วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2565

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ติดอาวุธทางวิชาการ “ทำไมมุสลิมค้านกฎหมายกัญชา LGBTQตามทัศนะโลกเสรี”


ติดอาวุธทางวิชาการ “ทำไมมุสลิมค้านกฎหมายกัญชา LGBTQตามทัศนะโลกเสรี”

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์ “องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรม”

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและผู้อ่านทุกท่าน

ท่าทีของ ส.ส.มุสลิม องค์กรมุสลิม ต่อกฎหมายสมรสเท่าเทียม (+สุราก้าวหน้า) กำลังถูกตั้งคำถามในสังคมไทยโดยสังคมที่คนเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความคิดเห็นค่อนข้างไปทางเสรีประชาธิปไตยจนนักสื่อสารมวลชลอย่างใบตองแห้งออกมาสะท้อนว่า “พูดในทางการเมืองคือ โดดเดี่ยวตัวเอง ทำลายมิตร ส่งเสริมศัตรู
มุสลิมเป็นคนส่วนน้อยของประเทศ พุทโธเลี่ยนปลุกกระแสเกลียดอิสลาม ฝ่ายความมั่นคงชี้หน้าคนสามจังหวัดแบ่งแยกดินแดนสิ่งที่ปกป้องมุสลิมคือ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การเรียกร้องให้ยอมรับความแตกต่าง เช่น โรงเรียนวัดควรให้เสรีภาพเด็กมุสลิมคลุมฮิญาบเมื่อใดก็ตามที่มุสลิมกลายเป็นฝ่ายต่อต้านสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นก็เท่ากับทำลายหลักการที่ได้อาศัยปกป้องตนเอง และทำลายมิตร
มุสลิมเป็นคนส่วนน้อยที่ถูกปลุกกระแสเกลียดชัง
LGBTQ ก็เป็นคนส่วนน้อยที่ถูกเลือกปฏิบัติ
แต่มุสลิมกลับต่อต้านเสรีภาพ LGBTQ
พุทโธเลี่ยนหัวเราะก๊าก
เห็นไหม มุสลิมเรียกร้องเสรีภาพให้เด็กคลุมฮิญาบแต่มุสลิมจะไม่มีวันยอมรับเสรีภาพในการแต่งกายตามเพศสภาพ”

อาจารย์รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ อาจารย์ด้านภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมลายา ประเทศมาเลเซีย ได้ให้ทัศนะเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งเป็นประเด็นดังในประเทศไทย หลังจากท่านได้อ่านบทความจากบีบีซี (

https://www.bbc.com/thai/international-61852728)ว่า

เรามีความเห็นในเรื่องนี้แยกเป็นประเด็นดังนี้

1. พรรคประชาชาติก็ทำหน้าที่ของพรรคที่มีผู้สนับสนุนเป็นมุสลิม ถือว่าเป็นพรรคตัวแทนของมุสลิมที่เลือกพรรคนี้ พรรคก็มีสิทธิที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ (ถ้าเราจะติติงพรรคนี้ก็เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารที่จะพูดยังไงให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เข้าใจในประเด็นนี้ ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังคือพูดแล้วผลที่ตามมาต้องไม่เกิดการโจมตีอิสลามมากไปกว่านี้)

2. ประเทศไทยประกอบด้วยประชากรที่หลากหลายความเชื่อ หลากหลายวิถีชีวิต การที่ชาว lgbtq+ ต้องการสมรสเท่าเทียมก็เป็นสิทธิของพวกเขาที่จะเรียกร้องให้มีได้

3. ขณะเดียวกันเราในฐานะมุสลิมก็มีสิทธิที่จะปกป้องหลักการของเราด้วยเช่นกัน ที่ไม่สามารถยอมรับการสมรสแบบนี้ได้ในสังคมมุสลิมของเรา

4. ถ้าพิจารณาอีกด้านการสมรสเท่าเทียมไม่ได้เกี่ยวกับเรา เพราะในอิสลามการแต่งงานต้องระหว่างเพศชายกับหญิงเท่านั้น ดังนั้นสมรสเท่าเทียมจึงไม่อาจเทียบกับการนิกะห์ตามหลักของอิสลาม

