วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สรุปความหมายอัลกุรอานทั้งเล่มแต่ละญุซภายใน 5 นาทีช่วงสิบวันสุดท้ายเดือนรอมฎอน


สรุปความหมายอัลกุรอานทั้งเล่มแต่ละญุซภายใน 5 นาทีช่วงสิบวันสุดท้ายเดือนรอมฎอน
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) :ผู้อำนวยการศูนย์อัลกุรอานและภาษา
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ
[email protected],

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน รวมทั้งผู้อ่านทุกท่าน

คัมภีร์อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมวจนะของอัลลอฮ์ที่ทรงมีต่อมนุษย์โดยผ่านศาสดามุฮัมมัด ทั้งนี้โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติ คัมภีร์นี้มิใช่คัมภีร์ที่มีไว้เพื่อสักการบูชาและมิใช่เป็นคัมภีร์ที่มีวัตถุประสงค์ทางไสยศาสตร์หากแต่เป็นคัมภีร์เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านและมิติทีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ สำหรับมุสลิมแล้วบทบัญญัติที่มีอยู่ในคัมภีร์คือกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ทุกคนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อที่จะนำมาใช้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของอัลกุรอาน

การประทานอัลกุรอานของอัลลอฮ์แก่ศาสดามูฮัมมัดได้ทยอยโองการต่างๆเรื่อยๆ ตามมูลเหตุและสถานการณ์รวมระยะเวลา 23 ปี ( ขณะที่ท่านอยู่ ณ เมืองเมกกะ 13 ปี และเมืองมะดีนา ประเทศซาอุดิอารเบีย 10 ปี และเมื่อท่านศาสดาได้รับโองการแต่ละครั้ง ท่านจะอ่านให้อัครสาวกผู้ใกล้ชิดฟังเพื่อให้ท่องจำและบันทึกไว้

คัมภีร์อัลกุรอานแบ่งออกเป็นบท ทั้งหมด 114 บท แต่ละบทเรียกว่าซูเราะห์ซึ่งมีความยาวไม่เท่ากัน โดยจำนวนวรรคมากบ้างน้อยบ้างต่างกัน แต่ละวรรคเรียกว่าอายะห์ โดยมีทั้งหมด 6,200วรรค บางทัศนะ 6,204 วรรค บางทัศนะ 6,214 บางทัศนะ 6,225และ6,236 วรรค ถึงแม้คัมภีร์อัลกุอานจะแบ่งเป็นบท เป็นวรรค หากแต่ละบทของอัลกุอานจะต่างกับหนังสือทั่วไป ที่แบ่งแยกหัวข้อเรื่องต่างๆ ไว้ตามลำดับ ในทางกลับกันแต่ละบทของคัมภีร์อัลกุรอานจะมีเรื่องต่างๆปะปนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักศรัทธา ศีลธรรม กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ในบางแห่งเรื่องเดียวกันจะถูกนำมากล่าวทวนในลักษณะต่างๆ กันและเรื่องหนึ่งจะตามอีกเรื่องหนึ่งโดยไม่มีการเกี่ยวเนื่องกันให้เห็นได้ชัดในขณะที่มีการนำเสนอเรื่องหนึ่งอยู่ บางครั้งมีการนำเสนออีกเรื่องหนึ่งในบทหรือตอนเดียวกันโดยไม่มีเครื่องหมายหรือการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (อ่านเพิ่มเติมใน https://mawdoo3.com/كم_عدد_آيات_القرآن_الكريم_وحروفه_وعدد_أحزابه)

การนำเสนอประวัติศาสตร์ในคัมภีร์อัลกรุอานต่างกับหนังสือประวัติศาสตร์ทั่วไป การกล่าวถึงวิทยาศาสตร์ในอัลกรุอานจะใช้สำนวนต่างจากภาษาทางวิทยาศาสตร์ ในทำนองเดียวกันคัมภีร์อัลกรุอานก็จะมีวิธีของตัวเองในการแก้ปัญหาทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคมและที่สำคัญคัมภีร์อัลกรุอานมิใช่คัมภีร์ว่าด้วย "ศาสนา" ในความเข้าใจของคนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้เริ่มศึกษาอัลกุรอานหรืออ่านคำแปลอัลกรุอาน อาจทำให้รู้สึกงงและไม่เข้าใจได้

ศ.ด.ร.อับดุลลอฮ. บิน อับดุลมุห์ซิน อัตตุรกีย์ รมว. ศาสนสมบัติของซาอุดิอารเบีย ผู้จัดทำโครงการ แปลอัลกุรอานเป็นภาษาต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย กล่าวว่า "ข้าพเจ้าทราบดีว่าการแปลความหมายอัลกุรอานนั้นแม้จะใช้ความละเอียดถี่ถ้วนอย่างไรก็ยังไม่สามารถสื่อถึงความหมายอันยิ่งใหญ่ของตัวบทที่มีความมหัศจรรย์ได้ ความหมายต่างๆ ที่แปลออกมาจึงเป็นเพียงผลของความรู้และความเข้าใจของผู้แปลที่มีต่ออัลกรุอาน แน่นอนย่อมมีความผิดพลาด และขาดตกบกพร่องได้เหมือนงานอื่นๆของมนุษย์บุถุชนทั่วไป"
(อ่านบทความผู้เขียนเพิ่มเติมใน https://prachatai.com/journal/2005/08/21315)

สำหรับช่วง สิบวันสุดท้าย เดือนรอมฎอน (ประมาณ 23 เมษายน 2565 ถึง 2 พฤษภาคม 2565 )ผู้เขียนได้สรุปความหมายอัลกุรอานทั้งเล่มแต่ละญุซภายใน 5 นาทีทางเพจจะนะเมืองน่าอยู่และShukur Dina

หมายเหตุ

(ชมย้อนหลัง)
#ญุซที่1 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1006040926784339/?d=n
#ญุซที่2 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1006102120111553/?d=n
#ญุซที่3 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1006133466775085/?d=n
#ญุซที่4ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1006508100070955/?d=n
#ญุซที่ 5 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1006567293398369/?d=n
#ญุซที่ 6 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1006750243380074/?d=n
#ญุซที่ 7 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1006788346709597/?d=n
#ญุซที่ 8 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1007078733347225/?d=n
#ญุซที่ 9 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1007175066670925/?d=n
#ญุซที่ 10 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1007307603324338/?d=n
#ญุซที่ 11 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1007365193318579/?d=n
#ญุซที่ 12 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1007681306620301/?d=n
#ญุซที่ 13 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1007838059937959/?d=n
#ญุซที่ 14 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1007991976589234/?d=n
#ญุซที่ 15 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1008337779887987/?d=n
#ญุซที่ 16 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1008523073202791/?d=n
#ญุซที่ 17 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1008589236529508/?d=n
#ญุซที่ 18 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1008923893162709/?d=n
#ญุซที่ 19 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1008930239828741/?d=n
#ญุซที่ 20 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1009080379813727/?d=n
#ญุซที่21 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1009150136473418/?d=n
#ญุซที่22ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1009234856464946/?d=n
#ญุซที่ 23 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1009502476438184/?d=n
#ญุซที่ 24 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1009684699753295/?d=n
#ญุซที่25ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1009723553082743/?d=n
#ญุซที่ 26 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1009800803075018/?d=n
#ญุซที่ 27 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1010110376377394/?d=n
#ญุซที่ 28 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1010313359690429/?d=n
#ญุซที่ 29 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1010358453019253/?d=n
#ญุซที่ 30 ใน https://www.facebook.com/147484959306611/posts/1010432096345222/?d=n

โดย shukur

 

กลับไปที่ www.oknation.net