วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จิตรกรรมบนผืนนา เฉลิมพระเกียรติ 2 รัชกาล


วันที่ 9 ก.ย. 2564 เฟซบุ๊ก “มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ”  ได้เผยแพร่ข้อมูล   เกษตรกรต้นแบบ บ้านโคกล่าม-แสงอร่าม โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปักดำนาข้าวเป็น “พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๙” และ สัญลักษณ์ “๑๐ ทรงพระเจริญ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนำความรู้ศาสตร์พระราชาและแนวพระราชดำริเกษตรผสมผสาน มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมริเริ่มเกษตรเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเยาวชนและเกษตรกรในพื้นที่

 

ภาพ: อาจารย์ชาลี ศรีสุพล อาจารย์โรงเรียนหนองแวงชุมพล และเกษตรกรต้นแบบปิดทองหลังพระฯ จ.อุดรธานี เกษตรกรเจ้าของแปลงนา

โดย ยี่สิบแปดกันยา

 

กลับไปที่ www.oknation.net