5. ข้อเรียกร้องที่มุสลิมในประเทศนี้ทำได้คือขอให้ระบุเป็นข้อยกเว้นว่า กฎหมายนี้ไม่ใช้กับมุสลิม ถ้าจะมีคนแย้งว่ายกเว้นไม่ได้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมายของไทย ประเด็นนี้ทำไมจะทำไม่ได้ในเมื่อกัญชาเสรี ยังมีข้อยกเว้นสำหรับคนอายุต่ำกว่า 20 ปี และสตรีมีครรภ์ แล้วถ้ามุสลิมจะเรียกร้องให้ยกเว้นเพราะขัดกับหลักศาสนาทำไมจะทำไม่ได้

6. " บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แต่ต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน"

— มาตรา 31 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

7. ส่วนการปฎิบัติต่อมุสลิมที่เป็น Lgbtq+ สังคมมุสลิมก็ต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาที่จะโอบอุ้มดูแลอย่างเมตตา ไม่ใช่ผลักไสคุกคามข่มขู่ให้ออกไปจากศาสนา ให้ความรู้ความเข้าใจ ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อน

8. ยังมีปัญหาสังคมอื่นๆ อีกมากในสังคมมุสลิมเรากำลังเผชิญอย่างหนักหนาสาหัส เช่น ยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก แม่เลี้ยงเดี่ยวเพราะชายไม่รับผิดชอบ ความยากจน ความเหลื่อมล้ำทุกด้านที่นับวันถ่างกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไข

#การตีความ morality หรือศีลธรรมที่มุสลิมมองแตกต่างกับชุดจริยศาสตร์โลกเสรีนิยม
____________

____________

ผศ. ดร. อับดุลรอนิง สือแต และอัล-อัค อับดุลมะญีด อุปมา ได้อธิบายเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565
เวลา 20.30 - 22.30 น.

ผ่านClubhouse
Young Muslim Assosiation of Thailand
https://www.clubhouse.com/join/young-muslim-association/KNu1Qy7t/MEp9lgb3?utm_medium=ch_invite&utm_campaign=N5eszc94SPgedNTaA0UcRQ-240897
........
สะท้อนถึง “การตีความ morality หรือศีลธรรมที่มุสลิมมองแตกต่างกับชุดจริยศาสตร์โลกเสรีนิยม”กล่าวคือ
[ศีลธรรม]สิ่งสำคัญที่จะผิดพลาดไปมากคือการมองเห็นความชั่วร้ายที่อิสลามพูดถึงว่าเป็นการละเมิด “ศีลธรรม” (Morality) อย่างที่คนพูดๆ กัน เช่นเห็นการฆ่าคนตายคือการละเมิดชีวิตหนึ่งที่ผิดหลักศีลธรรมอันดีงาม ... แต่เมื่อมามองคำอธิบายของการฆ่าคนในอัลกุรอานนั้นมันไปกว่านั้น นั่นคือ การฆ่าชีวิตหนึ่งนั้น “ประหนึ่งการฆ่าชีวิตทั้งหมด” นั่นจึงไม่ใชศีลธรรมแบบที่เราเข้าใจ แต่เป็นการบอกว่า สถานะของการฆ่าคนอย่างอธรรมแม้แต่เพียงคนเดียวคือการทำลายเผ่าพันธ์มนุษยชาติ (ไม่ต้องนึกถึงเลยว่า สงครามที่ทำลายชีวิตคนบริสุทธิ์นับหมื่นนับแสนจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายสาหัสเช่นไรในมุมมองนี้)เช่นเดียวกับการทำซีนา(ผิดประเวณี) มันจะไม่ใช่มุมมองแบบศีลธรรมแบบทั่วไป คือเป็นความผิดทางเพศระหว่างชายหญิงเท่านั้น แต่มันหมายถึงการทำลายศักดิ์ศรีของความเป็นเพศหญิง ซึ่งไม่ใช่แค่การหลับนอนของชายหญิงอันเป็นส่วนตัว(คนอื่นอย่ามายุ่ง) แต่เสมือนหนึ่งการยอมรับให้คนอื่นๆ มาทำเช่นนี้กับพี่สาวหรือน้องสาวตัวเองได้เช่นกัน ดั่งที่ท่านนบีตั้งคำถามกับชายที่มาขออนุญาตทำซีนาว่า ถ้าคนมาขอทำซีนากับแม่ของท่าน กับน้องสาวพี่สาวของท่าน กับน้าสาวของท่าน ท่านจะว่าอย่างไร? ซึ่งชายคนนั้นก็บอกว่าไม่สามารถยอมรับได้... การทำซีนามันก็เสมือนกับการเหยียดหยามความเป็นผู้หญิงของทุกบ้าน ตัวอย่างพวกนี้ทำให้มุมมองต่อการเห็นความเลวไม่ใช่เป็น“ศีลธรรมทางศาสนา” แบบที่เราเคยเข้าใจ แต่มันคือการกระทำผิดต่ออารยธรรมมนุษย์ ต่อเผ่าพันธ์ของมนุษย์ ต่อธรรมชาติแห่งความดีงาม ... อัลกุรอานมักเรียกความดีว่า “มะอรูฟ” หมายถึง “สิ่งมนุษย์รู้จักและคุ้นเคยกันดี” ขณะที่ความเลวนั้นเรียกว่า “มุงกัร” ตามรากคำแล้วมันหมายถึง “สิ่งที่มนุษย์ไม่อาจยอมรับมันได้” ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์จึงปฏิเสธมัน

