วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประโยชน์ของ ฺBox Plot


EP 22 ประโยชน์ของ ตารางแจกแจงความถี่ และ Inter quartile โดย วิศาล จันทร์สิทธิพงศ์ 0813417250

การนำเงินเดือนของทั้งองค์กร มาจัดแบ่งเป็น ตารางแจกแจงความถี่ จะทำให้เห็นภาพว่า โครงสร้างเงินเดือนของทั้งองค์กร มีหน้าตาอย่างไร ช่วงเงินเดือนไหน ที่มีความถี่เงินเดือนค่อนข้างมาก และ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง เปอร์เซ็นที่ เท่าไหร่ ถึง เท่าไหร่ ของทั้งระบบ และ เราสามารถ จะรู้ได้ว่า เงินเดือนที่ค่อนข้าง ออกนอกกลุ่ม คือ เงินเดือนที่ เท่าไหร่ โดยพิจารณาจาก ค่าที่ต่ำกว่าค่า Q1-1.5*IQR จะแสดงว่า เงินเดือนต่ำผิดปกติ และ หาก ค่าที่สูงกว่าค่า Q1+1.5*IQR จะแสดงว่า เงินเดือนสูงผิดปกติ ซึ่งถ้า กระบอกเงินเดือน อยู่ในลักษณะที่สมดุล หรือ มีการกระจายแบบ ระฆังค่ำ เราจะได้ ค่า เงินเดือนในช่วงที่ เปอร์เซ็นไทที่ 25 ถึง เปอร์เซ็นไทที่ 75 จะมีค่าประมาณ ครึ่งหนึ่งของทั้งหมด และอยู่ประมาณช่วงกลาง ๆ แต่หากค่า IQR Inter Quartile Range เยื่องไปทางด้านขวา แสดงว่า เงินเดือนส่วนใหญ่ จะมีค่าสูงกว่าค่ากลาง หรือ หาก เยื้องไปทางซ้าย แสดงว่า เงินเดือนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าค่ากลาง ซึ่งประโยชน์ของการทำ ตารางแจกแจงความถี่ จะเป็น เครื่องมือช่วยวางแผน กระบอกเงินเดือน และ ช่วยให้เห็นโครงสร้างค่าจ้างและพนักงาน ที่เป็นอยู่ และนำไปใช้วางแผนปรับปรุงโครงสร้างพนักงานในอนาคตให้ดีขึ้นได้ครับ

โดย youtrainmetry

 

กลับไปที่ www.oknation.net