉลิมชัย   พวงมณี  ผู้ฝึกสอนกีฬาไทย ดาบ กระบี่ กระบอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้อธิบายกีฬาไทยประเภทนี้ให้ฟังว่า     ....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3366 , 13:27:55 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

           กิจกรรมวิพิธทัศนาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ชมรมฮูล่าฮูบ โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้นำการแสดง ฮูล่าฮูบประกอบเพลง ทั้งหมด 3 ชุด เดี่ยว และชุดเล็กระดับชั้น ป.1-2 และ รุ่นใหญ่ระดับชั้น ป.3-5 สร้างความสนุกสนานครื้นเครงกับผู้ได้ชมเป็นอย่างมาก           จะว่าไปแล้วฮูล่าฮูบ มีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยกรีกแล้ว คนกรีกเล่นฮูล่าฮูบเพื่อออกกำลังกาย ในสมัยนั้นอุปกรณ์ทำ....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1813 , 06:50:24 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

         กิจกรรมวิพิธทัศนาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ชมรมเทควันโด โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้นำการแสดง กีฬาศิลปะป้องกันตัว เทควันโด ซึ่งควบคุมการแสดงโดย ครูเจม หรือ นายธนาศักดิ์  วศินชยานันต์  สถานพัฒนาทักษะด้านกีฬาเทควันโด วัน         การแสดงครั้งนี้มีทั้งหมด 5 ชุด ด้วยกันเป็นการแสดงของเด็กๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และการแสดงของครูฝึกด้วย ก....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3635 , 00:03:57 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

           เมื่อกล่าวถึงศิลปะแล้ว หลายคนมักจะนึกถึงว่า ศิลปะ คือ การวาดรูป การระบายสี เพราะนั่นคือความเด่นชัดของมันที่สามารถจับต้องได้  แต่วันนี้ผมขอนำเสนอศิลปะที่ท่านกำลังนึก และศิลปะที่เรียกว่าศิลปะแบบแนวความคิด         ในหลักสูตรการศึกษาทั้งหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในโรงเรียนต่างๆ ระดับชั้นประถมศึกษาได้จัดให้นักเรียนได้เรียนวิชาศิลปศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 5274 , 01:17:25 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

4 พิธีกร ฝีปากกล้าจากรายการ “ผู้หญิงถึงผู้หญิง” นำโดย  คุณกาละแมร์-พัชรศรี  เบญจมาศ, คุณปุ้ย-พิมลวรรณ ศุภยางค์ คุณไก่-มีสุข แจ้งมีสุข และ คุณนิน่า กุลนัดดา  ปัจฉิมสวัสดิ์             เมื่อนวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา รายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้จัดกิจกรรม "มนต์รักฮูล่าฮูป" ขึึ้น ที่สวนสัตว์ดุสิต หรือ ที่เราได้ยินและเรียกกันติดปากว่า "เขาดินวนา" โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการป....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1683 , 22:06:23 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           คนเก่งด้านธรรมะ ในพระพุทธศาสนาวันนี้ ใครเป็นใครต้องดูโฉมหน้าด้านบนแล้วละ ทั้งหมด 6 คนคนด้วยก้น ชื่อเสียงเรียงนาม เรียนอยู่ระดับชั้นไหนต้องติดตามอ่าน (อย่าพึ่งลดละสายตาครับ) คอยก่อนนะคะ          ด้วยศูนย์ครูพระสอนศีลธรรมเขตบางพลัด วัดวิมุตยาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้จัดโครงการแข่งขันเพื่อส่งเสริมศีลธรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยมีเจ้าคณะเขตบางพลัด เป้นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3691 , 18:02:23 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

       กำหนดเวลาการเวียนเทียน ไม่ได้ระบุไว้ในศาสนพิธี ว่าเป็นเวลาใด แต่คนส่วนใหญ่นิยมเวียนเทียนในเวลากลางคืน ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงเวลาดังกล่าว สามารถจุดเทียนได้ เเละเห็นเปลวเทียนแห่งประทีป ตามคำกล่าว ทีป ธูป (ที-ปะ , ธู-ปะ ) ในการบูชา           แต่ปัจจุบันนี้หลายที่ก็นิยมเวียนเทียนในเวลากลางวัน เพราะบางคนอาจจะให้เหตุผลว่า ไม่สะดวกในเวลากลางคืน และบางกลุ่ม บางหมู่คณะอาจจะบอกว่า ช่วงกลางคืนไม่สามา....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3772 , 18:06:46 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

