วันที่ พุธ เมษายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระคุณเจ้าทั้งหลาย ลืมแก่นแท้ของพระธรรมแล้วหรือไร


ในฐานะที่ผมเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ได้เห็นเหตุการณ์ขบวนธรรมยาตราเคลื่อนขบวนเข้าสู่หน้ารัฐสภา ทำให้เกิดคำถามหลายอย่างจึงอยากจะถามพระคุณเจ้าทั้งหลายว่าปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มีประสงค์เพื่อสิ่งใด ผมขอถามด้วยความเคารพดังนี้

1.การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นกิจของพระสงฆ์หรือไม่

2.เมื่อพระสงฆ์เข้าสู่ทางธรรม ไม่ควรเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกแบบนี้ถือได้ไหมว่ายังไม่ปล่อยวาง ไม่ใช่แก่นของธรรมะที่แท้จริง

3.หน้าที่หลักของพระสงฆ์คือการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน และเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งการออกมาเดินขบวนแบบนี้ถือว่าขัดกับหลักธรรมะหรือเปล่า

4.ศาสนาพุทธมีมานานหลายพันปีแล้ว และไม่เคยถูกบัญญัติในกฎหมายหรือในรัฐธรรมนูญว่าต้องเป็นศาสนาประจำชาติมาก่อน ศาสนาพุทธของเราก็ยังดำรงอยู่ได้จนทุกวันนี้

5.ถ้าศาสนาพุทธถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จะทำให้ญาติโยมนับถือเลื่อมใส่ในพระพุทธศาสนามากขึ้นกว่าเดิม หรือจะทำให้คนนับถือ"ธรรม"หรือนับถือ "เงิน" มากว่าเดิมรึเปล่า

6.ในขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังวุ่นวายอยู่ การที่พระคุณเจ้าออกมาชุมนุมเช่นนี้ จะยิ่งทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองตึงเครียดขึ้นกว่าเดิมหรือไม่

7.การนำช้าง 9 เชือกมาร่วมในขบวนธรรมยาตรา ในช่วงเวาลที่อากาศและพื้นถนนร้อนเช่นนี้ ไม่ถือเป็นการทรมานสัตว์หรือ

จึงอยากจะเรียนถามด้วยความเคารพ มิได้มีเจตนาได้ตั้งใจวิจารณ์พระคุณเจ้าไปในทางเสียหายแต่อย่างใด

โดย สิงห์หลบใน

 

กลับไปที่ www.oknation.net