วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปราสาทเซ็ม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์


 

ปราสาทเซ็ม (ปราสาทตาเช็ม) ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์ 

ปราสาทเซ็ม (ปราสาทตาเช็ม)  เป็นปราสาทวัฒนธรรรมขอม ตั้งอยู่ ณ บ้านหมอนเจริญ  ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง สุรินทร์อเป็นปราสาทที่อาจจะมีโคปุระ และ บรรณาลัย (จำเป็นต้องมีการขุดแต่งอีกครั้ง)   จากการสำรวจเบื่องต้น   พบมี  ปราสาทประธานก่อด้วยอิฐไม่สอปูนมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  ก่อด้วยอิฐ  ขนาดประมาณ ๔ x ๔ ม.   มีประตูทางเข้ามีด้านเดียวอยู่ทางทิศตะวันออก   ผนังที่เหลืออีก 3 ด้านทำเป็นประตูหลอก        

สภาพ  รอบปราสาทมีดินพอกขึ้นมาทับถึงกลางบานประตูหลอก  พบกองอิฐที่พังทลายเป็นกลุ่ม จำนวน  ๓  แห่ง ตะวันออก และ ด้านเหนือ ของปราสาทปราสาทประธาน  พบ ฐานปักรูปเคารพ ที่มี พระพุทธรูปหน้าตัก  ๙  นิ้ว ตั้งอยู่ ๑  องค์    พบมีเศษเครื่องปั้นดินเผาแตกหักอยู่กระจายทั่วไป  ปราสาทอาจจะมี โคปุระ ด้านตะวันออก ไม่ชัดนัก เพราะพบ เศษ หินศิลาแลง ปราสาทมีคูนํ้าล้อมรอบเป็นรูปตัว U   ทางใต้ถูกไถกลบทำเป็นไร่แล้ว ถ้าดูจากภาพถ่ายทางอากาศ ด้านตะวันออกมีรองรอยของบารายขนาดใหญ่  อยู่ ออกไป ทางตะวันออกของปราสาท  ราว ๒๐๐ เมตร  บารายขนาด ๑๒๐ เมตรx๒๐๐ เมตร  

         แต่เดิมเมื่อ ๓๐ กว่าปี  ก่อน ปราสาทมีสภาพสมบูรณ์มาก แต่ เนื่อง ไม่จัดทะเบียนเป็นโบราณสถาน ซ้ำยังอยู่ห่างไกลชุมชน  จึงเป็นช่วงทางให้ กลุ่มมิจฉาชีพ ลักลอบขุดค้น จนสภาพ อย่างที่ เห็นในปัจจุบัน

          การกำหนดอายุ น่าจะอยู่มนราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ แต่ยังไม่สามารถฟันธงได้ต้อย่างชัดเจน ต้องมีการขุดแต่งปราสาทอีกครั้ง ถึง อายุ ปราสาท พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

      การเดินทาง ใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๔ อำเภอกาบเชิง  ห่างจากตัว อ.กาบเชิงประมาณ ๗  กม. โดยมุ่งหน้าขึ้นเหนือไปทางสุรินทร์เป็นระยะทางประมาณ ๔.๒ กม.  มีป้ายทางเข้า วัดบ้านหมอน  เจริญ เมื่อถึงวัดแล้ว ให้ขับผ่านหน้าไปอีก ประมาณ ๑.๕  กม. โดยขับผ่านหน้า มีสวนยางพารา จะเจอโค้งหักศอกเลี้ยวผ่าน ๔๐๐ เมตร  จากจะเจอแยกให้เลี้ยวขวา  ตรงไปประมาณ ๒๐๐ เมตร พบมีทางสามแพร่งให้ เลี้ยวขวาจะพบกลุ่มต้นไม้จะมีต้นไม้หนาแน่น(มีต้นยางใหญ่สูงเด่นเป็นสง่า อยู่ ๑ ต้น)  ตัวปราสาทจะอยู่ด้านต้นยางใหญ่ไปราว ๓๐ เมตร  

พิกัด : 14°29'45.2"N 103°32'47.6"E  14.495883, 103.546558
https://goo.gl/maps/CctLFxPnJwQ2

         ขอขอบคุณ ข้อมูลเบื้องต้น จาก  ทศพล นามปัญญา แอดมินเพจ พาเลาะ ที่ชี้ทางเข้าปราสาท และ แรงบันดาล ที่ จะสำรวจ จาก ยูทูป ของ มรกต รัง ( มรกต คุณปกรณ์)

       ปัจจุบันปราสาทยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ  ยังอยู่ ในความอนุเคราะห์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบเชิง
(ติดตาม ชมรูป เพิ่มเติม ใน เฟส และ ยูทูป "หนึ่งร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม")

 

 

 

โดย หนึ่ง..ร้อยเรียงเมืองโบราณย่านสยาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net