แถวตรง วันทยหัตถ์          กิจกรรม Day Camp ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพิมลวิทย์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพิมลวิทย์          วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีเนื้อหาหลักสูตรในการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งสภาพร่างกาย จิตใจ มีคุณธรรม มีความเสียสละ มีความสม....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1806 , 12:26:53 น.  
หมวด : Blog Kids

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

           เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมาโรงเรียนพิมลวิทย์ ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ได้จัดกิจกรรมแสดงกลางแจ้งขึ้นก่อนปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ขึ้น กิจกรรมของการจัดครั้งนี้ใช้ชื่อว่า "การแสดงกลางแจ้งอนุบาล 1-3 "           กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นมาเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กๆ ทั้งสภาพจิตใจและร่างกาย ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียน ครู เด็กๆ และผู้ปกครองของน....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 9471 , 22:31:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนพิมลวิทย์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่าย “คณิต-วิทย์ คิดสร้างสรรค์” ขึ้น ผู้รับผิดชอบกิจกรรมคือ นางสาวอัญชลี  สกิดใจ  หรือ คุณครูติ๊ก ได้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์          ในงานนี้ท่านผู้อำนวยการ อ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2936 , 23:21:10 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

วิธีการดูเงินปลอม          นโยบายการเงิน คือ การดำเนินงานของแบงค์ชาติเพื่อเข้าไปดูแลและจัดการด้านอัตราดอกเบี้ยและ / หรือปริมาณเงิน เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดขึ้น           ซึ่งเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศมี 2 ด้าน คือ เสถียรภาพในประเทศ และเสถียรภาพต่างประเทศ          เสถียรภาพในประเทศ หมายถึง การที่ระดับราคาสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มขึ้หรือลดลงในระดับที....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3528 , 22:26:21 น.  
หมวด : บ้านและสวน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

          กิจกรรมลูกเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีเนื้อหาในการเรียนการสอนว่าด้วยวิชาการเดินทางไกล วิชาการสำรวจ คณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนพิมลวิทย์ จึงมีกำหนดนำลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปศึกษาการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ เป็นการเรียนรู้เรื่องพรรณไม้ประเภทต่างๆ เช่น สวนกล้วย สวนบัว สวนหิน ลานอโศก สวนปาล์ม ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหว....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3176 , 18:45:22 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

รางวัลโรงเรียนตัวอย่าง ด้านส่งเสริมสุขภาพ           ทั้งชีวิต....เราดูแล นี่คือสโลแกนของกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา พิธีมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 7 อาคาร J.J. Mall เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีแพทย์หญิงมาลินี  สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงานและเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน            กองสร้างเสริมสุขภาพ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2357 , 22:26:58 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

อาจารย์ทิพวรรณ  เหมือนแย้มผู้อุทิศเวลาหลังเกษียณให้กับดนตรีไทย          ดนตรีไทย....เมื่อพูดถึงดนตรีไทยแล้ว หลากคนมักจะนึกถึงวงปี่พาทย์ วงมโหรี แต่ถ้าแบ่งย่อยสำหรับเด็กแล้วยังมีดนตรีอื่นๆ ที่สามารถแยกออกมาได้ เช่น วงอังกะลุง วงขิม วงขลุ่ย ฯลฯ            ขณะเดียวกันเมื่อพูดถึงดนตรีสากลสำหรับเด็ก เราๆ ท่านๆ ก็จะนึกถึงวงโยธวาทิต วงเมโลเดียน แต่จริงๆ แล้วหลายโรงเรียนจะส่งเสริมการเรียนดนตรี ที่เน้นหนักแต่....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1826 , 22:06:54 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

