วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการชุมชน


เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงาน ได้บริการวิชาการชุมชน

หัวข้อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

วิเคราะห์กระบวนการพัฒนา ทรัยากรมนุษย์ในธุรกิจรักษาความปลอดภัย พัฒนายุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

โดย dr.nakamon

 

กลับไปที่ www.oknation.net