วันที่ เสาร์ พฤศจิกายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

11 พฤศจิกายน 2559 ข่าวท้องถิ่นนครแม่สอด


ข่าวประจำวันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2559

ผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน

ที่ชุมชนร่วมแรง กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายนพร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนร่วมแรง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอ้วน  สีจ๊ะแปง      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมแรงและรองประธานชุมชนร่วมแรง นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////////

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาจัดกิจกรรมแสดงความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

                ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเมา นายกสีคาร คำแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละเมา พนักงาน ครู บุคลากร และประชาชนตำบลด่านแม่ละเมา ร่วมถวายความอาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายลาลักษณ์  เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ทรงศีล จุดเครื่องบูชาทองน้อย จุดธูปเทียนหน้าตู้พระอภิธรรม เจ้าหน้าที่อาราธนาธรรม พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม เจ้าหน้าที่ลากผ้าขาวและลาดภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เก็บผ้าขาวและลาดภูษาโยง ประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ กราบถวายบังคมลาพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานในพิธี กราบลาพระประธานและกราบลาพระสงฆ์ และต่อด้วยกิจกรรมการร่วมแสดงความไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่ง 3 นาที และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธี  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีหน่วยราชการในพื้นที่หลายหน่วยงานมาร่วม อาทิเช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร ครู หมออนามัย ป่าไม้  และมีประชาชนทั่วไปรวมทั้งชนเผ่ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก////////////////////////////////

 

ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา

รพ.แม่สอด ออกหน่วยตรวจ คัดกรองสุขภาพ ให้กับ กลุ่มข้าราชการครู ลูกจ้าง และนักการภารโรง โรงเรียนสรรพวิทยาคม

                ที่ห้องโสต ทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม เขตเทศบาลนครแม่สอด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด โดยนาง นิชชาวัลย์ ถาวร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.แม่สอด ดำเนินโครงการ ตรวจสุขภาพ กลุ่มข้าราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด โดยในวันนี้ได้ออกทำการตรวจคัดกรอง กลุ่มข้าราชการ ครู-อาจารย์  ลูกจ้าง-พนักงาน และนักการภารโรงของ ร.ร.สรรพวิทยาคม เป็นจำนวน 155 คน

                โดยแบ่งการตรวจคัดกรองเป็นไปตามกลุ่มอายุ 2 ประเภท คือ อายุน้อยกว่า 35 ปีและอายุมากกว่า 35 ปี มีการตรวจคัดกรอง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเส้นเลือด  โรครูมาตอยส์หรือโรคเก๊าท์ โรคตับและมะเร็งปากมดลูก วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอื่นๆ ในเบื้องต้น ของกลุ่มคนวัยทำงาน////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

หอการค้า จ.ตาก เข้าร่วม การสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง ฮวงจุ้ยดี มีแต่รุ่ง

                ที่ห้องบอลรูม เซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสร์อท เขตเทศบาลนครแม่สอด นายสมศักดิ์  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาหัวข้อพิเศษ เรื่อง ฮวงจุ้ยดี มีแต่รุ่ง และเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ หลังจากเปิดพิธีการแล้ว นาย กิมเส็ง  นาเพชร กรรมการบริหาร บ.โตโยต้าเมืองตาก จำกัด ได้มอบของที่ระลึกแก่นายสมศักดื  คะวีรัตน์ ประธานหอการค้า จ.ตาก หลังจากนั้นจึงมี การบรรยาย โดย อ.ช้าง ทศพร  ศรีตุลา หมอดูชื่อดังระดับประเทศมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของฮวงจุ้ย เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่สนใจ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนานำไปสู่แนวทางการประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดการวิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม โดยการนำเสนอกรณีศึกษาการปรับตัวเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ย  ซึ่งการสัมมนาหัวข้อ พิเศษ เรื่อง ฮวงจุ้ยดี มีแต่รุ่งในครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจาก อแม่สอด และอำเภอใกล้เคียงกว่า 50 คน/////////////////////////////

ภาพ/ข่าว วรภา  พันลุตัน

ร้านอาหารขนมจีนขยุ้ม ครัวคุณน้อย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สะสม พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ เป็นลำดับ 1 ของอำเภอแม่สอด

                ณ.บริเวณ ร้านอาหารขนมจีนขยุ้ม ครัวคุณน้อย เขตเทศบาลนครแม่สอด ถ.สายเอเชีย อ.แม่สอด จ.ตาก นาง วิลาวรรณ สมะพันธุ เจ้าของกิจการ หรือ ที่เรียกกันเป็นประจำว่า คุณป้าน้อย  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวนครแม่สอด ลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องราวของคุณป้าน้อย ที่ได้เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์กว่าร้อยรูป ตลอดระยะเวลายาวนานหลาย 10  ปี  คุณป้าน้อย  เปิดเผยถึงเรื่องราว และแรงบันดาลใจได้เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า ตนเองเป็นคนชอบสวดมนต์ไหว้พระ ในวันหนึ่งๆตนเองสวดมนต์ 3 ครั้งเป็นอย่างต่ำ ถ้าไม่ติดงานหรือภารกิจใดๆหลังจากสวดมนต์กราบพระแล้วเสร็จ ชั้นล่างสุดของหิ้งพระ ตนมีทั้งรูปปั้นและพระบรมฉายาลักษณ์ ของอดีตกษัตริแห่งราชวงศ์ไทยทุกพระองค์ แล้วตนกราบไหว้ทุกครั้ง จึงเป็นที่มาแห่งการเก็บสะสม พระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ โดยแต่ละภาพนั้นได้หาซื้อภาพมาเก็บสะสมไว้บ้าง หรือมีคนนำมาฝากให้ตนเก็บรักษาบ้าง แม้จะไม่เคยได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่าน แต่ด้วยความรัก ความชอบส่วนตัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน  จึงทำให้ภายในร้านขนมจีนขยุ้มครัวคุณน้อย มีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์  ประดับอยู่ทุกมุมของร้านอาหาร ป้าน้อยยังได้กล่าวอีกด้วยว่า ท่านใดมีความประสงค์ต้องการชมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์  เรียนเชิญได้ทางร้านขนมจีนขยุ้มครัวคุณน้อย ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ

//////////////////////

ภาพ/ ข่าว  วรภา  พันลุตัน

โดย สำนักข่าวนครแม่สอด

 

กลับไปที่ www.oknation.net