__________________

(สรุปจาก https://www.clubhouse.com/room/mWJjDb8L?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=xfiv6SsVuHKc6DV3C8eFuQ-243138)
เมื่อกฎหมายผ่า

#ศาสตร์และศิลป์ในการอธิบาย
ความสำคัญของชี้แจงทำความเข้าใจเหตุผลและข้อดีข้อเสีย นอกจากการอ้างเหตุผลว่าผิดหลักศาสนาไม่ว่ากัญชาเสรี สุราก้าวหน้า
ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัดเสนอว่า

“ในช่วงนี้ ที่รัฐบาลโลกสร้างกระแสเสรีนิยมไปทั่วโลก เป็นเสรีนิยมที่แยกจากประชาธิปไตย ทั้งเพศเสรี กัญชาเสรี เหล้าเสรี และอะไรๆที่จะตามมามากมายการปฏิบัติต่อกระแสเสรีนิยมเหล่านั้น ควรจะต้องสุขุมใจเย็น ทุ่มเทความพยายามชี้แจงเหตุผล ความเป็นมาและความเป็นไป มากกว่าการเผชิญหน้าอย่างเกรี้ยวกรานและการประนามด่อทอ

และที่สำคัญ การทุ่มเทความพยายามชี้แจงเหตุผลเป็นเรื่องที่ควรกระทำ มากกว่าแค่การบอกว่า "เพศเสรี" "กัญชาเสรี" ผิดหลักการศาสนาอิสลาม

ในตำราประมวลวัจนะศาสดาซึ่งอิหม่ามอะหมัด บันทึกเหตุการณ์หนึ่งในสมัยของศาสดามุฮัมมัดว่า

อบูอุมามะฮ์เล่าว่า มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาหาท่านนบี ศอลฯ เขากล่าวว่า "โอ้ท่านรอซูลุลอฮ์ โปรดอนุญาตให้ฉันผิดประเวณีเถิด"

ว่าแล้วผู้คนก็พากันมาหาชายหนุ่มผู้นั้น พร้อมกับการเอ็ดตะโร พวกเขาว่า "อะไรกัน อะไรกัน"

ศาสดามุฮัมมัดจึงกล่าวว่า "มานี่ซิ"

แล้วเขาก็เข้ามาใกล้ แล้วนั่งลง ท่านนบี ศอลฯ จึงถามว่า
"เธออยากให้ใครทำกับมารดาของเธอหรือไม่ ?"

"ไม่ครับ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ชีวิตผมขอพลีแด่ท่านครับ" เขาตอบ

"คนอื่นก็ไม่อยากให้เกิดกับมารดาๆ ของพวกเขาเช่นกัน" ศาสดามุฮัมมัด
กล่าวว่า

"แล้วเธออยากให้เกิดกับบุตรสาวของเธอหรือไม่ ?"
ศาสดามุฮัมมัดว่าถาม

"ไม่ครับ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ชีวิตผมขอพลีแด่ท่านครับ" เขาตอบ

"คนอื่นก็ไม่อยากให้เกิดกับบุตรสาวของพวกเขาเช่นกัน" ศาสดามุฮัมมัดกล่าวว่า

"แล้วเธออยากให้เกิดกับพี่สาวน้องสาวของเธอหรือไม่ ?" ศาสดามุฮัมมัดถาม

"ไม่ครับ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ชีวิตผมขอพลีแด่ท่านครับ" เขาตอบ

"คนอื่นก็ไม่อยากให้เกิดกับพี่สาวน้องสาวของพวกเขาเช่นกัน" ท่านศาสดากล่าว

"แล้วเธออยากให้เกิดกับป้าๆ ของเธอหรือไม่ ?"ศาสดามุฮัมมัดว่าถาม

"ไม่ครับ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ชีวิตผมขอพลีแด่ท่านครับ" เขาตอบ