ดร.พรรณศิริ  กุลนาถสิริ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข                  เมื่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.พรรณศิริ  กุลนาถสิริ  จับฮูลาฮูบมาเล่นกับเด็กๆ ในกิจกรรรมรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันควบคุมโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุ เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2554 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร                เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยต้องดูสีหน้ารัฐมนตรี....  เมื่อมีโอกาสโชว์สเต็ปฮูลาฮูบ ไม....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2443 , 00:03:46 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกิจกรรม  “ฑณบุรีมอบจิตวิญญาณครูผู้สร้างชาติ"               มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  คณะครุศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมวันครู  เมื่อวันที่  16  มกราคม  2554  นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  รุ่นที่ 7  ร่วมกับ  นักศึกประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ซึ่งได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  พงศ์วิรัตน์  และคณ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1781 , 12:26:06 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

มอบให้ผู้ปกครอง ด.ช.ศวัสวงศ์ ด.ช.สุรณัฐ  มุกศักดิ์ศรี           ธรรมสำหรับเป็นที่อาศัยอยู่ของจิตใจ คือ พรหมวิหาร 4  คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้ง 4 ข้อนี้เป็นประโยชน์สำหรับสาธุชนทุกคนที่มี และควรอบรมให้มีในจิตใจด้วยวิธีคิดแผ่ใจประกอบด้วยเมตตา         วันนี้จะกล่าวถึงหลักธรรม 2 ข้อ คือ           ความเมตตา คือ ว่าด้วยความรักที่จะให้เป็นสุข ความเมตตาเป็นเครื่องปลูกอัธยาศ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2527 , 11:32:11 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

วันเด็กแห่งชาติ ..... ข้อคิดจาก นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะวันเด็กแห่งชาติ.......ปี พ.ศ. 2554                ความสุข  สนุกสนาน  ต้อนรับปีใหม่  พ.ศ. 2554  ผ่านไป  วันที่สำคัญกับเด็กเด็ก อีกวันหนึ่งใกล้เข้ามา คือ วันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งทางรัฐบาลกำหนดให้วันเสาร์ที่  2  ของเดือนมกราคมของทุกปี  ในปี พ.ศ. 2554  วันเด็กแห่งชาติ  ตรงกับวันเสาร์ที่  8  มกราคม  2554  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัด....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2554
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 22355 , 14:28:15 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

พิธีเปิดกีฬาสีมหาสนุก          “กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ แก้กรองกิเลส ทำคนให้เป็นคน”  กีฬาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ทุกปีเราจะใช้คำว่า “ดอกเข็มเกมส์” แต่เนื่องจากว่าปีนี้เราเน้นการแข่งขันที่เป็นเกมนันทนาการ จึงไม่มีกีฬาหลัก กีฬาสากล เน้นเกมแบบไทยๆ ล้วนๆ            ปีนี้สโลแกนการจัดแข่งขันจึงได้ความว่า “กิจกรรมกีฬาสีมหาสนุก ”  ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพ ผู้รั....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2507 , 13:18:13 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔ นะครับทุกๆ คน คงจะไม่สายเกินไปที่จะพูดว่า “สวัสดีปีใหม่” เพราะปีใหม่เป็นกุศลของคนทุกคนที่ปรารถนาความสุขในปีนี้          ธรรมอันเป็นมงคลใดที่จะทำให้เราได้พ้นทุกข์ พ้นโศก พ้นภัย มีมากมายหลายธรรมบทให้เลือกสรร แต่สำคัญที่หลักสัจจะธรรม ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่สูญหาย จากนามธรรมกลายเป็นรูปธรรม จากรูปธรรมอาจผันแปรเป็นนามธรรม           ปีใหม่ปีนี้ กระผมมีข้อคิด ข้อธรรม ที่ได้มาจากหน....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 4652 , 03:39:20 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา การศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีขึ้น           ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสองด้านหลักๆ ทางด้านสุขสภาพจิต มีความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย แสดงความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา ด้านสุขภาพกาย ส่งเสริมการพัฒนาส่วนของกล้ามเนื้อของผู้เรียนให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วม....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2751 , 22:28:52 น.  
หมวด : นักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

