วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชาติพันธุ์ไทย: ชาติพันธุ์ ไท ไต ลาว คือสายเลือดเดียวกัน คือชาติพันธุ์เดียวกัน


พระมหากษัตริย์ กับ ความเป็นไทย: ชาติพันธุ์ไทย

 

(ขอบคุณภาพประกอบจาก https://th.wikipedia.org)

 

ชาติพันธุ์ ไท ไต ลาว คือสายเลือดเดียวกัน คือชาติพันธุ์เดียวกัน คือชาติพันธุ์ไทย

ชาติพันธุ์ไทยนั้น เป็นการพูดถึงแบบหลวมๆ
ถ้ากล่าวให้เจาะจงลงไปก็คือ "ชาติพันธุ์ไท ไต ลาว"
ซึ่งถือเป็นชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มภาษา และเป็นกลุ่มสายเลือดเดียวกัน
จากหลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นทุกที เราพอจะได้ข้อสรุปแล้วว่า
คนชาติพันธุ์ไท ไต ลาว อพยพลงมาจาก
แถบมณฑลยูนนาน มณฑลกวางสี และจากเวียดนามตอนเหนือ
บริเวณที่เรียกว่า เมืองแถน (ปัจจุบันเรียกว่าเมือง เดียนเบียนฟู
ซึ่งเป็นดินแดนของเวียดนามที่ติดทั้งจีนและลาว และเป็นสมรภูมิที่เวียดนามรบขั้นแตกหักกับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน)
ซึ่งในเวลานั้น ดินแดนเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นประเทศจีน หรือประเทศเวียดนาม
แต่ยังเป็นแว่นเคว้นอิสระ

คนไท ไต ลาว อพยพลงมาอยู่ในดินแดนที่เราอยู่ทุกวันนี้ ที่เรียกว่า "สุวรรณภูมิ"
เมื่อประมาณ 1,000-1,400 ปีที่แล้ว
แต่คนไท ไต ลาว ไม่ได้ไหลลงมาอยู่เฉพาะในดินแดนที่เป็นประเทศไทยในวันนี้เท่านั้น
คนไท ไต ลาว ยังอพยพไปอยู่ในลาว และในรัฐฉานของพม่าด้วย
อีกส่วนก็ไหลไปอยู่ในบริเวณเมืองแถน หรือเดียนเบียนฟูของเวียดนาม
และยังมีคนไทยอีกพวกเข้าไปอยู่ในแคว้นอัสสัมของอินเดีย
กลายเป็นเจ้าผู้ปกครองแคว้นอัสสัมของอินเดีย
ที่เรียกว่า อาหม หรืออัสสัม อยู่ 600 ปี

 

 

(ภาพชาวไทอาหม/ไทอัสสัม ขอบคุณภาพประกอบจาก http://ctc.crru.ac.th/)

 

(ภาพชาวไทใหญ่ ขอบคุณภาพประกอบจากเฟสบุ๊ค Tai Community Online)

 

นอกจากนี้ ชนชาติไทย หรือเผ่าไทยของเรานั้น ไม่ใช่หมายถึงคนไทยภาคกลางเท่านั้น
เผ่าไทยทางภาคเหนือ ที่เรียกว่า คนเมือง ที่นักวิชาการ หรือนักโบราณคดีเรียกว่า ไทยยวน
(ที่มาของคำว่าไทยยวน ยวน คือ โยน และ โยน คือ โยนก)
คนเหนือก็เป็นไทพวกหนึ่ง คนอีสานก็เป็นไทพวกหนึ่ง คนลาวก็คือคนไทพวกหนึ่ง เป็นไทลาว
เหตุที่คนภาคกลาง บางครั้งเรียกคนเหนือ คนอีสาน หรือคนลาว ว่าลาว
เพราะคำว่าลาวนั้น เรียกตามชื่อราชวงศ์ที่ปกครองภาคเหนือ ภาคอีสานของไทย
และประเทศลาว แต่เดิมคือ "ราชวงศ์ลวจักรราช"
หรือ "ราชวงศ์ลาว" กษัตริย์ราชวงศ์นั้นจึงมีพระนาม ขึ้นต้นคำว่า ลาว
คนภาคกลางจึงเรียกสั้นๆว่าลาว แทนที่จะเรียกว่าไทยลาว
ภายหลังที่เราเกิดชาตินิยมขึ้น มีการแยกประเทศออกไป
จึงมีความพยายามจะแยกคนลาว และคนไทยออกไปเป็นคนละเผ่า
แต่ความจริงแล้ว เป็นชนเผ่าเดียวกันทั้งสิ้น

ส่วน "คนไต" นั้น ได้แก่คนไทที่อพยพไปอยู่แถบรัฐฉานในประเทศพม่า
ที่เราเรียกว่า "เงี้ยว" หรือ "ไทใหญ่" คำว่าไต คือไท คนล้านนาก็ดี หรือคนรัฐฉานก็ดี
จะไม่พูดตัว "ท" แต่พูดเป็นเป็นตัว "ต" ฉะนั้น จึงเรียกตัวเองว่า "ไต"
คนไท ไต ลาว คน 3 พวกนี้เป็นชนที่มีภาษาใกล้เคียงกัน
มีวัฒนธรรมประเภณีเกือบจะเหมือนกัน
ทุกวันนี้ คนไทยภาคอีสาน คนไทยภาคเหนือ คนไทยภาคใต้ และคนไทยภาคกลาง
พูดฟังกันรู้เรื่องเกินร้อยละ 50

เราใช้คำเรียกอวัยวะของร่างกายตั้งแต่ผมจนถึงเท้าเกือบจะเหมือนกัน
ไวยากรณ์ของเราก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้น ไท ไต ลาว ก็เป็นภาษาเดียวกัน เป็นชาติพันธุ์เดียวกัน
มีอยู่ยุคหนึ่งที่เรียกว่ายุคชาตินิยม เราพยายามที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า "ไทย" กับ "ไท"
แล้วพูดย้ำกันว่า คนภาคเหนือไม่ใช่คนไทย คนอีสานไม่ใช่คนไทย คนใต้ไม่ใช่คนไทย
คนที่เป็นไทยคือคนภาคกลาง ซึ่งนักวิชาการปัจจุบันก็ไม่เห็นอย่างนี้แล้ว
คนจีนที่เราบอกว่าเป็นคนจีนด้วยกันหมดทั้งประเทศนั้น ความจริงเวลาคนจีนแต้จิ๋ว พูดกับคนจีนไหหลำนั้น
ฟังกันไม่ออกสักคำ แต่เขาก็บอกว่า เขาเป็นคนจีนด้วยกัน ส่วนคนไทยเราพูดฟังกันออกมาก
แต่มีอยู่ยุคหนึ่ง เราไปรังเกียจกัน

 

 

 

โดย เขียดขาคำ

 

กลับไปที่ www.oknation.net