วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2562

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

[[ Hot อัพเดทใหม่ ]]สรุปแนวนักจัดการงานทั่วไป กรมพัฒนาที่ดิน


นักจัดการงานทั่วไป  กรมพัฒนาที่ดิน
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน
2 แนวข้อสอบอัตนัย กรมพัฒนาที่ดิน
3 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ชุด 3
5 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.2540
8 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
9 ถาม- ตอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
10 ความรู้เรื่องการประสานงาน
11 การบริหารจัดการองค์กร
MP3 - เทคนิคสอบสัมภาษณ์

 

โดย Sheetsob

 

กลับไปที่ www.oknation.net