วันที่ พุธ มีนาคม 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทักษะความเป็นผู้นำแห่งอนาคต


คิดเป็นผู้บริหาร ต้องบริหารเป็น
   * องค์กรนิ่ง ล้าหลัง และล่มสลาย ทำอย่างไรดี ?
  • พูดถึงองค์กรแล้วทุกคนคงเข้าใจตรงการว่า ต้องมีโครงสร้างการบริหาร มีบุคลากร มีภาระหน้าที่ของแต่ละองค์กร ซึ่งมีความเหมือนและแตกต่างกันออกไป ทั้งองค์กรภาครัฐ และเอกชน สิ่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ก็คงไม่พ้น เรื่องของผู้นำ หรือผู้บริหาร ภายในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการควบคุม กำกับ ดูแล ในองค์รวม ประกอบไปด้วย ผู้บริหารระดับ สูง ผู้บริหารระดับ กลาง และผู้บริหารระดับ ต้น โดย ผู้บริหาร 3 ระดับ นี้เป็นฟันเฟืองที่จะกำหนดชะตาองค์กร ดังนั้น หากผู้บริหารมีระบบความคิดที่ดีเข้าใจหลักการบริหารอย่างแท้จริง องค์กรก็สามารถขยับตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากเข้าใจหลักการบริหารแล้ว ผู้นำหรือผู้บริหาร ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรในแต่ละระดับการบริหาร เชื่อว่าถ้าหากองค์กรใด มีผู้บริหารที่เป็นไปตามคุณลักษณะข้างต้น สบายใจได้เลยครับ   
 

 

โดย พ.อุ่นกาศ

 

กลับไปที่ www.oknation.net