วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

CSS ภาค 1


CSS ภาค 1 ว่าด้วยนิยามเบื้องต้นเจ้าค่ะ

รู้จักกับ CSS 

     CSS (Cascading Style Sheet) เป็นชุดคำสั่งสำหรับจัดรูปแบบการแสดงผลที่นิยมนำมาใช้กำหนดการแสดงเนื้อหาภายในเว็บเพจ โดยคำสั่งCSSถูกนำมาใช้เสริมคุณสมบัติของ HTML เพื่อให้เราสามารถจัดรูปแบบข้อความและองค์ประกอบอื่นๆ บนเว็บเพจ 
 
 
 
 
 

ใน Dreamweaver MX 2004 มีการปรับปรุงเพื่อให้สนับสนุนการทำงานและการใช้งาน CSS อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการกำหนดคุณสมบัติต่างๆให้แก่ Page Properties และการจัดรูปแบบข้อความด้วย Properties Inspector จะถูกแปลงให้เป็นคำสั่งCSSแทนคำสั่ง HTML

      นอกจากการสร้าง CSS โดยการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ ใน Properties Inspector แล้ว อีกวิธีที่สามารถสร้างCSS ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือการสร้างโดยใช้พาเนลCSS Styles ทั้งแท็บ Relevant CSS และแท็บ CSS Properties ของพาเนล Tag Inspector 

ประโยชน์ของ CSS

      การจัดรูปแบบเว็บเพจด้วย CSS มีข้อดีกว่าการใช้คำสั่ง HTML ตามปกติหลายประการคือ

มีคำสั่งสำหรับจัดรูปแบบมากกว่า

       CSS แบ่งหมวดหมู่คำสั่งออกเป็น 8 หมวด คือ

      Type – การกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับฟอนต์ ขนาด ลักษณะต่างๆ

      Background – การกำหนดรูปแบบของพื้นหลัง

      Block – การกำหนดการจัดเรียงหรือการจัดวางของตัวอักษร

      Box – การกำหนดคุณสมบัติของขนาดและระยะในการจัดวางของวัตถุ

      Border – การกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับกรอบ

    List – การกำหนดรูปแบบของ List (แท็ก ol และ ul) เช่นการแทรกรูปภาพเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

      Positioning – กำหนดตำแหน่งของส่วนต่างๆ ในเว็บเพจ

      Extensions – การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การกำหนดรูปร่างของ pointer เมื่อผ่านวัตถุแต่ละชิ้น

      โดยแต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มคำสั่งที่ครอบคลุมหลากหลาย เช่นการกำหนดขอบของตารางทั้ง 4 ด้านให้แตกต่างกัน

From:www.quickpc.co.th/data/Test/574/temp_qlabs.html

โดย wzonline

 

กลับไปที่ www.oknation.net