วันที่ อังคาร มิถุนายน 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

20 มิย. เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ : แนวคิดใหม่การจัดตั้งคลังกลาง ระหว่างโรงพยาบาล


 

 

ประเทศไทยกำลังจะก้าวเป็นเมดิคัลฮับในภูมิภาค และศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง“แนวคิดใหม่การจัดตั้งคลังกลางระหว่างโรงพยาบาลสำหรับยาและเวชภัณฑ์ (Centralized Warehouse Logistics)” เพื่อให้เกิดความรู้ด้านบริหารจัดการคลังสินค้ากลางโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมให้เกิดขึ้นจริงระหว่างโรงพยาบาลและภาคเอกชน ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.

 

ภายในงาน มีสาระมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งของโรงพยาบาลและบริการสุขภาพการแพทย์ของไทยรองรับอนาคต อาทิ 

  • การจัดตั้งคลังกลางระหว่างโรงพยาบาลและระบบโลจิสติกส์สำหรับยาและเวชภัณฑ์ โดย รศ.ดร.ดวงพรรณ กริชชาญชัย หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ทิศทางการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์คลังกลาง ยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลศิริราช มุ่งสู่การเป็น Smart Hospital โดย รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ รองผู้อำนวยการโรวพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  • ศักยภาพและความท้าทายให้เกิด Centralized Warehouse Logistics For Startup สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย โดย คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสัมมนาฟรี ผ่านระบบ WebEx Meeting ID: 2642 181 6162,  Password: Loghealth

 

____________________________

PR AGENCY:  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

TEL :  ประภาพรรณ 081-899-3599, สุวพัชร 086-341-6567,  E-mail :   [email protected]  

โดย ประภาพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net