*/
  • praputtamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2015-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 261
  • จำนวนผู้ชม : 207781
  • จำนวนผู้โหวต : 36
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2558
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 682 , 13:15:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จักร ๔ หมายถึง วงล้อนำไปสู่ความเจริญ  ได้แก่ ๑.สัปปุริสูปสังเสวะ    การได้คบสัตบุรุษ ๒.ปฏิรูปเทส             การเกิดในประเทศอันสมควร ๓.ปุพเพกตปุญญตา  การทำบุญแต่ปางก่อน ๔.อัตตสัมมาปณิธิ     การตั้งตนไว้ชอบ ธรรมะเหล่านี้ต้องฝึกฝน  ถ้าเราจำได้ก็ยิ่งดี ต้องเอามาฝึกฝน กระตุ้นให้มากขึ้น ถ้าเราจำไม่ได้ สัมมาสังกัปปะไม่เจริญ  สัมมาทิฏฐิต้องเจริญตามสัมมาสังกัปปะ คนที่คิดเก่ง ทำให้แตกฉาน ปัญญาเจริญ คนไม่....

อ่านต่อ

Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 577 , 07:23:00 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โปฏฐิลเถระ (ใบลานเปล่า) ธรรมฝ่ายวิเศษ และธรรมที่ควรละ รับฟัง Youtube ได้ที่ http://youtu.be/oTbxaoPvRAk พระโปฏฐิลเถระ มีคาถาเริ่มแรก.. โยคา เว ชายตี ภูริ               อโยคา ภูริสงฺขโยเอตํ ทฺเวธา ปถํ ตฺวา          ภวาย วิภวาย จตถตฺตานํ นิเวเสยฺย              ยถา ภูริ ปวฑฺฌติ ปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแล ความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบ บัณฑิตรู้ทาง ๒ แพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมนั่....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 995 , 10:20:19 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การบริโภค มี ๔ อย่าง (รับฟังจาก Youtube ได้ที่ https://youtu.be/iWu8UW155xA )๑. เถยยบริโภค         บริโภคแบบโจร๒. อิณบริโภค           บริโภคแบบเป็นหนี้๓. ทายัชชบริโภค      บริโภคแบบทายาท๔. สามิบริโภค          บริโภคแบบสามี แล้วเราบริโภคแบบไหน? เป็นทาสกิเลส? เรายังรับใช้กิเลสอยู่.... ใครที่บวชมาแล้ว ไม่รักษาศีล มาบริโภคของญาติโยม เป็นการบริโภคแบบโจร พวกนี้น่าสงสารมากที่สุด เขากำลังทำสิ่งที่เป็นโทษต่....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 1374 , 09:02:50 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปาราชิก ๔ & อันตราย ๕ รับฟัง Youtube ได้ที่ https://youtu.be/bWkyYg_e9Iw ปาราชิก ๔ ข้อ ได้แก่ ๑. เสพเมถุน  ๒. ลักทรัพย์เกิน ๕ มาสก  ๓.ฆ่ามนุษย์  ๔.อวดอุตริมนุสธรรม (อุตริมนุสธรรมเป็นคุณธรรมชั้นสูง-ดี  แต่การโอ้อวดไม่ดี) ปาราชิก เป็นเรื่องที่อันตรายที่สุด กั้นมรรคผลนิพพาน และกั้นสวรรค์ มีข้อหนึ่งที่ล่วงได้ง่าย ข้อไหน? คือ ลักทรัพย์ จิตของคนเราแปรปรวน โลภหน่อยเดียวแล้วไปหยิบของเขา เคลื่อนแค่ปลายเส้น....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2558
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 1437 , 08:12:33 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อาบัติ ๗ กอง คือ๑. ปาราชิก      แก้ไขไม่ได้ ต้องสึกอย่างเดียว หรือเป็นสามเณร๒. สังฆาทิเสส ต้องอยู่กรรม อยู่ปริวาท ให้สงฆ์ทำโทษ๓. ถุลลัจจัย     โทษอ้วน เป็นอาบัติเบา แต่หนักที่สุดในบรรดาอาบัติเบา แสดงกับภิกษุรูปเดียว หรือแสดงกับสงฆ์ก็ได้๔. ปาจิตตีย์      นิสสัคคียปาจิตตีย์ ต้องสละวัตถุก่อน เช่น รับเงินทอง ทุกวันนี้แสดงอาบัติ แต่ไม่ยอมสละเงินทอง อาบัติไม่หลุด  แม้เณรก็รับเงินทองไม่ได้ รักษาศีล ๑๐๕. ปาฏ....

อ่านต่อ


/2