วันที่ เสาร์ กันยายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จริงไหม?... ฟังจะเร็วกว่าพูด


 จริงไหม?... ฟังจะเร็วกว่าพูด

                การฟังถือว่าเป็นเครื่องรับสัญญาณ ทักษะแรกของมนุษย์ ที่ทำให้มนุษย์ได้รับรู้ เข้าใจ ในสื่อต่าง ๆ

ที่ผ่านเข้ามาทางประสาทหู

               ฟัง พูด อ่าน เขียน     ทักษะทั้ง 4 เราใช้ทั้งการฟังแต่เพียงอย่างเดียวไปแล้วประมาณ 50 %   

      ขณะเดียวกันทักษะการฟังก็จะใช้การฝึกฝนน้อย หรือง่ายกว่าทักษะอื่น ๆ 

     …แต่ทำไมคนเราจึง ฟังน้อย  (ชอบพูดมากกว่าฟัง)

 

                 อ้างอิงจากหนังสือ  “ฟัง คิดอ่านเขียน”  ของฝ่ายวิชาการบิสคิต   บอกไว้ว่า...

คนเราจะพูดได้ประมาณ  125  คำต่อนาที ส่วนในเรื่องของการคิดจะ คิดได้ เร็วประมาณ 500คำ ต่อนาที”

             ความคิดจะมีปริมาณมากกกว่า 5 เท่าของการพูด ถ้าเทียบในเวลาที่เท่ากัน   แสดงว่าในขณะที่ฟัง

เราจะมีความคิดได้มากกว่าการพูด  หรือฟังคนอื่นพูด โดยนำเวลาที่เหลือจากการฟังไปใช้ในเรื่องของความคิด 

ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก 

           ฟัง ครุ่นคิด มากกว่า พูด  แม้แต่ในมงคลชีวิต 38 ประการ ยังพูด ถึงเรื่องความเป็นพหูสูตร

ซึ่งหมายถึง ความเป็นผู้รู้ (รู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล) ที่เกิดจากการได้สดับรับฟังมาก   

 

โดย ฐิติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net