           "รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ" คำขวัญวันเด็กปี 2554 นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ขณะเดียวกันองค์กรที่จัดทำขึ้นเพื่อเด็ก โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและองค์ร่วมจัดงาน ก็ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กเยาชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นนักเรียน-นักศึกษาของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในเขต กทม. และปริมณฑล ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)  เช่นกัน            หนึ่งล้า....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2216 , 10:59:29 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

Fried Sausage, Fried Chicken, French Fried,American Fried Rice, Spicy Shrimp Soup, BarbecuePimonwit English Cooking Camp 18th December 2010 Pimonwit Shcool By English Department           เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้จัดกิจกรรม พิมลวิทย์ English Cooking Camp โดยมีคุณครูธิดาพร  สุกไสว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเท....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3478 , 12:24:00 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

                   “รักพ่อพอเพียง” นี่คือหัวข้อกิจกรรมสนทนาธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิมลวิทย์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2553           วัตถุประสงค์ กิจกรรมสนทนาธรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมะเบื้องต้น เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ผึงประสงค์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ และสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้     ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3143 , 14:50:45 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

โฉมหน้าผู้ได้รับรางถ้วยรางวัล          2-3 ปี ที่ผ่านมานี้ ใครไม่รู้จักกีฬาชนิดนี้แล้วคงจะเชยแสนเชยนะผมว่า ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นได้ทุกคน ทุกอาชีพ ทั้งหญิงและชาย ที่สำคัญปลอดภัยเอามากๆ ด้วยครับ กีฬาชนิดนี้คือ ฮูลาฮูบ          ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่ส่งเสริมให้แก่เด็กและเยาวชน ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นฮูลาฮูบ จึงได้....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2563 , 22:01:23 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

พิธีถวายพระพรบุคลากรโรงเรียนพิมลวิทย์.......................................บทอาเศียรวาทกราบแทบบาทองค์ราชันอันสูงสุดเปรียบประดุจ เทพเทวาสง่าเเสนน้ำพระทัยรินรดหมดทั่วแดนทุกแว่นแคว้นแซ่ซ้องก้องบุญญาขอองค์พระมหาราช "ภูมิพล"เจริญชนม์สดชื่นยืนชันษาครองราชย์ไทยสวัสดิ์รัฐวัฒนาเป็นปิ่นเกล้าเหล่าประชานิรันดร์เทอญ.ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ในนามบุคลากรโรงเรียนพิมลวิทย์ประพันธ์โดย นางสาวปิยนุช ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 28162 , 21:22:54 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน

       พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ณ สนามพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หน้ากระทรวงศึกษาธิการ          ในงานนี้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการมากันพร้อมหน้า โดยมีท่านเฉลียว  อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงานความสำคัญของงาน ส่วนประธานในพิธีคือ นายชิณวร  บุญเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทร....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2293 , 17:10:53 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

          การส่งเสริมเรียนเรียนฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แบ่งตามงบประมาณที่ลงมาสู่โรงเรียนหลายอย่าง เช่น ค่าหนังสือเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนฟรี ค่าเล่าเรียนฟรี และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฟรี          กิจกรรมที่ท่านเห็นในขณะนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ และนี่คือกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิมลว....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2200 , 13:02:53 น.  
หมวด : บ้านและสวน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

                                วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา นางสุรีย์  วัชนะประพันธ์  ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ได้มอบหมายให้นางคะนึงนิจ   ตราชูวณิช  รองผู้อำนวยการเขตบางพลัด มาเป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โรงเรียนพิมลวิทย์ เขตบางพลัด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน               ในพิธีนี้ทางโรงเรียนพิมลวิทย์ ได้นำวงดนตรีไทยโรงเรียน มาบรรเลงต้อนรับรองผู้อำนวยการเขต....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1345 , 16:18:01 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

กฐินสามัคคีประจำปี                ช่วงออกพรรษาทุกปี เป็นช่วงที่พี่น้องชาวพุทธได้ยึดหลักปฏิบัติสืบทอดกันมา นั่นคือ การทอดกฐิน เพื่อนำไปถวายวัดวาอารามต่างๆ กฐินที่นำไปถวายนั่นอาจเรียกได้ว่า มีกฐิน 2 ประเภท คือ กฐินหลวง (เพื่อนำไปถวายวัดที่เป็นพระอารามหลวง)  และกฐินราษฎร์ (เพื่อนำไปถวายวัดทั่วไป)                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสร่วมบุญกฐินสามัคคีของโรงเรียนพิมลวิทย....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2650 , 08:52:36 น.  
หมวด : อาหาร

