วันที่ อังคาร กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประวัติโรงเรียนล่องแพวิทยา


ประวัติโรงเรียนล่องแพวิทยา

โรงเรียนล่องแพวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2527  โดยคณะกรรมการ ห้วยมะน้ำ หมู่ที่6 ต.แม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านห้วยมะน้ำ  โดยมี    นางสาวขวัญเมือง   ตะก้อง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่   ในการก่อตั้งครั้งแรกทางการไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้  คณะครูและชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน 1 หลังและโรงเรียนสามารถเปิดรับนักเรียนได้แบบปีเว้นปีเนื่องจากขาดครู
                ในปี พ.ศ. 2532  ราษฎรบ้านห้วยมะน้ำเกิดการแบ่งกลุ่มเนื่องจากความเชื่อและแนวปฏิบัติทางศาสนา ระหว่างผู้นับถือลัทธิผีกับผู้นับถือศาสนาพุทธ  และผู้นำกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธได้รวบรวมกันตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่บริเวณที่แม่น้ำโขงมาบรรจบแม่น้ำเงา  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาไทยว่าบ้านสบโขงและชื่อภาษากะเหรี่ยงว่าบ้านแม่คะทู  ซึ่งหมู่บ้านสบโขงมีประชากรมากกว่าบ้านห้วยมะน้ำ  โรงเรียนบ้านห้วยมะน้ำจึงถูกย้ายมาตั้งใหม่บริเวณริมแม่น้ำเงาบริเวณบ้านสบโขง  ซึ่งในการสำรวจที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกคณะผู้สำรวจต้องเดินทางด้วยแพเนื่องจากไม่มีถนนเข้าหมู่บ้าน  สำนักงานการประถมอำเภอสบเมยจึงตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า โรงเรียนล่องแพวิทยา สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน
                ต่อมาในวันที่  20  กรกฎาคม  2547  ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีภูเขาถล่มและน้ำป่าพัดพาต้นไม้ ดิน ทรายเข้าทำลายโรงเรียน  บ้านพักครู  อาคารเรียน  โรงเรือนเกษตร  ถูกน้ำพัดไปทั้งหลังเหลืออาคารเรียนเพียง 2 หลัง ซึ่งสภาพไม่สามารถใช้การได้อีกต่อไป  นักเรียนจึงได้ทำการย้ายโรงเรียนอีกเป็นครั้งที่ 2 ขึ้นไปอยู่บริเวณเนินเขาท้ายหมู่บ้าน  ในเวลานั้นนักเรียนต้องนั่งเรียนใต้ถุนวัดเป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว  ครูและชาวบ้านได้ทำการบูรณะฟื้นฟูโรงเรียนจนสามารถใช้การได้และเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ

 

 

โดย ผ.อ.สยามเรืองสุกใสย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net