วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รำฤกถึงคุณครูบาอาจารย์........กาลเข้าพรรษา


นะโมตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภฺทโท)

คนมีความรู้แต่ไม่มีความดี  เป็นผู้ทำลายโลกนี้ให้พินาศ

คนมีความดีแต่ไม่มีความรู้  เป็นผู้ทำให้โลกนี้สงบ

คนมีความรู้และมีความดี เป็นผู้ทำให้โลกนี้สว่างไสว

พระอาจารย์จันดี  กฺนตสาโล  

ประธานสงฆ์วัดป่าอัมพวัน  ต. หนองรี  อ. เมือง จ. ชลบุรี

(สาขาวัดหนองป่าพง)

                                                             "นั่นแหละ สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า;

                                                               เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชา;

                                                               เป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ;

                                                               เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทาน;

                                                               เป็นผู้ที่ควรแก่การทำอัญชลี;

                                                               เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ดังนี้

              พระคุณของอาจารย์ทำให้ชีวิตในโลกภายนอกดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุขตามอัตภาวะ

 พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้ชีวิตจึงรู้จักมีสติ สำรวมกาย วาจา ใจ ทุกขณะ

พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้รู้จักฝึกจิตให้นิ่งสงบแม้นต้องเจอกับเรื่องร้าย ๆ ในชีวิต

พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้อย่างปลอดภัย

พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้รู้จักเดินในป่าตอนกลางคืนอย่างระมัดระวังทุกย่างก้าว

พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้ใช้ชีวิตในที่ไม่มีแสงไฟฟ้าและไม่กลัวฝูงตุ๊กแก

พระคุณของอาจารย์......................ทำให้รู้จักข่มใจต่อสู้กับกิเลสกองใหญ่ในโลกปัจจุบัน

พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้รู้จักการย้อมผ้าด้วยแก่นขนุนและเย็บผ้าใช้เองด้วยมือ

พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้ไม่กลัวผี   แต่กลัวความชั่ว

พระคุณของอาจารย์.....................ทำให้กล้าที่จะทำความดีโดยไม่อายใคร

พระคุณของอาจารย์......................ทำให้รู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงได้ในโลกปัจจุบัน

พระคุณของอาจารย์......................ทำให้รู้จักประมาณในการบริโภคและกินอย่างมีสติ

พระคุณของอาจารย์......................ทำให้เป็น "คน"  มาได้จนถึงทุกวันนี้ ฯ

   2   ปีผ่านไป  เมื่อถึงกาลพรรษาปีนี้  จึงขอระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนข้อวัตร ข้อปฏิบัติ

กล่อมเกลาจิตใจตลอดกาลพรรษาในปีนั้น  อันเป็นคุณประโยชน์ยิ่งต่อการดำรงอยู่ในปัจจุบันในโลกที่วุ่นวาย

พระคุณของท่านศิษย์ยังระลึกถึงทุกลมหายใจ.

Track No01.mp4 - Chamras Saewataporn

โดย ฟ้าสางที่บางแสน

 

กลับไปที่ www.oknation.net