วันที่ จันทร์ มกราคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จริงหรือไม่ช่วยตอบที


คุณสมบัติของเยาวชนไทย 25 ประการ อันเป็นเหตุให้เข้าถึงปัญหา

ยาเสพติด หลงวัตถุนิยม มั่วเซ็กส์  จนกระทั่งขายบริการ

(เด็กพันธุ์ใหม่)

1.      เป็นกลุ่มที่คิดว่า การเสพยาแล้วทำให้มีเรี่ยวแรง ลืมความทุกข์

2.      ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง อ่อนแอทางจิตใจ

3.      รอคอยความสุขไม่เป็น ต้องการความรวดเร็ว

4.      ไม่อดทนต่อความทุกข์

5.      ในกลุ่มที่เสพยาทุกคนไม่มีงานทำ จึงไม่มีทางเลือก ต้องกลายเป็นคนเสพและคนค้า

6.      ครอบครัวมีภูมิหลังแยกทางกัน ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว

7.      ไม่มีรากฐานของวัฒนธรรมไทย

8.      มีเพื่อนติดยาเสพติดและอยู่ในวงการ จึงไม่กล้าเลือกปฏิเสธ

9.      มีเพื่อนร่วมปัญหาเดียวกัน

10.  ขาดเรียนบ่อย เรียนไม่เก่ง

11.   เป็นเด็กขี้เหงาอยู่กับตัวเองไม่ได้

12.  นึกสนุก อยากลองจากการชักชวนของเพื่อน

13.  ถือเป็นอาชีพง่าย สะดวก ไม่ต้องใช้ความสามารถ

14.  ชอบเลียนแบบทางเพศกับเพื่อนวัยเดียวกัน โดยฝึกจากสื่อต่างๆ

15.  มีปัญหาทางใจ

16.  มีความฟุ้งเฟ้อ

17.  ทำงานอาชีพอื่นรายได้ต่ำ

18.  กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการยาบ้ามีมาก

19.  การเสพยาบ้าทำให้มีความกล้าเรื่องเพศสัมพันธ์

20.  มีรสนิยมสูงตามแฟชั่น

21.  ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ

22.  ขาดความเชื่อมโยงในการมองปัญหา ทำให้ตกเป็นเหยื่อของระบบง่าย

23.  มองเหตุผลเข้าข้างตนเอง

24.  มีความคิดแบบเสรี ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

25.  มีแนวคิดอยู่ร่วมกันก่อนแต่ง เป็นที่มาของความแตกแยก ทำแท้ง

โดย hongtae90

 

กลับไปที่ www.oknation.net