วันที่ พุธ มิถุนายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คุณธรรมของพระอินทร์
สมเด็จพระอมรินทราธิราช หรือพระอินทร์ เป็นผู้ปกครองเทพทั้งมวลในสวรรค์ชั้นดาวดีงส์

ในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์ พระอินทร์ได้ประพฤติตนอยู่ในคุณธรรม ๗ ประการ คือ

๑.เลี้ยงดูบิดามารดา

๒.เคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูล

๓.กล่าววาจาอ่อนหวาน

๔.ไม่กล่าวคำส่อเสียด

๕.ไม่มีความตระหนี่

๖.มีความสัตย์กล่าวคำที่เป็นจริง

๗.ระงับความโกรธไว้ได้

 

ที่มา: หนังสือวรรณกรรมไทย เรื่องกรรมทีปนี โดยพระเทพมุนี( วิลาศ ญานวโร ป.ธ.๙)

        เจ้าอาวาสวัดดอน กรุงเทพมหานคร หน้า ๕๓๘-๕๓๙

 

**************************************************************

โดย someone_in_somewhere

 

กลับไปที่ www.oknation.net