วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกร็ดพระราชประวัติพระพุทธยอดฟ้า ฯ (ตอนที่ 1)


               คงจะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  ในเดือนนี้มีวันสำคัญอยู่วันหนึ่ง  ซึ่งได้แก่วัน(คล้ายวัน)ที่ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”  ทรงประกาศสถาปนา “มหาจักรีบรมราชวงศ์” ขึ้น  เมื่อวันที่ 6  เมษายน  พ.ศ. 2325  หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจาก “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” แห่งกรุงธนบุรี

              กล่าวสำหรับพระราชประวัติสังเขปของ “ปฐมบรมกษัตริย์” พระองค์นี้มีอยู่ว่า  ประสูติเมื่อวันพุธ  แรม 5 ค่ำ  เดือน 4  ปีมะโรง  หรือที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในเรื่อง “ปฐมวงศ์” ว่า  “เป็นนาคสมพักศร  อัฐศก  ผคุณมาศ  กาลปักษ์  ปัญจมี  ดิถีพุฒวาร  พุทธสาสนกาล 2279  พรรษา  จุลศักราช 1098”

               ทรงเป็นโอรสลำดับที่ 4  ใน “สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก” (พระนามเดิม “ทองดี”)   ซึ่งรับราชการตำแหน่งเสมียนตรากรมมหาดไทย  ในสมัย “สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ” (ที่ “หลวงพินิจอักษร”)   และ “สมเด็จพระมหาชนนี” (พระนามเดิม“ดาวเรือง” หรือ “หยก”)

               บิดาของ“พระมหาชนก” หรือ “ท่านทองดี” นั้น  มีชื่อเดิมว่า “ท่านทองคำ” ได้เป็นที่ “พระยาราชนิกูล”  ปลัดทูลฉลองกรมมหาดไทย  สมัย “สมเด็จพระเจ้าท้ายสระ” 

               “ท่านทองคำ” (ซึ่งมีศักดิ์เป็น “พระอัยกา” หรือ “เจ้าคุณปู่” ของ “พระพุทธยอดฟ้า ฯ”) เป็นบุตรของ “พระยาอัษฎาเรืองเดช” (ชื่อเดิม “ขุนทอง”)  เจ้ากรมตำรวจฝ่ายพระราชวังบวร  สมัย“ขุนหลวงสรศักดิ์” ยังเป็น “อุปราช”   ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น“เจ้าพระยา

วรวงษาธิราช”  หลังจากที่ขึ้นครองราชย์เป็น “พระเจ้าเสือ” แล้ว

               “ท่านขุนทอง”  เป็นบุตรของ “เจ้าพระยาโกษาธิบดี” (ปาน)  เสนาบดีว่าการพระคลัง(และกรมท่า)สมัย “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” (คนเดียวกับที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอกอัครราชทูตไปเจริญพระราชไมตรียังประเทศฝรั่งเศส  สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14)   

               “ท่าน(โกษา)ปาน” เป็นบุตรคนที่ 2 (รองจาก “โกษาเหล็ก”) ของ “เจ้าแม่วัดดุสิต” (ซึ่งบางตำนานระบุว่าทรงเป็นพระราชธิดาของ “สมเด็จพระเอกาทศรถ”  ที่ประสูติแต่นางสนม  (พระนามเดิมคือ “หม่อมเจ้าหญิงอำไพ” หรือ “หม่อมเจ้าหญิงบัว”)
                ความสำคัญของ
“เจ้าแม่” พระองค์นี้  ไม่เพียงอยู่ตรงที่ทรงเป็นราชนิกุลหรือเชื้อพระวงศ์เท่านั้น  หากแต่เอกสารทางประวัติศาสตร์ยังระบุตรงกันเป็นส่วนใหญ่ด้วยว่า  ทรงมีสถานะเป็นพระนม(เอก)ของ “พระนารายณ์”   และได้ถวายการเลี้ยงดูมาโดยตลอดตั้งแต่แรกประสูติ                                          

               อนึ่ง เนื่องจากทรงเคารพนับถือ ดุจพระราชมารดา  จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพระตำหนัก(ตึก)  พระราชทานให้เป็นที่ประทับ ณ บริเวณใกล้กับวัดดังกล่าว ทำให้เหล่าข้าราชบริพารตลอดจนประชาชนทั่วไป  พากันขนานพระนามตามทำเลที่ตั้งตำหนักใหม่มาตั้งแต่บัดนั้น

โดย ไทยนิกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net