วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกร็ดพระราชประวัติพระพุทธยอดฟ้า ฯ (ตอนที่ 3)


เกร็ดพระราชประวัติพระพุทธยอดฟ้า ฯ (ตอนที่ 3)

               กล่าวสำหรับเกร็ดพระราชประวัติของ “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช”   โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรับราชการ (ก่อนปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นเป็นองค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่ง “มหาจักรีบรมราชวงศ์”)นั้นนัยว่า   หลังจากลาสิกขาจากสามเณรแล้ว  “หลวงพินิจอักษร” หรือ “ท่านทองดี” ผู้เป็นบิดา  ได้นำพา “คุณทองด้วง” เข้าถวายตัวเป็นมหาดเล็ก  ใน “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพรพินิต” (ซึ่งต่อมาขึ้นครองราชย์เป็น “สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร”  กษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ลำดับที่ 32  หรือรองสุดท้าย) 

               ตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้า ฯ (จาก “สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ” ซึ่งเป็นพระบิดา) ให้ดำรงตำแหน่ง “กรมพระราชวังบวร ฯ”  ต่อจาก “สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์”( “เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ” หรือ “เจ้าฟ้ากุ้ง” จอมกวี)  ที่ถูกลงพระราชอาญาด้วยการโบยจนทิวงคต  ในข้อหาเป็นชู้กับ “เจ้าฟ้านิ่ม” และ “เจ้าฟ้าสังวาลย์” พระสนมเอก)

               ครั้นมีอายุครบกำหนดจึงได้กราบถวายบังคมลาอุปสมบท( ณ วัดมหาทลาย) 1 พรรษา  หลังจากลาสิกขาแล้วได้กลับเข้ารับราชการตามเดิม  จนกระทั่งต่อมา(ดูเหมือนจะเป็นสมัย “สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ” รัชกาลสุดท้าย)  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “หลวงยกกระบัตร”  เมืองราชบุรี (ว่ากันว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ก็เคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ที่เมืองตาก  ก่อนที่จะก้าวขึ้นเป็น “เจ้าเมือง”  เนื่องจากคนเดิมถึงแก่อนิจกรรม)

               ก็และในช่วงนี้นี่เองที่ “คุณหลวง ฯ” ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกับ “คุณนาค” (ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็น “กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์”)  ธิดาของ “ท่านทอง” และ “ท่านสั้น”  คหบดีแห่งบ้านบางช้าง  แขวงอัมพวา  เมืองสมุทรสงคราม  มีบุตรธิดา(ในสมัยที่ยังรับราชการ)ด้วยกันรวม 10 คน(หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์แล้วได้ทรงสถาปนาเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้า” ทั้งหมด  (ส่วนที่เกิดจากพระสนมอื่น ๆ เป็น “พระองค์เจ้า”)

               อนึ่ง ใคร่ขออนุญาตแทรกเอาไว้ตรงนี้เสียด้วยเลยว่า  ในบรรดาพระสนมของ “พระพุทธยอดฟ้า ฯ” จำนวน 33 คนนั้น  มีอยู่คนหนึ่งที่อาจกล่าวได้ว่า  เป็นที่โปรดปรานยิ่งกว่าพระสนมทั้งหลาย   ซึ่งได้แก่คนที่ส่วนใหญ่รู้จักกันในนาม “เจ้าจอมแว่น”  คือที่พวกในวังชอบเรียกกัน(ลับหลัง)ว่า “คุณเสือ” (เพราะเป็นคนเฉียบขาดจริงจังกล้าพูดกล้าทำกล้าเพ็ดทูล)

               เกียรติประวัติที่ยังเล่าขานกันมาจนบัดนี้ก็คือ  ท่านเป็นคนต้นคิดทำ “ขนมไข่เหี้ย” ถวาย “พระพุทธยอดฟ้า ฯ”  กระทั่งตำรับดังกล่าวเผยแพร่ออกมาสู่ชาวบ้านในภายหลัง

               สาเหตุที่มีชื่ออย่างนั้นว่ากันว่า  เนื่องมาจาก “พระพุทธยอดฟ้า ฯ” ทรงโปรดเสวยไข่ดังกล่าวเป็นประจำ(สมัยก่อนนิยมรับประทานกับมังคุด)  หากแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หาไข่จริง ๆ ถวายไม่ได้  “เจ้าจอมแว่น” จึงได้คิดทำ(ขนม)ไข่ที่ว่าให้เสวยแทน/.

โดย ไทยนิกร

 

กลับไปที่ www.oknation.net