*/
  • วิฬาเถื่อน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-10-12
  • จำนวนเรื่อง : 299
  • จำนวนผู้ชม : 696175
  • จำนวนผู้โหวต : 450
  • ส่ง msg :
  • โหวต 450 คน
<< กรกฎาคม 2022 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 64697 , 11:14:24 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ไตรสิกขา          ไตรสิกขาคืออะไร          ไตรสิกขา คือ หลักการพัฒนาชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นคนสมบูรณ์แบบตามแนวพุทธ ไตรสิกขา จึงจัดอยู่ใน มรรค (ธรรมที่ควรเจริญ) คือ ควรทำให้เกิดมีขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิต          ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา ๓ หมายถึง ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง คือ           ๑. อธิสีลสิกขา สิกขา คือ ศีลอันยิ่ง          ๒. อธิจิตตสิกขา สิกขา คือจิตอันยิ่ง หมายถึง สมาธ....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 17117 , 11:13:25 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ตอนสมุทัย : หลักกรรม          หลักกรรมคืออะไร          กรรม คือ การกระทำ หมายถึง การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา คือ ตั้งใจหรือจงใจทำ ดัง พระพุทธพจน์ที่ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า เจตนาเป็นกรรม” เช่น การขุดหลุมพรางดักคน หรือสัตว์ให้ตกลงไปตาย จัดเป็นกรรม แต่การขุดบ่อน้ำไว้กิน สัตว์ตกลงไปตาย ไม่จัดเป็นกรรม           กรรมตามที่กล่าวมาได้แก่ การกระทำที่เป็นเหตุ เรียกชื่อตามทางที่เกิด มี ๓ อย่าง คือ        ....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 6460 , 11:11:30 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อริยสัจ 4          อริยสัจ ๔ คืออะไรอริยสัจ คือ หลักความจริงอันประเสริฐหรือหลักความจริงที่ทำให้คนเป็นผู้ประเสริฐ เป็นหลักการสำคัญในการแก้ปัญหาชีวิต โดยสรุปคือหลักแห่งเหตุและผล มี ๔ อย่างคือ        ทุกข์ คือ ความเกิด ความแก่ ความตาย การเศร้าโศก การร้องไห้ ความทุกข์ทางกาย ความทุกข์ทางใจ ความแห้งใจ การพบกับสิ่งไม่ชอบใจ การพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจ ปรารถนาอะไรไม่ได้ตามปรารถนาล้วนเป็นทุกข์ สรุปว่า การยึดมั่....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 6126 , 11:10:35 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธคุณ ๙          ก่อนเรียนเรื่องพุทธคุณ ๙ ขอให้นักเรียนอ่านบทสวดสรรเสริญพุทธคุณที่ชาวพุทธนิยมสวดกันเป็นประจำ ดังนี้          อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติพุทธคุณ ๙ ประการ จำแนกจากบทสวดสรรเสริญพุทธคุณได้ ดังนี้          (๑) อะระหัง ทรงเป็นพระอรหันต์ คือทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสที่เป็นเ....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 7882 , 11:09:47 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลักธรรมทางศาสนาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยคืออะไร          พระรัตนตรัย คือ รัตนะ ๓ ประการ ได้แก่ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะรัตนะ แปลว่า แก้วหรือสิ่งมีค่ายิ่ง ในที่นี้หมายถึงแก้วอันประเสริฐ หรือสิ่งมีค่าสูงสุด           พุทธรัตนะ หมายถึง แก้วอันประเสริฐคือพระพุทธ ธรรมรัตนะ หมายถึง แก้วอันประเสริฐคือพระธรรม และ สังฆรัตนะ หมายถึง แก้วอันประเสริฐคือพระสงฆ์ ที่ชาวพุทธถือว่า พระพุทธ พระธรรมและ พระสงฆ์ เป....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 35610 , 11:07:50 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา          ระเบียบพิธี พิธีเวียนเทียน การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกยอมรับนับถือกันว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในรอบหนึ่งปีกำหนดไว้ ๖ วัน คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ๑.ว....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 46357 , 11:06:47 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ติตติรชาดก          ณ ต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งในป่าหิมพานต์ เป็นที่อาศัยของสัตว์สามชนิด คือ ช้าง ลิง และ นกกระทา สัตว์ทั้งสามไม่ค่อยชอบหน้ากันโดยช้างถือว่าตนมีร่างกายแข็งแรงใหญ่โต ลิงถือว่าตนแคล่วคล่องว่องไว ส่วนนกกระทาก็ถือว่าตนนั้นบินได้เก่ง จึงพยายามหาทางกลั่นแกล้งกันและกันอยู่เสมอ          วันหนึ่ง ช้างซึ่งคิดว่าตนเองแข็งแรงที่สุด มีรูปร่างใหญ่โต ต้องมีอำนาจมากกว่าสัตว์อื่น จึงแผดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวจ....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 81900 , 11:06:07 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชาดกอัมพชาดก          ชาดกเป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสแก่พุทธบริษัทเพื่อยกเป็นอุทาหรณ์สอนธรรม ในแต่ละชาดกมีเรื่องราวที่สนุกพร้อมแทรกคติสอนใจ เพราะฉะนั้น การศึกษาชาดกจึงได้ทั้งคติสอนใจและความเพลิดเพลินใจไปพร้อมกันด้วย          ในอดีตกาลนานมาแล้ว เมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสียังมีครอบครัวปุโรหิตครอบครัวหนึ่งถึงความวิบัติด้วยอหิวาตกโรค มาณพผู้เป็นบุตรชายรีบหนี....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 10834 , 11:05:18 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พุทธประวัติ           ในบทนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาวิเคราะห์เรื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าเมื่อคราวประสูติ ตามพุทธประวัติกล่าวว่า ก่อนที่พระมารดาจะทรงพระครรภ์นั้น พระนางได้ทรงพระสุบินว่าช้างเผือกนำดอกบัวมาถวาย และเมื่อตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติจากพระครรภ์พระมารดานั้นก็เสด็จพระดำเนินได้ ๗ ก้าว และทรงเปล่งอาสภิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกประสูติ มีประเด็นสำ....

อ่านต่อ

Posted by วิฬาเถื่อน , ผู้อ่าน : 27962 , 11:04:35 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบันหลักของสังคมไทย          สถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักสถาบันหนึ่งของสังคมไทย คนไทยต่างให้การยอมรับนับถือมาตั้งแต่โบราณกาล และมีการสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก          เมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามาประดิษฐานมั่นคงในสังคมไทย วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทย วัดจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัดเป็นศู....

อ่านต่อ


/30