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมานักศึกษาแพทย์ศึกษาดูงานที่โรงเรียนพิมลวิทย์           แพทย์หญิงวิภาพร  เฉลิมวัย  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์บิรการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนพิมลวิทย์ มีความพร้อมและเหมาะสมเป็นสถานศึกษาที่เหมาะแก่การดูงานด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร จึงขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาแพทย์จากคณ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1634 , 21:06:42 น.  
หมวด : สุขภาพความงาม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนพิมลวิทย์  เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 6016 , 21:55:55 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           การแสดงวิพิธทัศนา                วิพิธ  แปลว่า  หลายๆอย่าง  ทัศนา  แปลว่า  ดู  หมายถึง  การแสดงหลายๆ อย่าง         ลำดับการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมอาคาร 8 โรงเรียนพิมลวิทย์ ชุดการแสดงทั้งหมด 21 ชุด แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ ประเภทดนตรีไทย (อังกะลังลุง)1. การเลงอังกะลุง เพลง "รำวง"          ซึ่งเป็นเพลงรำวงผสมผสานกันทั้งหมด 6 เพลง เช่น ลอยกระทง งามแส....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2946 , 20:19:24 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

          กิจกรรมวิพิธทัศนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการต่อสู้ ทั้งของแบบไทย และและศิลปะการต่อสู้แบบเกาหลี          กีฬาสากล เทควันโด ปัจจุบันมีการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีเกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งการออกกำลังกายนั้นก็แบ่งออกได้หลายประเภทด้วยกัน นั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะและความสนใจในประเภทต่างๆ ของกีฬ....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 3129 , 15:17:33 น.  
หมวด : กีฬา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

          กิจกรรมวิพิธทัศนา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนพิมลวิทย์ได้ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการต่อสู้ ทั้งของแบบไทย และและศิลปะการต่อสู้แบบเกาหลี          ชุดแรกนี้จะเป็นการนำเสนอการต่อสู้ของแบบไทยโรงเรียนพิมลวิทย์ มีชมรมกระบี่-กระบอง ซึ่งเป็นต่อสู้แบบมือเปล่า เป็นการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในท่าต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัว เช่น เตะ ถีบ ศอก เข่า หมัด เป็นต้น  แบบมีอาวุธ ซึ่....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 9227 , 00:05:06 น.  
หมวด : บ้านและสวน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

            “ยุงลายมันร้ายกว่าเสือ” เป็นสำนวนสุภาษิตที่ใช้ได้ตลอดกาล จากอดีตสู่ปัจจุบันความรุนแรงของไข้เลือดออกที่เกิดจากยุง ก็ยังไม่จางหายจากไป หนำซ้ำเชื้อไวรัสที่เกิดจากยุงยังพัฒนาการของโรคไปเรื่อยๆ เช่น โรคชิกุนกุนย่า เป็นไวรัสที่เกิดจากยุงที่คนทำสวยยางทางปักษ์ใต้กลัวกัน          ในเมื่อโรคภัยจากยุงจำพวกนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ในสังคม ทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบท กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย กรุงเทพมหาน....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 18148 , 00:46:53 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

               ปีการศึกษา 2553 การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เป็นการสอนแบบเนื้อหาแทรกกิจกรรม ส่วน Project Approach เป็นการจัดโครงการ หรือโครงงานในการสรุปเนื้อหาความรู้ที่ตนได้เรียนรู้ เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนความรู้กับนักเรียนระดับชั้นและห้องอื่นๆ ทั้งยังเป็นการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ในเรื่องต่างๆ ที่นักเรียน คณะครูในระดับอนุบาลโรงเรียนพิมลวิทย์ ได้จัดทำขึ้น การจัดนิทรรศการ "การเรียนรู้ขอ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 10675 , 15:30:47 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน

