วันที่ พุธ กันยายน 2551

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

spyware


 • Spyware 

สปายแวร์คืออะไร สปายแวร์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบพฤติกรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป เช่นตรวจสอบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นๆ สนใจเข้าเว็บไซต์ประเภทใดหรือสนใจสินค้า,บริการใดเป็นพิเศษ และทำการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อส่งกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์กลางที่ตั้งไว้เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกนำไปใช้ในการทำตลาดของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือหากร้ายแรงไปกว่านั้นข้อมูลที่สปายแวร์เก็บรวบรวมและส่งกลับไปอาจเป็นข้อมูลสำคัญหรือเป็นความลับส่วนตัวก็อาจถึงข้อละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้หากคอมพิวเตอร์เครื่องใดมีสปายแวร์ฝั่งตัวอยู่อาจได้รับผลกระทบอื่นๆ ตามมาด้วย เช่น เกิดความรำคาญ, มีค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์สูงกว่าปกติ, คอมพิวเตอร์หยุดการทำงานบ่อยมากกว่าปกติ

ทั้งนี้อาจสงสัยแล้วว่าไวรัสกับสปายแวร์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสปายแวร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของไวรัสคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ ไวรัสคอมพิวเตอร์จะมีการทำลายข้อมูลหรืออาจส่งผลทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายได้ แต่สปายแวร์จะมุ่งเน้นไปทางด้านการค้นหาข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อวัถตุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด


 • ผลกระทบต่อการใช้งานและการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จากสปายแวร์ 

  • ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงกว่าปกติเนื่องจากสปายแวร์จะทำการเปิดใช้โปรแกรมบางอย่างโดยผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่รู้ตัว 

  • ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน(แฮงค์) บ่อยกว่าปกติ เนื่องจากสปายแวร์จะทำการเปิดใช้โปรแกรมจำนวนหลายๆ โปรแกรมโดยผู้ใช้ไม่รู้ตัวทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหนักจนหยุดทำงานอย่างกระทันหัน 

  • ทำให้การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตช้าลง เช่นเปิดเว็บไซต์ช้า, ดาว์นโหลด File ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ช้าลงหรืออาจดาว์นโหลดไม่ได้เลยเนื่องจากสปายแวร์บางชนิดจะมีการรับ-ส่งข้อมูลเข้าออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดสปายแวร์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้เป็นปริมาณมากๆ ทำให้ช่องสัญญาณที่ใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลเต็มซึ่งเป็นที่มาของอาการเปิดเว็บไซต์ไม่ได้, ดาว์นโหลดช้าหรือไม่ได้เลย 

  • ทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยเนื่องจากสปายแวร์บางชนิดถูกโปรแกรมมาเพื่อทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางโดยการหมุนโมเด็มไปยังหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางที่ถูกกำหนดไว้โดยผู้สร้างสปายแวร์เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะมีผลทำให้ยอดค่าใช้โทรศัพท์สูงผิดปกติและอาจมีค่าใช้จ่ายประเภทโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศเกิดขึ้นได้กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดสปายแวร์ที่ถูกโปรแกรมให้เชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

 


 • สิ่งผิดปกติที่แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อาจติด Spyware 

  • ปรากฎโฆษณา POP-UP ขึ้นมาทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือทันทีเมื่อที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะเห็น POP UP โฆษณาขึ้นมาแม้ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเว็บไซต์ใดๆ เลย 

  • โฮมเพจหน้าแรกของอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์เปลี่ยนแปลงไปโดยผู้ใช้ไม่ทราบมาก่อน เช่นเดิมผู้ใช้กำหนดให้หน้าแรกของการเปิดโปแกรมบราวเซอร์เป็น http://www.truecorp.co.th แต่ต่อมาเป็น http://www.abc.com โดยที่ผู้ใช้ใม่ได้เป็นผู้เปลี่ยนแปลง 

  • เมื่อเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์พบว่ามีส่วนประกอบของโปรแกรมเช่น search bar เพิ่มเติมขึ้นมาโดยที่ผู้ใช้ไม่เคยติดตั้งเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

  • เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาพบว่ามี Icon โปรแกรมที่ไม่รู้จักปรากฎอยู่ที่หน้าจอ หรือที่ task bar ของบน Desktop เช่นโปรแกรมรายงานพยากรณ์อากาศ “weather forecast” ตัวอย่างตามรูปต่อไปนี้ 

รูปตัวอย่างสิ่งแปลกปลอมที่ปรากฎให้เห็นที่ Task Bar ของ Windows

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลงอย่างผิดปกติและแฮงค์บ่อยๆ 

 


 • วิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกโจมตีจากสปายแวร์ 

  • ติดตั้งโปรแกรม Anti-Spyware ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ Anti-Spyware สามารถตรวจสอบค้นหาสิ่งแปลกปลอม(Spyware) ที่จะเข้าฝั่งตัวอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งโปรแกรม Anti-Spyware จะทำหน้าที่ตรวจสอบเป็นลักษณะเรียลไทม์เมื่อ Anti-Spyware ตรวจพบสปายแวร์ก็จะทำการเตือนให้ผู้ใช้ทราบและทำการลบสปายแวร์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยทันที 

  • ไม่ดาว์นโหลดไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ ควรจะดาว์นโหลดจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น 

  • เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งและพบหน้าจอตามตัวอย่างรูปต่อไปนี้ให้พิจารณาอ่านข้อความเพื่อตรวจสอบว่าระบุเงื่อนไขการใช้งานอย่างไรก่อนที่จะดำเนินการใดๆ ต่อไปหรือหากไม่แน่ใจว่าคืออะไรให้ทำการปิดหน้าจอเหล่านั้นโดยทันที(คลิกที่เครื่องหมาย กากบาท) 

รูปตัวอย่างหน้าจอ POP-UP ที่ปรากฎขึ้นมากรณีที่เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง
ต้องการ Install โปรแกรมโดยอัตโนมัติลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์


 • วิธีการแก้ไขเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ติดหรือถูกสปายแวร์โจมตี 

  • ติดตั้งโปรแกรม Anti-Spyware เพื่อใช้ตรวจสอบค้นหาและลบสปายแวร์ออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรม Anti-Spyware มากมายให้เลือกใช้งานโดยมีทั้งฟรีและมีค่าใช้จ่ายซึ่งขอยกตัวอย่าง Anti-Spyware ที่เป็นฟรีแวร์ เช่น Microsoft® Windows AntiSpyware ผลิตโดยบริษัท Microsoft ดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ www.microsoft.com , Lavasofts Ad-Aware SE Personal Edition ดาว์นโหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.lavasoft.de/ms/index.ht

  • ตรวจสอบ Update โปรแกรม Antivirus หรือระบบปฎิบัติการที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากปัจจุบันมีการสร้างโปรแกรมประเภท Virus หรือ สปายแวร์ออกมาเผยแพร่ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาทำให้บางครั้งหากการ Update หรือปรับปรุงโปรแกรม Antivirus หรือ Anti-Spyware ทำอย่างไม่สม่ำเสมอหรือนานๆครั้ง ก็อาจถูกโจมตีจาก Virus หรือ Spyware ได้เช่นกั 


โดย saman

 

กลับไปที่ www.oknation.net