วันที่ ศุกร์ กุมภาพันธ์ 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทฤษฏีความไม่เชื่อ 10 อย่างของพระพุทธเจ้า


พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมในพระไตรปิฏกในหมวดกาลามสูตรเรื่องอย่าให้เชื่อใครหรือสิ่งต่างๆใน 10 อย่างนี้ เพื่อที่จะให้พุทธศษสนิกชนได้คิดเป็นไม่เชื่อใครง่ายๆ

1. มา  อนุสสเวนะ

อย่าเชื่อด้วยการฟังตามกันมา

2. มา  ปรัมปรายะ

อย่าเชื่อด้วยการถือสืบทอดกันมา

3. มา  อิติกิรายะ

อย่าเชื่อด้วยการเล่าลือ

4. มา  ปิฎิกสัมปทาเนนะ

อย่าเชื่อด้วยการอ้างตำรา

5. มา  ตักกเหตุ

อย่าเชื่อด้วยเพราะเป็นตรรกะ(ข้อเท็จจริง)

6.  มา  นยเหตุ

อย่าเชื่อด้วยการอนุมาน

7.  มา  อาการปริวิตักเกนะ

อย่าเชื่อด้วยการตรองเอาตามเหตุแนวเหตุผล

8. มา  ทิฎฐินิชฌานักขันติยา

อย่าเชื่อด้วยเพราะเข้าได้กับทฤษฎีของตน

9.  มา  ภัพพรูปตายะ

อย่าเชื่อด้วยเพราะเห็นรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ

10.   มา  สมโณโน ครูติ

อย่าเชื่อด้วยเพราะสมณะนี้เป็นครูของเรา

ผู้ที่ได้อ่านแล้วเกิดตาเห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถเห็นแจ้งในหลักธรรมทั้งสิบข้อได้ ฏ้จะขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

โดย คัมภีรัญจะกะถังกัตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net