          “นันทพัฒน์ภาษา”ภาษามีชีวิต คอยลิขิตทิศทางการย่างก้าว พัฒนาแบบไม่หยุดยั่ง  นันทพัฒน์ภาษาเป็นกิจกรรมค่ายภาษาไทย ที่ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้ร่วมกับนิสิต คณะครุศาสตร์ จากรั้วจุฬาฯ หรือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาษาไทยให้น้องๆ นักเรียนโรงเรียนพิมลวิทย์           จะว่าไปแล้วน้องๆ นิสิตจุฬาฯ เหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่ครุศาสตร์เท่านั้นที่เข้ามาทำก....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2776 , 10:58:34 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           ตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตื่นตัวออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด นางสาวสุรีย์ วัชนะประพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด และสำนักงานเขตบางพลัด ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญเชิญ ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้างเทสโก....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2288 , 15:32:15 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 ครุศาสตร์"วิชาการ ได้จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการจัดนิทรรศการศาสตร์บริหารอิงคุณธรรมนำไทย โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ชมรมดาบ กระบี่ กระบอง โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้เข้าร่วมการแสดงกระบี่ กระบอง อำนวยการฝึกโดย อาจารย์สุดาวดี รื่นเริงใจ ฝึกสอนโดย ครูปลอด กระตุฤกษ์ ,ครูจิรวัฒน์ ปทุมพวง นักเรียนที่เข้าร่วมการแสดง ดังนี้เด็กชายสุภวัฒน์   ....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2119 , 15:21:19 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

          เมื่อวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 ชมรมนาฏศิลป์ โรงเรียนพิมลวิทย์ ได้มีส่วนร่วมแสดงในงานนิทรรศการศาสตร์บริหารอิงคุณธรรมนำไทย ซึ่งจัดโดย นักศึกษา ป. บัณฑิต คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในชุดการแสดงชุดที่ 1 รำอวยพร อำนวยการฝึกโดย อาจารย์สุดาวดี  รื่นเริงใจ  ผู้ฝึกสอนโดย คุณครูจิราภรณ์  รูปงาม และคุณครูประไพศรี รักแจ้ง นักเรียนที่เข้าร่วมการแสดงประกอบด้วย เด็กหญิงกานต์ธรา มาลี เด็กหญิง....

อ่านต่อ

Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2430 , 14:12:03 น.  
หมวด : ศิลปะ/วัฒนธรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

          วันนี้ผมมีโอกาสรวมเดินทางกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๙๐ คน ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นการไปทัศนศึกษา หรือการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามงบโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ           การไปครั้งนี้ไปดูและศึกษาสองแห่งสองสถานที่ซึ่งไม่ไกลกันมากนัก            แห่งแรกที่ไปคือโรงละครอักษรา หุ่นละครเล็ก ซอยรางน....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 1891 , 09:36:50 น.  
หมวด : นักข่าวอาสา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

           การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยที่ดีที่สุด ต้องพัฒนากับเด็กก่อน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงตามครรลองประชาธิปไตย และเตรียมพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป          กรุงเทพมหานครขณะนี้ การหาเสียงโค้งสุดท้ายการเลือกต้้ง ส.ข. (สมาชิกสภาเขต) และ ส.ก.(สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร) กำลังเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆ ใครที่มีสิทธิ์มีเสียงในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์นะครับ วันอาทิตย์ที่....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2553
Posted by โรงเรียนพิมลวิทย์ , ผู้อ่าน : 2579 , 10:13:50 น.  
หมวด : นักเรียน/นักศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านประวัติวันแม่แห่งชาติ และความสำคัญของวันแม่          คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรโรงเรียนพิมลวิทย์ พร้อมกันถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม  หรือวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ           โดยมีกิจกรรมดังนี้ ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ และความสำคัญของวันแม่ และท่านผู้....

อ่านต่อ


/3
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โครงการ

View All
<< กันยายน 2022 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

[ Add to my favorite ] [ X ]


คุณรับได้ไหมถ้าลูกของคุณเบี่ยงเบนทางเพศ
รับได้
28 คน
รับไม่ได้
8 คน
เฉยๆ
3 คน

  โหวต 39 คน