วันที่ จันทร์ มีนาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผ่อนคลายมาตรการต่างชาติเข้าไทย 01 เมษา 64


 

ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 15 มี.ค.2564 กำหนดเป็น 3 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 ตั้งแต่ 1 เม.ย.2564 จะนับจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนทั้งประเทศ   ตั้งแต่ 28 ก.พ. 2564 โดยศบค.จะเสนอแผนการผ่อนคลายมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการร์การฉีดวัคซีนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ อาจพิจารณาปรับระดับพื้นที่ปรับสีพื้นที่  รวมถึง หารือกรณีชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย อาจจะมีการผ่อนคลายกระบวน       การเข้าสู่ราชอาณาจักร การกำหนดการกักตัว การใช้พรก.ฉุกเฉินอาจจะมีการเสนอใช้ ถึง 31 พ.ค.2564 จากนั้นให้ใช้พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ.2558 

      ระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 มิ.ย.เป็นต้นไป  มีการนำเสนอกรณีผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ถ้าได้วัคซีนแล้วจะมีกระบวนการอย่างไร               กักตัวนานแค่ไหน รายละเอียดเป็นอย่างไร อาจมีการเปลี่ยบนแปลงแตกต่าง  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยได้รับวัคซีนมากยิ่งขึ้น                     จะทำให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น อาจทำให้การกักตัวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมีการผ่อนคลายมากขึ้น 
       และระยะ 3 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2564  มีการผ่อนคลายมากขึ้น โดยสธ.มีการทบทวนมาตรการการผ่อนคลายต่างๆทั้งสถานการณ์                ในประเทศและบุคคลเดินทางเข้าประเทศ และสอดคล้องกับการกระจายวัคซีนที่เกิดขึ้น  ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ(กต.)                         มีการหารือเรื่องวัคซีนพาสปอร์ต

โดย พัชรวิภาวรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net