วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กัญชาเสรีใส่ในอาหารได้ไหมตามหลักการอิสลาม


กัญชาใส่ในอาหารก็ไม่ได้แม้จะน้อย คำวินิจฉัยจากสำนักจุฬาราชมนตรีสอดคล้องกับผู้รู้ร่วมสมัยระดับโลกและอินโดนีเซีย
อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและผู้อ่านทุกท่าน

ฟัตวาชัยค์ยูซุฟ กอรฎอวีย์ ว่าด้วยกัญชา

ชัยค์ยูซุฟ กอรฎอวีย์ อดีตประธานสหพันธ์อุลามาอ์อิสลามนานาชาติ ฟัตวาเกี่ยวกับกัญชา ในหัวข้อฟัตวา ว่าด้วยสิ่งเสพติดว่า

กัญชา เฮโรอีน และสิ่งอื่นๆ ที่เรียกว่า "สิ่งเสพติด" ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ หรือของเหลว ไม่ว่าจะบริโภคเพียงเล็กน้อยหรือมาก ล้วนเป็นสิ่งหะรอม โดยความเห็นเป็นเอกฉันท์ของบรรดาอุลามาอ์มุจตะฮิดีน

จากหนังสือ "ฟัตวาร่วมสมัย" หน้า 557-560
ซึ่งก็สอดคล้องกับ

บทความ สภาอุลามาอ์(ผู้รู้ศาสนา)ประเทศอินโดนีเซียว่าซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือสอดคล้องกับฟัตวาสำนักจุฬาราชมนตรีไทย
อาจารย์มัสลาน มาหะมะให้ทัศนะว่า “อุละมาอฺอุ(ผู้รู้ศาสนา)ศูลุลฟิกฮ์ ได้นำเสนอกฎกติกามากมายเพื่อนำประกอบการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ อาทิ سد الذرائع (การห้ามสิ่งหนึ่งที่เป็นที่อนุญาต ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภัย สำนวนไทยคือ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม) درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ( การปิดกั้นเรื่องที่เป็นผลเสีย ย่อมต้องมาก่อนการแสวงหาเรื่องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขึ้นเสมอ ตรงกับสำนวนไทยว่ากันดีกว่าแก้) الضرر يزال ( การก่ออันตรายใดๆ ต้องถูกขจัดให้สิ้น)
ดังนั้นจึงฝากว่าใครฟัตวาต่างกับสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในกิจการอิสลามโดย “ห้ามทั้งบันเทิงและอาหารแม้เล็กน้อย (ไม่เมา )เพื่อเป็นเอกภาพในปรามสังคม โดยเฉพาะเยาวชน เด็กๆและกลุ่มเปราะบางที่จะถลำลึกจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ยากจะเยียวยาในอนาคต

ในขณะที่ หลักกฎหมายอิสลามอีกตัวคือ حكم الحاكم يرفع الخلاف
หมายถึงคำวินิจฉัยของผู้นำ (ประเทศไทยมีจุฬาราชมนตรี)ถือเป็นที่สิ้นสุด

สรุปได้ว่า "ผู้รู้ร่วมสมัยและองค์กรกิจการอิสลามในประเทศและต่างประเทศเห็นว่า การใช้ประโยชน์จากกัญชาแม้บริโภคเล็กน้อยไม่ทำให้มึนเมานั้นก็ผิดหลักการอิสลามเพื่อป้อปรามหรือตามหลักวิชาการเรียกว่า سد الذرائع (การห้ามสิ่งหนึ่งที่เป็นที่อนุญาต ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภัย สำนวนไทยคือ ตัดไฟตั้งแต่ต้นลม)

(หมายเหตุ
1.อ่านเพิ่มเติมฟัตวาจากองค์กรอิสลามประเทศอินโดนีเซีย
https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/hukum-memanfaatkan-ganja
2.อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ฉบับที่ 8/2564
ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ไม่อนุญาตใช้ กัญชง กัญชา เมล็ดกัญชง กัญชา น้ำมันจากเมล็ดกัญชง กัญชา โปรตีนจากเมล็ด กัญชง กัญชา และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบ ของเมล็ดกัญชง กัญชา เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล(อ้างอิงจากhttps://www.facebook.com/161525870955312/posts/1422908454817041/?d=n)

โดย shukur

 

กลับไปที่ www.oknation.net