วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความในใจ...ที่อยากบอก(ต่อ)


...สังคมบ้านเราจะเป็นสังคมไหนก็แล้วแต่...ในปัจจุบันนี้เท่าที่ผู้เขียน  เรียนรู้  และสัมผัสและสร้างปัญหาให้กับครอบครัว  ชุมชน  ตลอดถึงบ้านเมือง  ก็พอจะสรุปได้ย่อๆก็มีอยู่ 2-3  กลุ่ม ใหญ่ๆ

...ปลาใหญ่กินปลาเล็ก

...คนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาด

...คนรวยเอาเปรียบคนจน

และคนมีอำนาจใช้อำนาจในทางที่ผิด

...เชื่อไหมว่า  กลุ่มคนเหล่านี้ชอบใช้วิธีเอาชนะกันแบบผิดวิธีจากที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ที่ผู้เขียนกล่าวไว้ตอนที่แล้ว  และที่น่าเห็นใจเป็นที่สุดก็คือ  ปลาเล็ก,  คนโง่,  คนจน  หรือคนที่ด้อยโอกาส  นั่นเอง ซึ่งก็ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา  ที่นี้เราจะทำอย่างไรให้สังคมเหล่านี้เดินหน้าต่อไปได้  สำหรับคุณๆที่คิดว่าตนเองเป็น  ปลาใหญ่  เป็นคนฉลาด  เป็นคนรวย  และเป็นคนมีอำนาจ  ก็ต้องกลับมามองที่ตัวเราเอง  มามองภายในจิตใจของเราเอง  ว่าเราเป็นอย่างที่สังคมเขามองไหม  ถ้าใช่คุณๆก็ต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยการเห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง  จึงจะได้ชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจ  และสังคมก็จะเดินหน้าได้  และสำหรับ คุณๆที่คิดว่าเป็นปลาเล็ก  เป็นคนโง่  และเป็นคนจนอยู่ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณพัฒนาไม่ได้  คุณสามารถฝึกฝนอบรมตนเองที่เป็น ปลาใหญ่  เป็นคนฉลาด  และเป็นคนรวย  และเป็นได้ในแบบที่ดีด้วยหมายความว่า เป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจ  คือ มีน้ำใจ  ให้อภัย  ให้เกียรติกัน  แล้วสังคมนี้ก็จะมีความสงบสุข  หรืออย่างที่ผู้รู้กล่าวไว้ว่า  

-ลดการเห็นแก่ตัวให้น้อยลง...เพิ่มการให้ให้มากขึ้น

-ลดความเกลียดให้น้อยลง...เพิ่มความรักให้มากขึ้น

-ลดการโกรธกันให้น้อยลง...เพิ่มความเมตตาให้มากขึ้น

และลดความวุ่นวายให้น้อยลง...เพิ่มความสงบสุขให้มากขึ้น

ทีนี้คุณก็จะไต่อันดับไปสู่ วิธีเอาชนะในแบบแห่งพระพุทธองค์ได้โดยไม่ยาก...ถ้าคุณอยากชนะแบบที่ผู้คนยกย่องสรรเสริญ 

โดย เศรษฐวศิน

 

กลับไปที่ www.oknation.net