วันที่ จันทร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การทำบุญสังฆทานให้ถูกต้องและได้ผลบุญมาก


การทำบุญสังฆทาน เราเข้าใจผิดมานาน โดยนำของใส่ถังแล้วไปถวายพระหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้าง ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญสังฆทานที่ผิด และได้ผลบุญที่ต่ำ หรือบ้างครั้งไม่ได้บุญเลย และแถมยังได้บาป ถ้าเราถวายเงินแล้วพระรับกับมือหรือครอบครองเงินนั้นไว้กับตัว คือเราไปทำให้พระต้องอาบัติ ผิดศีล ถ้ายิ่งไปถวายสังฆทานตอนหลังเที่ยงยิ่งบาปหนักเข้าไปอีก

วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องมีดังนี้

๑. ต้องเป็นอาหารที่พระฉันได้ในเวลานั้น และต้องถวายก่อนเที่ยง (ส่วนสิ่งของอื่นที่เป็นถังนั้นเป็นเพียงเครื่องบริวารสังฆทานเท่านั้น)

๒. ต้องกล่าวคำถวายสังฆทาน ดังนี้ " อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโนชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุ สังโฆอิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานนิ ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

๓. พระตังแต่ ๔ รูปขึ้นไป (พระ ๔ รูปเรียกว่าครบสงฆ์) จึงจะรับสังฆทานได้ เพราะคำว่าสังฆทานแปลว่า เป็นทานที่ถวายแด่สงฆ์ เป็นบุญด้านอาหารสูงสุด ฉะนั้นพระ ๑ รูป ๒รูป หรือ ๓รูป ไม่สามารถรับสังฆทานได้เป็นบาป และถือว่าหลอกลวงเพราะไม่ใช่สงฆ์ (เพราะไม่ครบองค์) เป็นเพียงบุคคลเท่านั้น เว้นเสียแต่เป็นพระอรหันต์ ๑ องค์ก็สามารถรับสังฆทานได้ เพราะพระอรหันต์ถือว่าเป็สงฆ์

๔. จะต้องทำการอปโลกน์สังฆทาน หลังจากที่พระรับสังฆทานไปแล้ว พระรูปที่๒ จะต้องทำการอปโลกน์(คือทำการประชุมสงฆ์ เพื่อแบ่งปันสังฆทานที่ได้รับมา) แต่ถ้าพระไม่ทำการอปโลกน์ อาหารทุกชิ้นเครื่องบริวารทุกอย่างถือว่าเป็นของสงฆ์ทั้งสิ้น ญาติโยมจะไปกินไม่ได้เด็ดขาด ถึงแม้พระบางรูปจะบอกยกให้ก็กินไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นบุคลให้ ไม่ใช่สงฆ์ให้ แม้แต่พระที่เป็นผู้รับสังฆทานก็จะฉันไม่ได้ ถ้าผู้ใดขืนกินเข้าไป เมื่อตายต้องไปเกิดเป็นเปรต ประมาณ ๙๒ กัลป์

โดย Seasun

 

กลับไปที่ www.oknation.net