*/
  • praputtamon
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2015-03-17
  • จำนวนเรื่อง : 261
  • จำนวนผู้ชม : 207543
  • จำนวนผู้โหวต : 36
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 1232 , 15:31:28 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พิจารณานิวรณ์และสังโยชน์ที่เกิดจากทวารทั้ง ๖ ทั้งที่เป็นปัจจุบันว่า มีอยู่หรือไม่มีอยู่ ทั้งอดีตที่เกิดขึ้นแล้วและอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น และยังต้องรู้ปัจจัยในการเกิดขึ้น หรือปัจจัยในการละด้วย ตามที่ได้แสดงเรื่องอนุสัยมาแล้ว คงพอที่จะเทียบเคียงได้ว่า กามฉันทนิวรณ์นั่นเองเป็นกามราคานุสัย พยาปาทนิวรณ์เป็นปฏิฆานุสัย วิจิกิจฉานิวรณ์เป็นวิจิกิจฉานุสัย ส่วนถีนมิทธนิวรณ์และอ....

อ่านต่อ

Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 1004 , 14:10:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

        เมื่อจิตชาติใดเกิดขึ้น เจตสิกก็ต้องเป็นชาตินั้นด้วย จะต่างชาติกันไม่ได้ อันนี้เป็นความแน่นอนของจิตและเจตสิก เมื่อกุศลจิตเกิดขึ้น เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยจะมีกี่ดวงก็ตาม ต้องเป็นชาติกุศลทั้งหมด และจะไม่มีสภาพธรรมอะไรอื่นนอกจากนี้มานอนแอบแฝงอยู่ในกุศลจิตและเจตสิกนี้อีก นอกจากความเป็นปัจจัย และเมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้น เจตสิกทุกดวงที่เกิดร่วมด้วยก็ต้องเป็นชาติอกุศล จะมีสภาพที่เป็นกุศลไปแอบแฝงอยู่ก็ไม่ไ....

อ่านต่อ

Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 556 , 10:26:29 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

        จิตเจตสิกเป็นสัมปยุตธรรม เป็นสัมปยุตตปัจจัยต่อกัน                 สัมปยุตต์ แปลว่า ประกอบร่วม หรือ ประกอบพร้อม เป็นอาการหรือลักษณะของสภาพธรรมที่เป็นนามธรรม ซึ่งมีความเกิดขึ้นและดับไปพร้อมกัน เรียกว่า สัมปยุตตลักษณะ เป็นลักษณะเฉพาะของจิตและเจตสิก มี ๔ อย่าง คือ ๑.        เอกุปฺปาท            เกิดพร้อมกัน๒.       เอกนิโรธ             ดับพร้อมกัน๓.        เอกาลมฺพน          มีอารมณ์เดียวกัน๔. ....

อ่านต่อ

Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 662 , 07:18:17 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

          หากมีคำทักท้วงว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อนุสัยเหล่านั้นย่อมนอนเนื่องแก่บุคคลนั้นๆ แม้ในขณะแห่งปฏิสนธิ เพราะฉะนั้น อนุสัยนั่นแหละนอนเนื่องอยู่ในวิบากจิต เพราะปฏิสนธิเป็นชาติวิบาก”           ในข้อนี้มีคำตอบอยู่ในอรรถกถาอนุสยยมก ธาตุวารกถา หน้า ๗๗๘ – ๗๘๐ ความว่า           ถามว่า เพราะเหตุไร ?          ตอบว่า เพราะความที่อนุสัยนั้นไม่เกิดขึ้นในขณะนั้น (คือในขณะปฏิสนธิ อ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558
Posted by praputtamon , ผู้อ่าน : 787 , 12:04:22 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

          กุศลธรรม เป็นธรรมที่ไม่มีโทษ ไม่มีโรคคือกิเลส ให้ผลคือวิบากที่เป็นสุขและเป็นความฉลาด ได้แก่ กุศลจิตและกุศลเจตสิก           อกุศลธรรมก็ตรงกันข้ามกับกุศล คือ เป็นธรรมที่มีโทษ มีโรคคือกิเลสให้ผลคือวิบากที่เป็นทุกข์และเป็นความไม่ฉลาด ได้แก่ อกุศลจิตและอกุศลเจตสิก          อัพยากตธรรม เป็นธรรมที่ไม่ใช่กุศลธรรมและไม่ใช่อกุศลธรรม ได้แก่ วิบากจิตและวิบากเจตสิก กิริยาจิตและกิริยาเจตสิก รูปและนิพพาน ....

อ่านต่อ


/5