วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปิติ


06-09-2006, 07:37 PM
-------
ปิติ * นั้นเป็นอาการของจิตก่อนที่จะเคลื่อนเข้าสู่อารมณ์
ที่ละเอียดขึ้น คือ ฌาน นั่นเอง * ปิติทั้ง 5 ได้แก่ ....*
-------
1.ปิติมีอาการขนลุกซู่ * เป็นอาการของปิติ ที่มีการอิ่มเอมใจ สุขใจ
บางครั้งก็เกิดขึ้น เนื่องจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบน ท่านยืนยันเหตุการณ์หรือ เรื่องราวบางอย่าง
ปิติ ชนิดนี้จะมีผลทางวิทยาศาสตร์ทางร่างกาย คือ จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านจากไขสันหลังเข้าสู่
สมอง กระตุ้นให้ต่อมฮอร์โมน ที่ใต้สมองหลั่งฮอร์โมนที่มีความสุข ออกมาหลายชนิด ครับ ปิติ
ชนิดนี้มีผลดีอย่างยิ่งในการปฏิบัติสมาธิครับ วิธีรับมือ หรือ จัดการเมื่อเกิดปิติชนิดนี้ ก็คือ
การกำหนดรู้ ถ้าทำให้ปรากฏได้บ่อยก็จะทำให้จิตใจสบาย มีความสุขครับเมื่อ
ปิติผ่านไป ก็
จงปล่อยวาง แล้วเคลื่อนจิตขึ้นสู่ความละเอียดของจิตที่สูงขึ้นครับ

2.ปิติที่มีอาการตัวโยก ตัวเอียงเอนตัว *มักเกิดขึ้นเวลานั่งหลับตาทำสมาธิ
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้จิตเกิดความสงสัย ว่าตอนนี้เรานั่งตัวเอียงตัวเอน หรือเปล่า เมื่อลืมตา
ขึ้นก็จะพบว่าที่จริงตัวเราตั้งตรงอยู่ ไม่ได้เอียงแต่อย่างไร แต่ความสงสัย และ ลืมตาดูก็จะ มี
ผลให้จิตถอนออกจากสมาธิ  วิธีจัด การกับปิติชนิดนี้ก็ คือการ

กำหนดรู้ว่าสิ่งที่เกิดอยู่นี้ คือ ปิติ ก็ไม่ต้องไปสงสัย + ไม่ต้องสนใจ
-------
ไม่ต้องไปลืมตาดูแล้วจิตจะเคลื่อนสู่ฌาน และ อารมณ์ที่ละเอียดขึ้น

3.ปิติที่มีความรู้สึกว่าตัวพองใหญ่ * หรือ จิต มารวมกัน
ที่หัว แล้วรู้สึกว่า หัวโตขึ้นขยายขึ้นวิธีการปฏิบัติ เหมือนข้อที่ผ่านมา
คือ กำหนดรู้แล้ว
ปล่อยวางผ่านเข้าสู่สมาธิขั้นต่อไปครับ

4.ปิติที่มีอาการเหมือนมี มด หรือ แมลง มาไต่ตามใบหน้า *
หรือ ตามแขนขาครับ ปิตินี้จะทำให้จิตใจเราเกิดความรำคาญหงุดหงิด และ ออกจากสมาธิลืมตาขึ้นดู
หรือลูบตามหน้าตามตัวดูแต่ก็ไม่มีตัวอะไรทั้งสิ้น ความจริงเกิดจากการที่ จิตเราเริ่มหยุดนิ่ง + ลดการ
ทำงานของประสาทสัมผัสอื่น คือ ตา หู จมูก ลิ้น คงเหลือแต่ผิวหนังร่างกายที่ ทำให้ประสาททำงาน
ละเอียดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังเพียงเล็กน้อย เราก็รู้สึกได้ชัดเจนกว่าปรกติ จึงทำให้รู้สึก
ว่า คล้ายว่ามีแมลงไต่ตอมอยู่วิธีปฏิบัติ คือ การ กำหนดรู้ครับว่าเรารู้ว่าที่ปรากฏนี้คือปิติ เมื่อจิตเรา
รู้ทัน แล้ว ปิติตัวนี้ จะไม่เกิดอีกในครั้งนั้น และ จิตจะเคลื่อนสู่ฌานที่สูงขึ้น


5.ปิติที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเราเบาเหมือนจะลอย หรือ จะเหาะไปในอากาศ*
ปิติตัวนี้เมื่อเกิดขึ้นในครั้งแรกจะทำให้ตกใจบ้าง หลงบ้าง ว่าเราได้อภิญญา แล้ว
เหาะ ได้แล้ว ที่จริงเป็นปิติเป็นความดีขั้นต้นก่อนที่จิตจะยกขึ้นสู่ฌาน ดังนั้นจึง
ควรกำหนดรู้แล้วปล่อยวาง
เพื่อให้จิตเข้าสู่สมาธิที่สูงขึ้น

สรุปแล้ว * ปิตินั้นเป็นสิ่งที่ดี และ เป็นเครื่องแสดงว่าจิตใจเรากำลังจะเข้าสู่สมาธิ
ที่สูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้หลายๆคน
ติดอยู่ในจุดนี้นาน เป็นปี ๆ ก็มี จนกว่า
จะผ่านปิติไปได้ปิตินั้น ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะเกิดปิติครบทั้ง 5 ประการ
บางคนก็เกิด
-------
บางคนก็ไม่เกิดปิติอะไรเลยแต่ก็เข้าสู่ ฌาน ได้เช่นกัน
-------
บางคนได้ปิติก็เข้าใจว่าบรรลุธรรม เหาะ ได้แล้วก็มีปรากฏ * บางคนก็บอกว่าตนเอง ไม่สามารถ
นั่งสมาธิได้ เพราะ นั่งที่ไรก็รู้สึกว่า มี มด แมลง มาไต่มาตอมทุกครั้ง ถาม อาจารย์บางท่านท่าน
ก็บอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร แต่ความจริงแล้ว อาการที่ปรากฏ เป็น อาการของ
ปิติ  ถ้ากำหนดรู้
หรือ จิตรู้ ทัน ก็จะหายไปเอง เหมือน เราทำข้อสอบ หรือ ผ่านด่านทดสอบได้
เพื่อการก้าวขึ้นสู่สมาธิที่ลึกขึ้นสูงขึ้นครับ

ส่วนปิติชนิดที่ตัวสั่น *ซึ่งเป็นอาการของฌานหยาบคล้ายเวลา ฝึกมโนเต็มกำลัง
วิธีการก็ คือ
ปล่อยวางจากร่างกาย อย่าไปสนใจในอาการสั่นอย่ารู้สึกว่าสั่น แล้วจะดี
เพราะ เป็นการแสดงว่าจิตของเรายังมีความยึดในร่างกายอยู่อีกมาก ให้พิจารณา
ในวิปัสสนาญาณให้มากขึ้นจนจิตเคลื่อนขึ้นสู่อารมณ์ที่สูงขึ้นละเอียดขึ้นครับ

***
---------------------------------------------------------
พระวิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ 보살
AbsTention From Allevil . CultivaTion oF The wholesoMe , PuriFicaTion Of The HearT
---------------------------------------------------------

โดย สาวิกา

 

กลับไปที่ www.oknation.net