วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Why Hydrogen?

ทำไมพลังงานสะอาดต้องเป็นไฮโดรเจนนะหรือ?
เรามาติดตามดูที่ข้อความข้างล่างกันดีกว่า


๑.  ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก อย่างเช่นเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากน้ำมันหรือถ่านหิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโลก ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึี่งทำให้อุณภูมิของโลกสูงขึ้นเป็นผลให้เกิดภาวะ โลกร้อน๒. พลังงานไฮโดรเจนไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ดังเช่นการเผาไหม้ของปิโตรเคมีที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือยานพาหนะที่ก่อ ให้เกิดควันและฝุ่นละออง


 
๓. เป็นพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน เช่น เตาแก๊ส หรือ เครื่องยนต์สันดาปภายใน เช่น รถยนต์ เรือ รถแทรคเตอร์ หรือ เครื่องกังหัน และเครื่องไอพ่น 

๔. ไฮโดรเจนสามารถผลิตขึ้นจากทรัพยากรที่ไม่มีวันหมด เช่น  น้ำ ซึ่งต่างจากน้ำมันที่มีจำกัดและอาจจะหมดไปจากโลกได้ ทำให้ไฮโดรเจนเป็นพลังงานที่ยั่งยืน (Sustainable energy)๕. พลังงานไฮโดรเจนสามารถได้จากกระบวนการแยกน้ำ (H2O) ซึ่งน้ำเป็นทรัพยากรที่มีมากในโลก (โลกประกอบด้วยแผ่นดิน ๑ ส่วน แต่มีน้ำถึง ๓ ส่วน) และน้ำเป็นทรัพยากรที่หาได้ง่ายกว่าน้ำมันจึงมีราคาถูกกว่าน้ำมันอย่างมาก ดังนั้นหากเราใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก นอกจากนี้แล้วพลังงานที่ได้จากกระบวนการนี้ ไม่มีสารอื่นที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

๖. การใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงทำให้เครื่องยนต์มีเสียงเงียบกว่าเดิมและสามารถลดความร้อนของเครื่องยนต์ลงอีกด้วย

๗. สำหรับกรณีของประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศใน สัดส่วนที่สูง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของงบ ประมาณประเทศ พลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งที่น่าจะช่วยกู้ วิกฤติดังกล่าวได้

    ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรน้ำที่สามารถหาได้ทั่วไป แต่ยังต้องการเม็ดเงินเพื่อใช้ลงทุนในกระบวนการวิจัย พัฒนาและผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

“จะดีกว่าไหมที่คนไทยจะเป็นเจ้าของพลังงานที่ทั้งสะอาดและประหยัด แทนการพึ่งพาพลังงานจากต่างชาติแบบไม่รู้จบ
เพื่อลูกหลาน เพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่ออนาคตที่สดใส"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ การวิจัยและพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตอันสดใส เพียงแค่ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประโยชน์ของเรา คือประโยชน์ของท่าน ประโยชน์ของท่าน คือ ประโยชน์ของชาติที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยง
มีโอกาสสูญเงินลงทุน ท่านจะเสี่ยงเพื่อใคร
นายทุน? หรือ ส่วนรวม?

โดย พลังงานสีเขียว

 

กลับไปที่ www.oknation.net