วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT ปัญหาหยุดเพราะ Why Why Analysis


เสียงก้องจากห้องผู้บริหาร by Dr.Thong BT
 
ปัญหาหยุดเพราะ Why Why Analysis
 
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "Why Why Analysis -training.com การวิเคราะห์เหารากเหจ้าที่แท้จริง 17/6/2565 พนักงานไม่ทราบ NG ขั้นตอนที่ถูกต้อง ประกอบ ขึ้นส่วน Moraka ผิด ตำแหน่ง ไม่กำหนด มาตรฐานการ ประกอบ NG ไม่มีผู้รับผิดชอบใน การกำหนด มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานการ ประกอบและอบรมให้ความรู้ และติดตามผลการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานไม่ ตรงกับข้อมูลใน WI Work Instruction ผู้ที่จัดทำ ไม่ได้ ศึกษาการ ปฏิบัติงานจริง สามารถปฏิบัติได้ NG สภาพเครื่องมือ เครืองจักร อุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบมีลมรั่ว 1. กำหนดให้ผู้จัดทำ ต้อง ศึกษาการปฏิบัติงานจริง ก่อนเขียนเอกสาร กำหนดผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบแก้ไขเอกสาร แก้ไขเอกสาร ทั้งหมดให้มถูกต้อง 3. กำหนดให้มีการทวนสอบ การปฏิบัติงาน และ อกสารทุก เดือน ไม่มีการตรวจสอบ ก่อนใช้งาน วัตถุดิบ อุปกรณ์ OK สภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงาน OK ภาพบทความ ไม่กำหนด มาตรฐานการ ตรวจสอบก่อน เริ่มงาน BT CORPORATION การบริหารจัดการ OK ดร.ทองพันชั่ง พงษัวารินทร์ www. -training.com กำหนดมาตรฐานการ ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน และนำไปปฏิบัติจริง โดย มีหัวหน้างานตรวจสอบ ซ้ำก่อนเริ่มงานทุกวัน 089- 8118340 Management GURU ดร.ทองพันชั่ง"
 
 
 

โดย ทองพันชั่ง

 

กลับไปที่ www.oknation.net