วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2552

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การแข่งขันกีฬา นักเรียนพิการ(รอบคัดเลือก) ภาคอีสาน สพล.ที่อุดรธานี


การแข่งขันขันกีฬานักเรียนพิการรอบคัดลือกระดับภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2552 ณ สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตอุดรธานี

โดยมี นาย อำนาจชัย  ชนชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดต่อ  พ.อ. อำนวย จุลโนนยาง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 24  เป็นประธานในพิธีเปิด

  เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนและ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ        ได้รับมอบหมายให้โรงเรียนเรียนโสตอุดรธานี                จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน พิการ Sport For All  (รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค)                         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ Sport For All  (รอบคัดเลือกระดับมิภาค)             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   หาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนพิการ สพฐ.

    2.เพื่อให้นักเรียนพิการได้แสดงออกถึงความสุขและ ศักยภาพ ทางกาย ใจ  อารมณ์   สังคมและ สติปัญญา  

    3.เพื่อให้นักเรียนพิการได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงบนความแตกต่าง รู้จักปรับตัวเพื่อการ  อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

       ประกอบกับสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันนาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้รับหมอบหมาย ให้ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  ได้มีการจัดการส่งเสริมพลศึกษาและกีฬาคนพิการ ประจำปี 2552 ให้แก่คนพิการทั้งในระบบ นอก และในรอกเรียนในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ   ได้แก่  อุดร  หนองคาย  สกลนคร เลย และ หนองบัวลำภูจึงได้ร่วมมือประสานจัดการแข่งขัน    กีฬานักเรียนพิการ Sport For All  (รอบคัดเลือกระดับมิภาค)             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

**เป้าหมายของการแข่งขันคือ**     นักเรียนพิการในโรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดและโรงเรียน ร่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

 

ภาพบบรรยากาศ  ในพิธีเปิด  และ การแข่งขันกีฬา

    

โดย ศอกสั้นสารคาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net