"คนอื่นก็ไม่อยากให้เกิดกับป้าๆ ของพวกเขาเช่นกัน" ศาสดามุฮัมมัดว่า

"แล้วเธออยากให้เกิดกับน้าๆ ของเธอหรือไม่ ?" ศาสดามุฮัมมัดถาม

"ไม่ครับ ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ ชีวิตผมขอพลีแด่ท่านครับ" เขาตอบ

"คนอื่นก็ไม่อยากให้เกิดกับน้าๆ ของพวกเขาเช่นกัน" ศาสดามุฮัมมัดกล่าว

แล้วศาสดามุฮัมมัดก็วางมือลงบนอกชายหนุ่มผู้นั้น พลางว่า "โอ้อัลลอฮ์ โปรดอภัยบาปของเขา โปรดชำระหัวใจของเขาให้บริสุทธิ์ และโปรดรักษาอวัยวะเพศของเขาจากสิ่งไม่ดี"

หลังจากนั้น ชายหนุ่มผู้นั้นไม่รังเกียจสิ่งใดมากกว่าการผิดประเวณีอีก"

ปัญญาชนมุสลิมล้วนแนวทางนี้ในการทำงาน

เมื่อประมุขแห่งอัซฮัร ออกมาคัดค้านเพศเสรี ก็จะบอกว่า "จะทำให้ประชากรลด และทำให้มนุษยชาติสูญพันธ์"

มากกว่าจะบอกกับผู้ที่ไม่ศรัทธา/ไม่เคร่งครัด ว่า ผิดหลักศาสนา"
#
25 องค์กรมุสลิมไทย จ่อเคลื่อนไหวใหญ่ อย่างมียุทธศาสตร์ เพื่อควำ้ กฎหมาย กัญชาเสรี

15 มิ.ย. 2565 – ภาคีเครือข่ายองค์กรมุสลิมกว่า 25 องค์กร ได้ร่วมประชุมหารือ กรณีมีการอนุมัติกัญชาเสรี ผ่านสภาผู้แทนราษฎร โดยที่ประชุมมีมติจัดตั้ง องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรมโดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ เป็นประธาน และนายอุดร น้อยทับทิม อดีตรองผู้ว่าฯยะลา เป็นรองประธาน โดยองค์กรเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่ เพื่อรณรงค์คว่ำร่าง พ.ร.บ.กัญชาเสรี ในวาระสองทุกรูปแบบอย่างสันติวิธี และผ่านทุกช่องทางของการสื่อสาร(อ่านเพิ่มเติมใน https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7112316)

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรมี 2 ระดับ
1. แนวทางระดับแนวดิ่ง
​​1.1 การปฏิสัมพันธ์และหาทางอองในระดับชั้นกรรมาธิการ โดยมีฝ่ายกฎหมายเป็นแกนหลักในการหาข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดผล
​​1.2 การพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
​​1.3 การรวบรวมรายชื่อจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และชุมชน เพื่อยับยั้งและแก้ไขในชั้นวาระที่ 2 (กรรมาธิการ) ของการพิจารณากฎหมาย
2. แนวทางระดับแนวราบ
​​2.1 การหาพันธมิตรเพิ่มขององค์กรภาคีเครือข่ายมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เพื่อภารกิจและเป้าหมายเดียวกัน
​​2.2 การสร้างความเข้าใจและพื้นที่พูดคุยในระดับเยาวชน นิสิตนักศึกษา และสถาบันการศึกษา โดยให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในมิติด้านต่าง ๆ ของข้อมูล
​​2.3 ใช้การประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย การ์ตูน สื่อวิดีโอ สื่อวิทยุ และสำนักข่าวต่าง ๆ
​​2.4 การส่งหนังสือสารความเข้าใจแตระหนักร่วมถึงคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร โดยมีฝ่ายวิชาการฯ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการ
​​2.5 การจัดทำคุฏบะฮฺวันศุกร์ และแจกจ่ายให้มัสยิดทั่วประเทศดำเนินการ โดยอาจกำหนดวันคุฏบะฮฺ เพื่อเป็นมาตรการเชิงสัญลักษณ์ของการคัดค้าน


แผนงานระยะต้น (ต้องดำเนินการเลย)
1. การแถลงมติการประชุม โดยฝ่ายสื่อฯ ได้ดำเนินการตัดส่งให้สำนักข่าวต่าง ๆ ทำข่าวต่อไป (ดำเนินการแล้ว)
2. การออกแถลงการณ์ในนามองค์

โดย shukur

 

กลับไปที่ www.oknation.net