วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แม่เหล็กผลิตกระแสไฟฟ้า!


กระแสไฟฟ้าที่เรานำมาใช้กันอยู่ทุกวันนี้
เกิดขึ้นจากพลังงานต่างๆที่อยู่ในโลกของเรา
ยกตัวอย่างเช่น น้ำมัน หรือ ถ่านหิน


ที่มา : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จากแผนภูมิข้างบนแสดงให้เห็นถึงปริมาณการใช้พลังงานต่างๆที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้ในประเทศไทย จะสังเกตได้ว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นปัจจัยในการผลิตมากที่สุด รองลงมาคือ ถ่านหินและน้ำมัน
จากข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน
ที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าการนำเข้าพลังงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ - ๑๕๔๙ นั้น
พบว่าประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อพลังงานจากต่างชาติมากขึ้นๆทุกปี

ลองสังเกตดูดีๆว่า เราต้องซื้อก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับสาม รองลงมาคือถ่านหินและไฟฟ้า

เอ... ทั้งๆที่เรามีเขื่อนผลิตน้ำเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าแล้วแต่เรายังคงต้องซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศอยู่ถึงแปดพันกว่าล้านต่อปีและมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกด้วย

หากเราไม่ใช้ก๊าชธรรมชาติ เช่น น้ำมัน หรือ ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เราจะสามารถใช้พลังงานอย่างอื่นได้ไหม?ได้สิ ก็พลังงานธรรมชาติอย่างเช่น น้ำ  ลม  และแสงอาทิตย์ไง
แต่ต้นทุนในการผลิตก็สูงมากเช่นกัน

ยกตัวอย่างเช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ต้องใช้ต้นทุนสูงถึง ๒๐ บาทต่อ ๑ หน่วย ดังแผนภูมิต่อไปนี้แต่เราจ่ายค่าไฟฟ้าเพียง ๓ บาทต่อ ๑ หน่วยเท่านั้น ถ้าจะให้ประชาชนแบกรับมากกว่านี้คงไม่ไหวเช่นกัน

แล้วเราจะมีทางออกอย่างไรกับปัญหานี้

สหกรณ์เพื่อนช่วยเพื่อน
ได้มีโอกาสร่วมมือกับนักวิจัยพลังงานกลุ่มหนึ่งผู้ค้นคว้าวิจัยพลังงานทางเลือกมากว่า ๓๐ ปี ขณะนี้ได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ที่สามรถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันมาเป็นเชื้อเพลิง!

เพียงแค่ใช้แม่เหล็กก็สามารทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้!!!
ภาพข้างบน คือ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้หลักการของสนามแม่เหล็ก  เมื่อมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นในสนามก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้
แท่งทรงกลมในรูปนั้นเป็นแม่เหล็กที่จะวิ่งรอบๆแผ่นวงแหวน เพื่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น แท่งกลม หรือ Roller จะจัดวางตัวของมันเองเหมือนผลักต่างดูด เราลองดูการสาธิตการทำงานของเครื่องนี้กันดีกว่าในคลิปนี้สาธิตการวิ่งของ Roller เพียงแท่งเดียว หากสังเกตดีๆจะพบว่าระหว่าง Roller จะหมุนลอยตัวโดยไม่สัมผัสวงแม่เหล็กเลย
ต่อไปนี้เป็นคลิปที่สาธิตการทำงานของการวิ่งของ Roller แบบเต็มวงจากที่ได้รับชมไปนั้นไม่ใช่เครื่องแบบสมบูรณ์ เป็นเพียงแค่วงที่ ๑ เท่านั้น
เครื่องแม่เหล็กนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่มี Input

เรามาติดตามชมกันต่อใน Entry หน้าว่าเครื่องแม่เหล็กผลิดกระแสไฟฟ้านี้มีหลักการการทำงานกันอย่างไรค่ะ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ

โดย พลังงานสีเขียว

 

กลับไปที่ www.oknation.net