วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การสงเคราะห์ภรรยาจัดเป็นมงคลอย่างหนึ่ง
การสงเคราะห์ภรรยา จัดเป็นมงคลอย่างหนึ่ง ในมงคล 38 ประการ

พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีสงเคราะห์ภรรยาไว้ 5 สถาน คือ

 

1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาของตน คือ รับรองว่าหญิงนั้นเป็นภรรยาของตนจริง

และเปิดเผยต่อญาติและมิตรสหายว่าเป็นภรรยาของตน

2. ไม่ดูหมิ่นดูแคลนภรรยา ไม่แสดงกิริยหรือพูดจาดูถูกภรรยา แม้ภริยาจะมีสกุลต่ำต้อยกว่า

ก็ต้องระวังไม่ทำให้ภรรยาต้องเจ็บช้ำระกำใจ

3. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยา ไปมีหญิงอื่น ซึ่งทำให้เกิดความขมขื่นแก่ภรรยา

เกิดความแตกร้าวในครอบครัว และอยู่อย่างไม่เป็นปกติสุข

4. มอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยา โดยมอบหน้าที่การดูแลบ้าน ความเป็นอยู่ของคนในบ้าน

และการดูแลทรัพย์สินให้แก่ภรรยา

5. ให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยา ทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์ และเครื่องประดับต่าง ๆ เพื่อบำรุงน้ำใจ

และความสุขของภรรยา

 

เมื่อภรรยาได้รับการสงเคราะห์จากสามีแล้ว ก็ต้องตอบแทน คุณงามความดี

โดยการสงเคราะห์สามี คือ จัดการงานดี สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามี

ไม่ประพฤตินอกใจสามี รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ และไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวง

เมื่อภรรยาและสามี ต่างสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความเจริญ

มีความสุขกายสุขใจ และความรักใคร่กันไม่จืดจาง

 

*****************************************************************

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net